מלאך


 

1.[תנ] שָליחַ - בעיקר שליחַ אלוהים, נביא: ה' אלוהי שמים... הוא ישלח מלאכו לפניך (בראשית כד 7); המלאך עצמו חציו מים וחציו אש... וגווייתו כתרשיש וכו' (ירושלמי ראש השנה נח, א); אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות (מדרש רבה בראשית ג) 
2. [תמ] (במָסורֶת וּבאָמָנוּת) יצוּרים בעלי כּנָפיים המשָרתים את האלוהים בשָמַיִם: (סנהדרין לח:) 
3. [עח] מָשָל לאדם טוב או יפֶה (עממי): איש זה מלאך כי הוא ניחן בטוב לב מיוחד וכל לבו נתון לעזור לזולת
angel

 

שמו האמתי של  הרץ ממרתון ושמה המקורי של לוס אנג'לס – או מה קרה למילה היוונית שפירושה מלאך ?

קיים בלבול במסורת היוונית על זהותו האמתית  של הרץ האומלל שהביא לתושבי אתונה את בשורת ניצחונם במרתון.

לפי גרסה אחת שמו היה  אוֹיקלֵס (Ε

דפדוף במילון
תוספת נופך: