תוצאות עבור "

אוב

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- אהובאיובאב
פירוש
שורש של הערך אוב
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הגדת עתידות וגילוי נסתרות על-ידי כשפים, הגורמים להעלאת רוחו של מת ולהשמעת קולו בתשובה לשאלות המוּפנות אליו, כאמור בפסוק: "ועשָׂה אוב וידעוני" (דברי הימים ב' לג, 6). הרמב"ם רואה באוב אחיזת עיניים. התורה אוסרת לחלוטין פעילות זאת, ועונשם של העושֶׂה או של הפונה אליו חמוּר
2. הקוסם או המכשף העושׂה את מעשׂה האוב, כאמור בפסוק: "ושואל אוב וידעוני" (דברים יח, 11)
3. קול צפצוף הקוסם המדבר מבטנו, בדומה לקול המת, כאמור בפסוק: "והיה כאוב מארץ קולך" (ישעיה כט, 7)
4. רוח המת העולה על-ידי מעשׂה האוב, כאמור בפסוק: "והיה כְּאוֹב מארץ קוֹלֵך ומעפר אמרתך" (ישעיהו כט, 4)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נאד (מילה יחידאית במקרא), כאמור בפסוק: "כאֹבוֹת חדשים יִבָּקֵע" (איוב לב, 19). במקרה זה הכוונה למעיינות, ומזהים את המקום עם מעיינות עין אל־וייבֶּה ממערב לפוּנוֹן או עין חוּסֵבְּ שמצפון־מזרח

אוב פרוש | אוב פירוש | אוב מילון | אוב הגדרה מילונית | אוב מילון עברי | אוב מילון אנציקלופדי | אוב אנציקלופדיה | אוב תרגום
אוב פירוש השם | אוב פירוש המילה | אוב משמעות המילה | אוב ביטויים | אוב דקדוק | אוב לשון | אוב ניבים | אוב אטימולוגיה
אוב מילים נרדפות | אוב ניגודים | אוב חריזה | אוב חרוזים | אוב צירופים | אוב פתגמים | אוב ניבים | אוב תחביר
אוב ביטויים | אוב ציטוטים | אוב ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי