מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

זמר

"
| (6)
|
האם התכוונת ל- זומרזימר
פירוש
שורש של הערכים: זומֵר, זמור, זמורה, זמורית, זמורָן, זמורָני, זמיר, זָמיר, זמירה, זמירון, זמירות, זֶמֶר, זַמָר, זִמרה, זַמָרוּת, זִמרִייה, זַמריר, זַמרָן, זַמרָני, זִמרָת, זִמרָתי, מִזמור, מזַמֵר, מַזמֵרה, נִזמָר, תִזמורֶת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
זַמָּר [תמ]
מי שֶאָמָנוּתו לָשיר בִּפנֵי קהל: רַקָד שהוא זַמָר (מדרש זוטא איכה ה); המַרכּול של זַמָר (כלים טז, ז); כּוּלכֶם נעימים כּוּלכֶם זַמָרים (ילקוט שמעוני א תתק סא); הזַמָר הנערץ זכה במקום הראשון במצעד הפִּזמונים
אנגלית: singer
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
זֶֿמֶר <sup>1</sup>

1. [תמ] מַנגינה פִּזמון, ניגוּן: לומר שירים וּזמָרים (מדרש רבה שמות כג); העלמה פצחה בזֶמר עליז
2. [תמ] שירה, נגינה: ואמרו עליו על הוגרס בן לוי שהיה מנעים את קולו בזמר (ירושלמי שקלים ה, א); זֶמֶר יווני לא פסק מפומיה (חגיגה טו)
3. [תמ] נגינה בכלי: מַגרֵפה... מאה נקבים היו בה, כל אחד ואחד היה מוציא עשרה מיני זֶמֶר (ירושלמי סוכה ה, ו)
song, poem
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אחד משבעת בעלי החיים הטהורים המוּתָרים לאכילה. יש הסוברים שהכוונה למין כבשׂ, יש הסוברים שמדובר בעֵז הבַּר. הכוונה הייתה כנראה לבּוּבָל, שהיה קיים בארץ עוד בתחילת המאה העשרים: אייל וצבי ויַחמוּר... וזֶמֶר (דברים יד 5)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נגינה, פריטה על כלי כמו נבל או כינור, כאמור בפסוק: "זָנֵי זְמָרָא" (דניאל ג, 7)
song, poem

זמר פרוש | זמר פירוש | זמר מילון | זמר הגדרה מילונית | זמר מילון עברי | זמר מילון אנציקלופדי | זמר אנציקלופדיה | זמר תרגום
זמר פירוש השם | זמר פירוש המילה | זמר משמעות המילה | זמר ביטויים | זמר דקדוק | זמר לשון | זמר ניבים | זמר אטימולוגיה
זמר מילים נרדפות | זמר ניגודים | זמר חריזה | זמר חרוזים | זמר צירופים | זמר פתגמים | זמר ניבים | זמר תחביר
זמר ביטויים | זמר ציטוטים | זמר ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications