X
תוצאות נוספות
הסבר
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יוקנעם, יָקנעַם
מושבה במערב עמק יזרעאל, בתחום השיפוט של המועצה האזורית מגידו. היא הוקמה בשנת 1935 על ידי עולים מאירופה, מעיראק ומילידי הארץ. בסמוך ליוקנעם של ימינו נמצא תל גדול - תל יוקנעם