תוצאות עבור "

אחוזה

"
| (4)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אחוּזה, אחֻזָה <sup>1</sup>

1.[תנ] חֶלקת אדָמה פּרטית, נַחלה: תנה לנו אחזה בתוך אחי אבינו (במדבר כז 4)
2. [עח] מֶשק חקלָאי, חַווה: הם חיים באחוזה ענקית, הכוללת שטח אדמה גדול
3. [עח] (בתולדות עם ישראל) מקום יישוב של משקיעים מחוץ לארץ בּתקופה שקדמה להקמת המדינה: אחוזת דוברובין בראש פינה
property, estate
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נַחלה, קרקע וכד', שהאדם נאחז בה לצמיתות והוא מורישהּ לבניו מדור לדור, מופיעה במקרא לגבי:
1. שָׂדֶה, כאמור בפסוק: "ומשְׂדֵה אחזתו לא יִמָכֵר" (ויקרא כז, 28)
2. עָרים (נחלת הלוויים), כאמור בפסוק: "ועָרֵי הלווים בתי עָרֵי אחזָתם" (ויקרא כה, 32)
3. מערת קבורה משפחתית, כאמור בפסוק: "יִתְּנֶנָה לי... לאחֻזת קָבֶר" (בראשית כג, 9)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

אחוּזה

(כלכלה וסטטיסטיקה)
ראו: שיטת אחוזות.
manorial system

אחוזה פרוש | אחוזה פירוש | אחוזה מילון | אחוזה הגדרה מילונית | אחוזה מילון עברי | אחוזה מילון אנציקלופדי | אחוזה אנציקלופדיה | אחוזה תרגום
אחוזה פירוש השם | אחוזה פירוש המילה | אחוזה משמעות המילה | אחוזה ביטויים | אחוזה דקדוק | אחוזה לשון | אחוזה ניבים | אחוזה אטימולוגיה
אחוזה מילים נרדפות | אחוזה ניגודים | אחוזה חריזה | אחוזה חרוזים | אחוזה צירופים | אחוזה פתגמים | אחוזה ניבים | אחוזה תחביר
אחוזה ביטויים | אחוזה ציטוטים | אחוזה ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי