מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

ביטחונות

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- בטחונות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עַרבוּיות, אחריוּת כּספּית: מנהלת הבנק שאלה מה הביטחונות של מקבל ההלוואה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

בִּיטְּחוֹנוֹת

(בנקאות ושוק ההון)

1. אמצעים להבטחת קיום התחייבויות של אדם. באופציות, יכולת לשאת בהפסדים בלתי מוגבלים שכותב אופציה צריך להעמיד. על הבנק או על חבר הבורסה דרכו פועל כותב האופציה, לדאוג שהכותב אכן יוכל לעמוד בהתחייבויותיו, אם שוק המניות יעלה לרמות גבוהות, עד למועד מימוש אופצית הרכש על ידי הקונה. הביטחונות חייבים להיות בני מימוש מיידי. אם נוצר מצב של חוסר ביטחונות על הלקוח להגדיל מיידית את סכום הביטחונות בחשבונו עד למינימום הנדרש על ידי הבנק (ע"ע דרישת בטוחות).
2. בבנקאות, רכוש מוחשי המשועבד לבנק והמשמש כביטחון להחזר הלוואה שזה נתן ללווה. (השווה: בטוחות). ביטחונות יכול שיהיו בעלות אופי נזיל שניתן לממשם בקלות כגון ניירות ערך הנסחרים בבורסה לניירות ערך, פיקדונות בבנקים, חשבונות חייבים ורכוש אחר, מסוגים שונים, בעל אופי דומה (בטוחות סחירות); ויכול גם שיהיו נכסי דלא ניידי (בטוחות לא סחירות). למעשה כל נכס מאזני מנכסי עסק יכול לשמש כביטחון, לרבות נכסים שוטפים, המשתנים בעצם מהותם, כמו חייבים ומלאי. ביטחונות אלה הופכים לרכושו של המלווה במקרה שהלווה אינו עומד בתנאי ההלוואה. ביטחונות טובים יכולים גם להשפיע על שיעורי הריבית שהלווה ישלם, בהתחשב בתנאי השוק, אולם יש לזכור כי לביטחונות יש גם עלות אלטרנטיבית שאותה יש לקחת בחשבון.
collaterals

ביטחונות פרוש | ביטחונות פירוש | ביטחונות מילון | ביטחונות הגדרה מילונית | ביטחונות מילון עברי | ביטחונות מילון אנציקלופדי | ביטחונות אנציקלופדיה | ביטחונות תרגום
ביטחונות פירוש השם | ביטחונות פירוש המילה | ביטחונות משמעות המילה | ביטחונות ביטויים | ביטחונות דקדוק | ביטחונות לשון | ביטחונות ניבים | ביטחונות אטימולוגיה
ביטחונות מילים נרדפות | ביטחונות ניגודים | ביטחונות חריזה | ביטחונות חרוזים | ביטחונות צירופים | ביטחונות פתגמים | ביטחונות ניבים | ביטחונות תחביר
ביטחונות ביטויים | ביטחונות ציטוטים | ביטחונות ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications