תוצאות עבור "

גב

"
| (7)
|
האם התכוונת ל- גאבגובגיב
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קיצוּר של גבֶרֶת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
גַּב

1. [תנ] הַצַד הָאחורי בגוף האדם או החלק העליון בּבעלֵי חַיים: על גבי חרשו חרשים (תהילים קכט 3); יצאו לו שני גַבין ולו שתי שדראות (תוספתא חולין ג, ד); הוא סחב על גבו את התרמיל
2. [עח] (בהשאלה) כָּל צַד אחורִי בּרָהיט או במכשיר: הוא נשען על גב הכיסא
3. [תנ] הַצַד הַחיצוני של כּלי או של מִבנֶה: וזה גב המזבח (יחזקאל מג 13); ואינן מטמאין מגביהן (כלים ב, א);
4. [תנ] מָקום מוּגבָּהּ, מורם
5. [תמ] בּליטה בָּאזור של ערוות האישה: אחד אומר אחד בגבה ואחד אומר בכריסה (בבא קמא ע, ב)
6. [תמ] סנטר: והעין והלסת וגבת הזקן (נידה כג:)
7. [תנ] במה לאלילים: ותבני לך גב ותעשי לך רמה בכל רחוב (יחזקאל טז 24)
8. [תנ] תֵּל, מחיצה בין חצרות או שדות: גַּב גבוה עשרה טפחים (תוספתא בבא מציעא יא, כב)
9. (בהשאלה) כושר סבל, משא או מאמץ
אנגלית: back
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] מקווה מים קטן, חור בסלע או חפירה באדמה שנקווים בהם מי הגשמים: באו על גֵבים לא מצאו מים (ירמיה יד 3); גֵב - נקע שהמים נאספים בו (רש"י, יחזקאל מז 11)
2. [עח] בור מים באפיק נחל (שנוצר על-ידי מי גשמים או מי גאות): הצֹאן הובל אל הגֵבים
3. צינור או מרזב למים בבניָין, כאמור בפסוק: "וַיִספֹּן את הבית גֵּבִים" (מלכים א' ו, 9)
4. שקע באדמה שהמים נקווים אליו, כאמור בפסוק: "עָשׂה הנחל הזה גֵבִים, גֵבִים" (מלכים ב', ג, 16)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קרש לסיפון גג: ויספן את הבית גבים (מלכים א' ו 9)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כינוי לאחד ממיני הארבה במקרא: משק גבים שקק בו (ישעיה לג 4)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

גֵבְּ

(מילון לועזי)
(במיתולוגיה המצרית) אל האדמה שהופרד מנוּט, אלת השמים, אשתו ואחותו, באמצעות שׁוּ, נושא השמים, ומאז נותר בלתי מנוחם, וקינתו המרה נשמעה בימים ובלילות (גם: סֶבְּ, קֶבְּ)

גב פרוש | גב פירוש | גב מילון | גב הגדרה מילונית | גב מילון עברי | גב מילון אנציקלופדי | גב אנציקלופדיה | גב תרגום
גב פירוש השם | גב פירוש המילה | גב משמעות המילה | גב ביטויים | גב דקדוק | גב לשון | גב ניבים | גב אטימולוגיה
גב מילים נרדפות | גב ניגודים | גב חריזה | גב חרוזים | גב צירופים | גב פתגמים | גב ניבים | גב תחביר
גב ביטויים | גב ציטוטים | גב ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי