מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

הטבה

"
| (1)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] שינוי לטובה, שיפּוּר: חלה הטָבה במצב של החולה
2. [עח] הענקה כספית או גמוּל אַחֵר שאינם כלולים בתנאי העבודה המוּסכָּמים (בּלועזית: בּוֹנוּס): לעובד ניתנה הטבה של חמש-מאות שקל
3. [תמ] עשִׂייַת טובה: דברים שיש בהם הרעה והטָבה (שבועות ג, ה); מה הטבה רשות אף הרעה רשות (ספרא פרשת ויקרא); במעשה זה יש הטָבה רבה לאיש
4. בעסקים, דבר הניתן ללא תמורה ישירה מעל למה שמגיע על פי התנאים הנובעים מיחסים חוזיים. לדוגמה, גמול חד פעמי הניתן למוכרן, שאינו כלול בתנאי העבודה המוסכמים והקבועים. דבר זה נהוג בעיקר כתמריץ לעבודה, או כגמול עבור מאמצים בעבר, או בתקופות של מחסור בעובדים בעת גאות כלכלית.
5. בשיטה קבלנית, תשלום הניתן לעובדים המקבלים שכר בעד תפוקה רגילה והטבה מסויימת, פרמיה, בעד תפוקה העולה על התפוקה הרגילה, בהתאם לגובה התפוקה.
6. בפרסום, תמריץ הניתן לצרכן כתוצאה מפעילות של קידום מכירות בפרק זמן מסויים ובמקום מסויים, כאשר ההטבה יכול שתינתן כשי בנוסף לרכישה, או כהנחה, או כזכות השתתפות בהגרלה וכיוצ"ב.
7. סכום שאגודה שיתופית מחזירה לחבריה כהטבה שנתית לפי יחס עסקותיה עם החברים בה, אשר למרות היותו לכאורה חלוקת רווחים, הוא נחשב באגודה כהוצאה (סעיף 17(9) לפקודת מס הכנסה), בתנאי שנתקיימו ההתנאות של אותו סעיף.
8. . הטבה הניתנת על־ידי חברה לבעלי מניותיה בדרך של הנפקת מניות החברה ללא תמורה.
9. תמריץ הניתן לשכר או למשכורת בשל הישגי העבר המוענק לעובדים, ומנהלים, על מנת לעודד את העובד ליתר מאמץ בעבודתו (כנגד תמריץ, שנועד לגרום למאמץ להגדלת הרווחיות של הפירמה בעתיד). (בלועזית: בונוס).
10. בניהול מוכרנים: תמריץ הניתן לצרכן כתוצאה מפעילות של קידום מכירות בפרק זמן מסוים ובמקום מסוים.
11. סכום שאגודה שיתופית מחזירה לחבריה כהטבה שנתית לפי יחס עסקותיה עם החברים בה
12. בביטוח חיים, תוספת לסכום הביטוח המשולמת בפוליסות בעיקר עם השתתפות ברווחים צמודות או לא צמודות.
bonus

הטבה פרוש | הטבה פירוש | הטבה מילון | הטבה הגדרה מילונית | הטבה מילון עברי | הטבה מילון אנציקלופדי | הטבה אנציקלופדיה | הטבה תרגום
הטבה פירוש השם | הטבה פירוש המילה | הטבה משמעות המילה | הטבה ביטויים | הטבה דקדוק | הטבה לשון | הטבה ניבים | הטבה אטימולוגיה
הטבה מילים נרדפות | הטבה ניגודים | הטבה חריזה | הטבה חרוזים | הטבה צירופים | הטבה פתגמים | הטבה ניבים | הטבה תחביר
הטבה ביטויים | הטבה ציטוטים | הטבה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications