תוצאות עבור "

דחי

"
| (2)
|
האם התכוונת ל- דוחי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] תקלה, מַפָּלה, כישָלון: חלצת נפשי ממות... את רגלי מדחי (תהילים קטז 8)
2. [עח] משקל המַיִם שספינה דוחה בּכובדהּ הכּללי
3. אחד מטעמי הנגינה בספרי תהילים, משלי ואיוב
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כּישָלון, נפילה, כאמור בפסוק: "כי חִלצתָּ... אֶת רַגלי מִדֶּחִי" (תהילים קטז, 8)

דחי פירוש | דחי מילון | דחי הגדרה מילונית | דחי מילון עברי | דחי מילון אנציקלופדי | דחי אנציקלופדיה | דחי תרגום | דחי פירוש השם
דחי פירוש המילה | דחי משמעות המילה | דחי ביטויים | דחי דקדוק | דחי לשון | דחי ניבים | דחי אטימולוגיה | דחי מילים נרדפות
דחי ניגודים | דחי חריזה | דחי חרוזים | דחי צירופים | דחי פתגמים | דחי ניבים | דחי תחביר | דחי ביטויים
דחי ציטוטים | דחי ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי