X
ארץ התנ"ך

את מדור ארץ התנ"ך עורך יואב אבניאון  שבגיל עצה עבר מהסקטור העסקי להוראת דרך והפך למורה דרך בעל מוניטין רב. (זכה ב- Certificate of Excellence גם לשנת 2017). השיגעון לארץ ולנופיה החל כנראה בשרות הצבאי הממושך במדבר. במקום הנראה כשממה – עולה ופורחת אהבה לכל ניצן, מעיין נסתר וארנבת בר הקופאת מול פנסי הג`יפ. 

מתוך זווית ראייה רחבה ומעמיקה – תוכלו לקבל פרטים על מקומות נבחרים המוזכרים במקרא ובכך נכיר את הארץ על כל רזיה הקסומים ועל ההיסטוריה האנושית המרתקת שלה. יש לציין שבמילון המקרא - שהוא חלק ממילון ספיר - מובא כל אתר ומקום יישוב המוזכרים במקרא בצירוף הפסוק בו הם מופיעים. ברוב המקרים מובא גם זיהוי המקום כיום, על פי המחקרים השונים.