תוצאות עבור "

ו

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- ואוהוווי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
האות השישית באלף-בית העברי; שמה וָי"ו;ערכה המִספרי 6
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[לפני שוָוא ולפני אותיות בומ"ף: וּ-; לפני הברה מוטעמת גם וָ-]
1. מילת חיבּוּר במובן "גם, עוד": צא מן התבה אתה ואשתך ובנך ונשי בניך אתך (בראשית ח 15); קניתי עפרונות ועטים וסרגלים
2. מילת איחוּי המחַבּרת בין מילים או משפטים, כגון באמרה: היום קָצָר והמלָאכה מרוּבּה (אבות ב טו); וקור וָחֹם וקיץ וָחֹרף ויום ולילה (בראשית ח 22)
3. מילת איחוּי בצירוּף פועל בעבר; ו' ההיפוך מעבר לעתיד: ואכלתָ ושׂבעתָ ובֵרכתָ את ה' אלוהיךָ (דברים ח 10)
4. משַמשת בראש משפט מצב: יצא וידיו על ראשו
5. אִם, בביטוי: וָלֹא אִם לא: ויאמר אבשלום: וָלא, ילך נא אִתָנו אמנון אחי (שמואל ב' יג 26); לך מכאן ולא - אקרא למשטרה
6. בראש ביטויים - ראה לפי הערך המצורף, כגון: וְגוֹמֵר, וְכִי, וְתוּ, ראה: גּוֹמֵר, כִּי, תּוּ)
7. להדגשת המוּשׂג בּצִמדי מילים: שוד וָשֶבר, אמת וָצֶדק
8. מילת חיבּוּר במוּבן של אבָל, אוּלם: מה תיתן לי ואנֹכי הולך ערירי? (בראשית טו 2)
9. מילת חיבור במובן של אז, אם כן, לפתיחת התוצאה של תנאי: ואם לא תאבה האשה ללכת אחריך, וניקיתָ משבעתי זאת (בראשית כד 8); אם הַשׂמֹאל - ואֵימִנה (בראשית יג 9)
10. לציוּן ניגוּד: שׂנֵאתי קהל מרֵעים ועם רשעים לא אֵשֵב (תהילים כו 5)
11. לציוּן ברֵרה: מן הכבשׂים ומן העִזים תקחוּ (שמות יב 5)
12. להבָּעת הנמקה: שהרֵי, הלוא: והבֵּן משפט וצדקה עשה, את כל חקותַי שמר ויעשה אותם - חָיֹה יחיה (יחזקאל יח 19)
13. לפתיחת פסוקית תכלית: שׂאוּ שערים ראשיכם והִנשׂאו פִּתחי עולם ויבוא מלך הכבוד (תהילים כד 7)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[לפני א: וָ-] מילת איחוּי (חיבּוּר) המשַמשת בצירוף פועַל בּזמן עתיד או עתיד מקוצר (יְהִי, יַעַשׂ וכד') להבָּעת פעוּלה בעבר, ו' ההיפוך מעתיד לעבר: וַיֹאמֶר אלֹהים יהי אור וַיְהי אור (בראשית א 3)

ו פרוש | ו פירוש | ו מילון | ו הגדרה מילונית | ו מילון עברי | ו מילון אנציקלופדי | ו אנציקלופדיה | ו תרגום
ו פירוש השם | ו פירוש המילה | ו משמעות המילה | ו ביטויים | ו דקדוק | ו לשון | ו ניבים | ו אטימולוגיה
ו מילים נרדפות | ו ניגודים | ו חריזה | ו חרוזים | ו צירופים | ו פתגמים | ו ניבים | ו תחביר
ו ביטויים | ו ציטוטים | ו ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי