תוצאות עבור "

גוביי

"
| (17)
|
האם התכוונת ל- גביי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חקירת עֵד לפני הופעתו במשפט
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] איסוּף כסף למוסד וכד': יצאנו לגביית כספים למען הילדים החולים
2. [יב] תביעַת תַשלוּם בּגין חוב: קיבלו עליהם... לדון בעניין גביית כתובתה (שאלות ותשובות)
3. [עח] פעולתו של מי שגובה (חוב, מס, שטר)
4. (בכספים) דרישה לפירעון חוב ותשלומו ע"י החייב. דהיינו, התהליך של גביית חוב שאותו חייבים אחרים וקבלתו.
5. טיפול במסמכים שנמסרו לבנק על-ידי לקוח כדי לקבל או למסור, בהתאם למקרה, קיבולים ומסמכים מסחריים, כנגד תשלום או בתנאים אחרים. (להרחבה ראה מעות) (תן דעתך להבדל בין גווייה לבין גביה)
collection
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(לא: גוּבַיינָא)
1. [עח] גבִייַת התשלוּם על מִשלוחַ דבר דואַר או על שיחת טלפון ממקַבל הדָבר או השיחה (גם: גוּבַיינה)
2. [תמ] גבִייַת חוב: דִמחסַר גובַיְנָא (יבמות סו.)
3. [עח] הסדר גבייה בצורה של תשלום הנעשה ע"י מקבל הסחורה, בעת קבלתה, למי שהעביר לו את המשלוח, אם בשל הסחורה כולה ואם בשל דמי ההובלה בלבד. (ראה: מזומן נגד מסירה).
collect shipment
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כפר בלבנון, 33 ק"מ צפונית לבֵּירוּת. בעבר עיר פיניקית ומרכז פולחן אדוניס
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
גביית תשלום על משלוח דבר דואר או שיחת טלפון ממקבל הדבר או השיחה.
collect
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

גבייה חיצונית

(חשבונאות וביקורת)
פעולה הנעשית על ידי גובה של פירמה לגביית חובותיה על ידי ביקורים בבית הלקוח או בעסקו; או שהוא מקיים אתם שיחות אישיות בטלפון וכיוצ"ב. (ראה: גובה חיצוני).
outside collection
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

גבייה מִנהלית

(חשבונאות וביקורת)
גבייה הנעשית על ידי רשויות שונות שלא באמצעות בתי המשפט או ההוצאה לפועל, אלא על ידי מחלקות גבייה פנימיות. מחלקות כאלה קיימות, למשל, ברשויות מקומיות. כדי שגבייה מנהלית תהייה כדין יש לנקוט הליכים מסוימים כגון המצאת הודעה, נקיטת פעולות במסגרת זמן סביר וכדומה.
administrative collection
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

גביית חוב

(חשבונאות וביקורת)
ראו: גבייה.
debt collection
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בבנקאות) גביית ממשך לזמן או לדרישה שלא מלווים אותו כל מסמכים מסחריים נוספים.
clean collection
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פעולה הנעשית על ידי בנק בעבור לקוח המפקיד אצלו שיקים המשוכים על בנק אחר לשם גבייתם והפקדתם בחשבונו.
checks collection
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פעולה הנעשית על־ידי בנק, או סוכן אחר, בגביית תלושי איגרות חוב עבור לקוחותיהם.
coupon collection
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בבנקאות) גבייה נטו. הסכום שנגבה לאחר שנוכו ממנו הוצאות הגבייה.
net collection
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

גבייה מרוכזת

(יחסי ודיני עבודה)
ראו: ניכוי שכר.
salary deduction

גוביי פרוש | גוביי פירוש | גוביי מילון | גוביי הגדרה מילונית | גוביי מילון עברי | גוביי מילון אנציקלופדי | גוביי אנציקלופדיה | גוביי תרגום
גוביי פירוש השם | גוביי פירוש המילה | גוביי משמעות המילה | גוביי ביטויים | גוביי דקדוק | גוביי לשון | גוביי ניבים | גוביי אטימולוגיה
גוביי מילים נרדפות | גוביי ניגודים | גוביי חריזה | גוביי חרוזים | גוביי צירופים | גוביי פתגמים | גוביי ניבים | גוביי תחביר
גוביי ביטויים | גוביי ציטוטים | גוביי ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי