תוצאות עבור "

הליכות

"
| (3)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תכונה של מקום וכדומה המציינת באיזו מידה יכולים בני אדם ללכת בו. לתכונה זו חשיבות מנקודת הראות של בריאות התושבים ושל התחבורה. ההליכות עשויה להיות תלויה באופי התוואי, באורכו או בזמן הנדרש כדי להגיע בו מנקודה אחת לאחרת.
ִ)באנגלית: walkability
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נימוסים, דרכי התנהגות: צופיָה הליכות ביתה (משלי)

הליכות פרוש | הליכות פירוש | הליכות מילון | הליכות הגדרה מילונית | הליכות מילון עברי | הליכות מילון אנציקלופדי | הליכות אנציקלופדיה | הליכות תרגום
הליכות פירוש השם | הליכות פירוש המילה | הליכות משמעות המילה | הליכות ביטויים | הליכות דקדוק | הליכות לשון | הליכות ניבים | הליכות אטימולוגיה
הליכות מילים נרדפות | הליכות ניגודים | הליכות חריזה | הליכות חרוזים | הליכות צירופים | הליכות פתגמים | הליכות ניבים | הליכות תחביר
הליכות ביטויים | הליכות ציטוטים | הליכות ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי