X
מילה בחדשות

חדשות מוגדרות במילון ספיר כדיווּחַ על אֵירוּעַ או על אֵירוּעַ לכאורה, שיש להם מאפיינים הגורמים להם להיות בּעלי עניין כּללי וּמִיָדי. בימינו הן החדשות עצמן והן קהל היעד הוא רחב מאוד ומגוון. האפיקים בהם מועברות הדשות הם כלל האמצעים התקשורתיים המשמשים כדי להעביר מסרי מכירה של מפרסמים, מידע, הצעות בידור, חדשות פוליטיות וחברתיות וכיוצ"ב מהמקור (שהוא הגורם היוזם את תהליך התקשורת) - ליעד, אלה הם בעיקר אפיקים המוניים כגון רדיו, טלוויזיה, כתבי עת, פרסום חוצות וכיוצ"ב. ההבדל בין האפיקים אינו רק בצד הטכנולוגי ובעלויות ההפקה, אלא בעיקר בכמות ובסוג הקוראים, השומעים או הצופים וכן בדימוי התקשורתי של האפיק. כל אפיק מורכב מסוגי צינור שונים. בחירת האפיק נעשית תוך ניסיון להשיג את החשיפות האפקטיבית המרבית של אוכלוסיית המטרה. עם התפתחות הטכנולוגיה הולכים ונוצרים אפיקי פרסום חדשים ונוספים כגון טלפונים חכמים, אתרי אינטרנט וכדומה.

הקהל המגוון ונושאים המרובים יוצרים לא פעם מושגים שרוב האנשים לא מכירים אותם, או שלא מכירים אותם במדויק. במדור זה ננסה להביא מונחים ומושגים כאלה.

הסבר
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נִיגּוּד עִנְיָינִים
(ארגון וניהול עסקים)
בפירמה, ניגוד המתעורר בין בעלי תפקידים שונים בארגון, בין האינטרסים שאחד מיצג לבין האינטרסים שהשני מייצג במסגרת הפירמה. ניגוד כזה יכול להתעורר משום שארגון בנוי מיחידות ומפונקציות, שלכל אחת מהן מטרות משלה, שלעתים מזדהות עם מטרותיהן עד כדי איבוד הראייה הכוללת של טובת הארגון. ניגוד עניינים כזה הוא תופעה שכיחה בין מנהל השיווק לבין מנהלים אחרים בפירמה. למשל, מנהל שיווק ירצה מותגים רבים וזמינים לעומת מנהל הכספים שיתנגד למלאי גדול או מנהל הייצור שיעדיף מוצר משובח שהוקדש זמן רב לייצורו; או בין סוכן מכירות לבין הפירמה מצד אחד (בהיותו מייצג את הלקוחות בפניה) ולבין הלקוחות מצד שני (בהיותו מייצג את הפירמה כלפיהם) וכיוצ"ב.
conflict of interest

מצב של ניגוד עניינים יכול גם להיות ביחסים של עובדי ציבור עם כאלה שאינם עובדי ציבור