תוצאות עבור "

ות

"
| (8800)
|
האם התכוונת ל- ואתוית
«12345678910»
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד תענית ז.) אדם שהוא למדן גדול אך מכוער בצורתו החיצונית; (גם בהוראה) אדם חכם שמעשיו אינם טובים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד תהילים קיט 176) עזוב, הולך לאיבוד שָׂהֵדי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ועוד; פתיחה לקוּשיה או להוכחה שנייה (גם: תאי): (גיטין נו.)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ויותר אין? כלום אין יותר?
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ולא עוד, ולא יותר: (ברכות יב:)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[עח] שֶיֵש בּו וַתרָנוּת: האם העייפה הסכימה להפצרות בִּתהּ בקול וַתרָני
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] תכוּנת הוַותרן, נטייה לויתוּרים: הוַותרָנוּת תכוּנה רצוּיה היא במקרה המתאים; האב הקשוּח חרג ממנהגו וגילה וַתרָנוּת כלפי ילדו השובב
2. [יב]בַּזבְּזָנוּת, יד רחבה: אומדין לפי וַתרָנוּת של אב או לפי קמצנותו (רש"י כתובות נ:)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. שדרכו לוַותר, שאינו עומד על דַעתו או על זכוּתו, שאינו מקפּיד: לימדה אותך התורה שתהֵא וַתרָן בתוך בֵּיתֶךָ (מדרש רבה במדבר ט); המנהל הזה הינו וַתרָן, לכן המִשמעת רופפת
2. פּזרן, נדבן: אַחאָב וַתרָן בממונו היה (סנהדרין קב:); הודות למנהל הוַותרָן קוּדמוּ רַבּים בתפקידיהם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
האדם נברא בצלם אלוהים והוא קרוב למעלת האלוהים(על יסוד תהילים ח 5-6
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] שנמצא הרבה זמַן בַּעבודתו, בּעל ניסָיון רב, זקֵן ורגיל בּדָבָר: הוּענק לעובד הוָותיק ביותר אות כבוד; המורה הוָותיקה פרשה לגמלאות לאחר חמישים שנות הוראה
2. [תמ] מוּפלג, מוּבהק, מוּמחֶה: חכם במקרא וּבָקי במִשנה וּוָתיק בַּתלמוד (סופרים טז ז)
3. [עח] (עולֶה) שעלה לָאָרץ לפני שנים רבּות: אזרח זה הינו וָתיק, הגיע לארץ עוד לפני הקמת המדינה
4. [תמ] ישר, מהֵימָן, בּעל דֵעה מיוּשֶבת, נֶאמן: לב עקוב יִיתֵן עצבת, ואיש וָתיק ישיבֶנה לו (בן סירא לו, כא)
senior
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יהודים המקדימים לתפילה בבית הכנֶסת: וָתיקין היו גומרין אותה (את קריאת שמע) עם הָנץ החמה (ברכות ט) ועומדים מיד לתפילת העמידה בדיוק בזמן הנץ החמה; וָתיקין, אנשים ענווים ומחבבין מצווה (רש"י ברכות ט)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אבי העורקים. העורק הראשי בגוף, אשר ממנו מסתעפים כל העורקים במחזור הדם הסיסטמי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תהילתו אינה אלא למראית-עין (על יסוד חריזי, תחכמוני כד 228)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מדינה זעירה בתוך מדינת איטליה מקום מושבו של האפיפיור
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ותַלמוּד תורה כנגד כולם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סיום ברכת העבודה בתפילת "שמונה- עשׂרה"
פירוש
שורש של הערכים מוותֵר, ויתוּר, וַתרָן1, וַתרָן2, וַתרָנוּת, וַתרָני
פירוש
שורש של הערכים וָתיק, וָתיקוּת, וָתיקין, וֶתֶק
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] מֶשך הזמן שאדם מוּעסק בַּעבודתו: צברתי שלושים שנות וֶתֶק בַּמקצוע; לעובד הצעיר הזה יש רק שנת וֶתֶק אחת
2. (בביטוח לאומי) משך הזמן שאדם היה מבוטח לפני היום שבו הגיעה לו לראשונה קצבת זיקנה
3. [יב]יושֶר, מהֵימָנוּת, נאמנוּת: ולא זכרת ויעוּד וֶתֶק וֶסֶת אשר ויעַדת לִוְעוּדֶיךָ (מלשון הפיוט)
4. בקופת גמל: הזמן שחלף מיום ההפקדה הראשונה בקופה, שהוא תנאי ליהנות מהטבות מס. בקרן השתלמות אפשר לרכוש ותק למפרע (רטרואקטיווי) מתחילת שנת המס שבה בוצעה ההפקדה.
senioritY, record of service, past service
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] יחידת משקל יוָונית בִּזמַן המִשנה (כּ- 180 גרם): משיֹאכל תַרטֵימָר בשר וישתה חצי לוג יין (סנהדרין ע; נוסח משנה, סנהדרין ח, ב)
2. [תמ] מַטבֵּעַ יוָוני קָדוּם
3. [עח] כּינוּי למנה גדוּשה - בּעיקר של בָּשׂר, מנה גדולה (סִפרוּתי)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תצלום קטן של הפנים המשמש לזיהוי בתעודות מזַהות, כגון תעודת זֶהּות, דרכון, רישיון נהיגה. (גם: תמונת פספורט)
אנגלית: indentificaton photo
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הליכה בתלם, התנהגות לפי המוסכמות ולפי המנהגים הרווחים בחברה הסובבת, כגון בהופעה חיצונית (בלועזית: קונפורמיות)
conformity
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
האות העשרים וּשתיים - האחרונה - באלף בית העברי; שמה תָי"ו; ערכָּהּ המספרי 400
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תָא דואַר, תֵיבת דואר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תנועה גדולה
2. תקיעה גדולה
3. תֶדר גבוה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תשעה באב
2. תלמוד בבלי
3. תַנָא בָּתרָא (התַנָא האחרון)
4. תֶדר בינוני (ברדיו ובטלוויזיה)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תל אביב
2. תפוחי אדמה
3. תרגום אונקלוס
4. תירוץ אחר
5. תוספות אחרונות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [יב] תיבָּנֶה ותיכּונֵן
2. תם ונִשלַם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תלמיד חכם, תלמידי חכמים
2. תענית חלום
3. תשוּאות חן
4. תָא חזֵי (בוא וּראֵה)
5. 408 בחשבּון מִניַין השנים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תורת כוהנים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תולדות ישראל
2. תרגום יונתן
3. תרגום ירושלמי
4. תחת ידו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תפילת מנחה
2. תביעת ממון
3. תבורַך מִנשים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תרי עשָׂר
2. תפילת ערבית
3. תרגום ע' (השִבעים)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תחת פּיקוּד (שֶל-)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תענית ציבור
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תַלמוּד תורה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תָא שמַע ( = בוא שמע)
2. תפילת שחרית
3. תחום שבת
4. תרגום שני
5. תדירות שֶמע, תֶדר שֶמע (ברדיו ובטלוויזיה)
6. תנאֵי שירות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תפוח-זהב
2. תעודת זֶהוּת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] תֶדר נמוך (ברדיו)
2. [תמ] תָנֵי נַמֵי ( = שונֶה גם כן) (ארמית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תָנוּ רַבָּנָן ( = שָנוּ חכמים)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תַנָא קַמָא
2. תנוּעה קטנה
3. תלישָא קטַנה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [קיצור] תואר
2. תחת-, תמורת-
3. תנועה
4. תרגום
5. אֶת, הגייה לא תקנית (עממי): תסגור תַ'חלון
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תא דם אדום [עח]
תא דם אדום הקטן בשני מיקרון לפחות מהגודל הנורמלי. מצוי בדמם של אנשים עם אנמיה, הנובעת מחוסר ברזל (גם: מִיקְרוֹקִיט) Microcyte
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כלי סגור בעל אלקטרוליט ואלקטרודות, המשמש ליצירת זרם חשמלי או אלקטרוליזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(ברכב) תא נהג מרווח ברכב שיש בו מקום ליותר מאיש אחד (עממי).
אנגלית: double cabin
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תא זרע [עח]
היווצרות תאי הזרע באבובים נושאי הזרע שבאשך
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תפילת-הדרך
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תנאי בית-דין
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. (ברדיו ובטלוויזיה) תֶדר אוּלטְרה-גבוה
2 (בצבא) תחנת איסוף גדודית
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תקדמנו בִּרכּת טוב
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תורת כוהנים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תיק דֶרך לחַייל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תהילים - איוב - משלי (רווח יותר: אמ"ת)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תַת-אַלוּף
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תֵכף ומיָד
2. תַלמוּד ומִדרשים
3. תרומות ומַעשׂרות
4. תורה ומצוות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(ר"ת)
1. תֶדר-ביניים , UF
2. תנודה בלתי מוגבלת.
3. תכנון בעזרת מחשב; מערכת מחשב שבה נעשה תכנון ועיצוב של מוצרים שונים תוך שימוש באמצעים גרפיים לתיאור המוצר המתוכנן ולהדמיית אופן פעולתו. בלועזית: קאד (CAD) ר"ת של: Computer Aided Design
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תואַר הפּועַל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תורה ועבודה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תמוּנת דם שלֵמה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תואר-השם
2. תהילת-השֵם
3. תפילת-השחר
פירוש
שורש של הערכים: תאו, תַאַו, תָאוּב, תַאווה, תַאוונוּת, תַאווני, תַאַוותָן, תַאַוותָנוּת, תַאַוותָני
פירוש
שורש של הערכים: תָאֵב, תַאַב, תַאבה, תַאבוני, תֵיאָבון
פירוש
שורש של הערכים: מוּתָג, מתוּיָג, מתַיֵיג, תָג, תָגית, תִיוּג
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תַנָא דרַבּי אליהו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תַנָא דרַבּי אליהו רַבּה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תורתנו הקדושה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תיבָּנה ותִיכּונֵן במהרה ביָמֵינוּ אָמֵן - בּיטוּי לוַואי לכל אחת מארבע הֶערים המקוּדשות בּארץ־ישׂראל: ירוּשָלַיִם, חֶברון, צפַת וּטבֶריה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הרוצה לדעת וללמוד, המשתוקק לדעת דבר- מה, סקרן (מיושן)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
השֶבח לָאֵל, בּרוּך השֵם: תודה לאל שבני חזר בשלום מהטיול
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תשוּבת הודיה מקוּבּלת בּין הבּריות: תודה רבה לך על כל מאמציך למעננו
2. (באירוניה) תלונה קשה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תַנָא דרַבּי אליהו זוּטא
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תימהון, פחד: בשעה שמהַלֵך בדרך נעשה לבו תווהים תווהים (שבת קנב.)
«12345678910»

ות פרוש | ות פירוש | ות מילון | ות הגדרה מילונית | ות מילון עברי | ות מילון אנציקלופדי | ות אנציקלופדיה | ות תרגום
ות פירוש השם | ות פירוש המילה | ות משמעות המילה | ות ביטויים | ות דקדוק | ות לשון | ות ניבים | ות אטימולוגיה
ות מילים נרדפות | ות ניגודים | ות חריזה | ות חרוזים | ות צירופים | ות פתגמים | ות ניבים | ות תחביר
ות ביטויים | ות ציטוטים | ות ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי