תוצאות עבור "

טוקו

"
| (88)
|
האם התכוונת ל- טקו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בדיקה הנעשית בנשים בהיריון כדי לבדוק את דופֶק העובּר, את תנועותיו ואת התכווצוּיות רחם האם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
טוּקוּ
טוקוס שחור כנף
סוג מכרסמים ממשפחת הקטֵנומִיִים. הם חפרניים, גדולים ואוגרי מזון במחילות; שוכני הרים ומישורים וניזונים מן הצומח. משמיעים קול: "טוּקוּ־ טוּקוּ" ומכאן שמם. תפוצתם בּדרום אָמֵריקה Ctenomys
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הַשמָעת דפיקות קצוּבות - במיוּחד של שָעון: טִקטוּק השעון מפריע לו להירדם
2. הדפּסה במכונת כתיבה (מיוּשן): טִקטוּק המסמכים על-ידי המזכּירה נעשׂה במהירות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
טוקוס שחור כנף [עח]
בעל כנף שפחת עופות ממסדרת נקראים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. נוסַח כּתוּב של סֵפֶר או תעוּדה וכד': קראנו את הטֵקסְט, ושינינוּ מעט את הניסוּחַ
2. גִרסה, דברים כִּכתָבָם
3. תמליל, מילים של יצירה מוּזיקָלית
4. התווים המודפסים של יצירה מוזיקָלית (ראו: מלל)
text
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הקפּדה על גינוּני טֶקֶס: האֵירוּעַ נערך בטִקסִיוּת טַקְסִימֶטֶר [מש] [ז'] מונֵה נסיעה טַקְסָן [עח] [ש"ע; טַקסָנית, טַקסָנים, טַקסָנִיות] (טקס) מי שמנצח על הטֶקֶס טָר [ש"ע; ז'] יונק, עֵז בּר מן הגדולים שבעִזים. אורכו שני מ' וגובהו כמטר, צבעו בגוני החום וקרניו ארוכות. שוכן בהרים סַלעיים ואורח חייו דומה לחיי שאר העִזים. תפוצתו בהרי ההימָלָיה Hemitragus jenlahicus טֵרָא, טֵרָא בָּייט [מש] [ז'] (במדעי המַחשב) יחידה של טריליון 000,1) מיליון) בַּייטים טְרָאוּמָה [מש] [ש"ע; נ'; טרָאוּמַת-, טרָאוּמות]
1. חבָלה; חבָלה בגוף הנובעת מפגיעה חיצונית
2. זעזוּע נפשי קשה בעל השפעה לטווח ארוך: הייתה לו טרָאוּמה קשה לאחר שאחיו נפטר
טְרָאוּמָטִי [מש] [ת'; טרָאוּמָטית, טרָאוּמָטִיִים, טרָאוּמָטִיות] 1.הנגרם על-ידי פציעה או המתייחס לפציעה
2. הגורם לטרָאוּמה טְרָאוּמָטוֹלוֹגְיָה [מש] [ש"ע; נ'] חֵקר הפצעים; תת-התמחוּת ברפואה העוסקת בטיפול בטראומות, בנפגעי אַלימוּת או תאונות טְרָאוּמָטִין [מש] [ש"ע; ז'] "הורמון הפֶּצַע"; חומר שנוצר בתאים פצועים של צמחים וגורם לחלוּקתם של תאים בלתי־פצועים (ג0.5)טֶרְבִּיּוּם [מש] [ש"ע; ז'] יסוד כּימי מתכתי נדיר בעל גוון כַּספּי מקבוצת המתכות העפרתיות האַלקָלִיות. משַמֵש לציפּוּי מִתקָנים במצב מוּצק. תחמוצתו החומה משמשת כחומר זַרחָני בשפופרות ובמכשירי טלוויזיה בצבעים. כן מפיקים ממנו מלחים חסרי צבע. מספרו האטומי: 65; משקלו האטומי: 924.158. נקודת ההתכה: co 1.356, נקודת רתיחה: co 3.123, צפיפות:
23.8. על-שם מִכרות יִיטֶרְבִּי בִּשוֶודיה; סימנו: Tb
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. של ניהוּל קרב, טוב מבּחינת ניהוּל קרָב
2. השייך לטַקטיקה ומתאים לחוּקֶיהָ
3. שנועד למטרה מסוימת או להשׂגת יִתרון זמַני
4. שנועד להסתגלות זמנית הכרחית לתנאים לא-נוחים
5. (בניהול) גישה המשמשת להשגת מטרות מסוימות הקשורות ישירות למטרות הכוללות של הארגון.
tactic
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שֶיֵש בּו טָקט, מנוּמס, המגַלֶה הבנה בהתנהגוּת עִם הבּרִיות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מָשיש, שאפשר למַשֵש אותו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
התנהגוּת מתוך טָקט, נימוּסִיוּת
טַקְטִיקָן [ש"ע; טַקטיקָנית, טַקטיקָנים, טַקטיקָנִיות] מוּמחֶה בּטַקטיקה; תַכסיסָן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[ז'] מד-מישוּש. מכשיר למדידת דקוּת המישוּש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תִכנוּן צעָדים כּדֵי להגיע למטרה, תכסיסנוּת
2. תכסיסי לחימה, אַסטְרָטֶגיה לקביעת אִרגוּן המלחמה, עריכתהּ והכנתהּ
3. מערכת ניהוּל או אופן ניהוּל בהדגשת פִּתרון בעיות חומריות ותִפעוּל, בניגוד לטיפול בבעיות פסיכולוגיות או סוציולוגיות הקשורות בניהול כוח אדם
4. בניהול, תכנון של צעדים שונים שמטרתם היא להביא להשגת מטרות אחרות - מטרות שהן המטרות העיקריות של התכנון והמהוות את האסטרטגיה אליה רוצה העסק להגיע. (להרחבה ראה מעות)
tactics
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[ז'] יחידת מִיוּן של צמחים או של בעלי חיים ללא ציון דרגת מיון מסוימת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
של טַקסונומיה: השֵם הטַקסונומי של צמר או בעלי חיים טַקְסוּס [מש] [ש"ע; ז']
1. סוג עצי יער ונוי ירוקי-עד ממשפחת ההטורניים
2. סוּגי שׂיחים או עצים מַחטָנִיִים ממשפחת הטַקסִיִים שנפוצים בחצי הצפוני של כדור הארץ Taxus
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.(בביולוגיה) ענף במדעי החיים העוסק בּמִיוּן אורגָניזמים חיים וצמחים; יחידת המִיוּן - מין, סוג, משפחה, סדרה, מחלקה, מערכה, ממלכה
2. (בארגון וניהול) מונח השאול מבוטניקה שמשמעותו: סיווג שיטתי של פרטים בתחום מסוים, כגון סיווג של צמחים ובעלי חיים על יסוד תכונות משותפות ותכונות מפרידות, ובהשאלה: סיווג שיטתי של ארגונים על יסוד תכונות משותפות ותכונות מפרידות. כללי הסיווג יכולים להיות שרירותיים ובלבד שיתארו מבחינות כלשהן, הרלוונטיים למשתמש, את הפריטים המסווגים. (ראו: טיפולוגיה)
taxonomy
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[ש"ע; ז'; טַקסָאות]
1. מחיר קצוּב, מִכסה
2. כינוי בּרוּסיה הצָארית למַס או למֶכס קבועים, שהשלטון המרכזי או המקומי הטיל על מצרך מסוים, כגון: על בּשָׂר ועל נרות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
גזע של כלבי צַיִד קטנים המשַמשים בּצֵיד שוּעלים וחוּלדות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הר געש פעיל הנמצא בִּגוָוטָמָלה. גובהו 780,3 מ' טֶקְנוֹנִימְיָה [מש] [ש"ע; נ'] התייחסות אל ההורֶה על-ידי צאצאו, כגון: אימא של־, או כינוי האב על־שם בנו־ בכורו (כנהוג אצל הערבים)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
טֶכניקַת קָרָטֶה קורֵיאָנית, המתבּססת בעיקר על עבודת רַגלַיִים: בעיטות, הנפות וכד' טֵקוֹמִית [מש] [ש"ע; נ'] סוג שׂיח נוי מטַפֵּס למחצה ירוק-עד, ממשפחת הבֵּגונִיִים. עליו מנוּצים לעלעלים, פרחיו נישׂאים על עוקצם, ויש להם כותרת צינורית דו־ שִׂפתנית, שצבעה אדום־כתום. מוצאו מאפריקה המַשוָונית Tecomaria טָקוּס [עח] [ת'; טקוּסה, טקוּסים, טקוּסות] (טקס) ערוּך בּטֶקֶס טָקְט [מש] [ז']
1. נימוס, דרך ארץ; כושר הבחנה בהתנהגות עִם הזולת, טעם טוב בהתנהגות עם הבּרִיות
2. תֵיבה; יחידת-קצב הכוללת טונים אחדים המצטרפים לאורך קבוע
3. הוראה למנַגֵן לשתוק בשעה שאחֵר מוסיף לנַגֵן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. נימוס, דרך ארץ; כושר הבחנה בהתנהגות עִם הזולת, טעם טוב בהתנהגות עם הבּרִיות;
2. התנהגות רגישה, רגישות ביחס לאחר
3. תֵיבה; יחידת-קצב הכוללת טונים אחדים המצטרפים לאורך קבוע;
4. הוראה למנַגֵן לשתוק בשעה שאחֵר מוסיף לנַגֵן
5. (בתורת ההיגוי ובשירה) קצב; קצבה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[ז'] תחילית של מילים לועזיות בהוראת: בּנִייה, מִבני
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בגאולוגיה) עצם זגוּגי ירקרק או שחור שנמצא ברחבי העולם, ואין להימצאו הסבֵּר מדעי. הסבָרה השכיחה גורסת, כי מדובר בשברי מֵטֵאוריטים שנחתו על כדור הארץ לפני אלפי שנים, שנוצרו מהיתוּך חומר קרקעי כלשהו בשעת הפצצת מֵטֵאוריטים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[ש"ע; נ'] מִיוּן אורגָניזמים על-פי צורתם, ולא על־פי פעילותם הפיזיולוגית
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בגֵאולוגיה) שֶיֵש בּו שינויים בגלל פעולתם של כּוחות פּנים, כּגון: התפרצוּת הָרֵי גַעַש
טֶקְטוֹנְיָה [מש] [ש"ע; נ'] מחקר הצורות המבניות העיקריות של קרום כדור הארץ או של המבנה המַקיף אזור
טֶקְטוֹנִיוּת [מש] [ש"ע; נ'] האיכות או המצב של היות טקטוני
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[ש"ע; נ'] ענף בּגֵאופיזיקה העוסק בכוחות האחראים לתנועה של הקליפּה הארצית ותַבליטיה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[ש"ע; נ']
1. תורת הכוחות הפנימיים הפועלים על קרוּם כדור הארץ וחֵקר התהליכים, הגורמים להתהוות צורות תבליט שונות לעיצוב הנוף, במיוחד קימוט והעתקה אזוריים
2. קִיוּם מִבנים גֵאולוגִיִים שלמים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[ש"ע; נ'] סוג של צמחים ממשפחת הוֶורבָּנִיִים Tectona
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[ש"ע; ז'] אריג; שֵם כּולל לכל סוּגי האריגים (כּוּתנה, צֶמֶר, פִּשתן, נַיילון ועוד), שעשׂויים מסיבים, מנימים או מחוטים, מחומרים טבעיים או מלאכותיים (כגון: אָריג, סריג, לֶבֶד, בַּד־סיבים לא ארוג), או מוּצרים קלוּעים או שזוּרים (כגון חֶבֶל, שׂרוך, רִקמה, רֶשֶת, שָטיחַ) או מוּצרים מוּגמרים אחרים מחומרים אלה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[ש"ע; טֶקסְטוּאָליסטית, טֶקסְטוּאָליסטים, טֶקסְטוּאָליסטִיות] מי שדָבֵק בּמֶלֶל המקורי של דברים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מִרקם, אופן היערכוּת של חלקים בחומר מורכב
2. המאפיינים החיצוניים על פני השטח של החֵפץ האָמנותי, הנקבעים על־ידי דרך הנחת החומר או מריחתו בידי האמן
3. (באמנות ובאדריכלות) טבע המישור
4. האיכויות הכלליות של חומרי יצירת אמנות
5. הצורה של החלקים ושל הרכיבים המרכיבים סלע או קרקע, גודלם והמִבנה שלהם
6. אריגה, היערכות הסיבים באריג
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מִרקם, מארג; אופן היערכוּת של חלקים בחומר מורכב;
2. המאפיינים החיצוניים על פני השטח של החֵפץ האָמנותי, הנקבעים על־ידי דרך הנחת החומר או מריחתו בידי האמן;
3. אריגה, מארג; היערכות הסיבים באריג;
4. שזירת הפרטים, תחושת המגע של המשטח (ההיפך מסטרוקטורה) (לטינית (textura
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בקריפטולוגיה) ערבוביה של מספרים ואותיות המייצגים מילים מוצפנות. תפקידם של הקריפטוגרפים הוא ללמוד את הצופן ולפענח בעזרתו את המסר המקורי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
טֶקס קַבָּלה שנערך לחניכים חדשים במוסד או בתנועת נוער. במסגרת הטקס החָניך החדש מבצע משׂימות קשות שלעִתים אינן נעימות, כדי להוכיח את כושר הסתגלותו המהירה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. טֶכֶס, אֵירוּע רִשמי ערוּך לפי תָכנית קבוּעה מראש (בלועזית: צֵרֵמוֹנְיָה): טֶקֶס חלוקת תעוּדות או פרסים. בִּטקָסין של מלכים הביא הקדוש-ברוך-הוא עליהן את המלכות (תנחוּמא פרשת משפטים)
2. מִסדָר, גדוּד: ורָאוּ עֵינַיי טקָסים של מַעלה (מדרש רבה שיר השירים ב הביאני)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
טקין [מש]
טקין
מין אנטילופת עז, נמנית על תת משפחת היעלים (ראו: יעלים)
פירוש
שורש של הערכים: טִקטוּק, מטַקטֵק טֵקִילָה [מש] [נ'] משקה מֶקסיקָני חריף המוּפק ממיץ מוּתסס של צמח האגָבה בתוספת מַיִם ולעִתים בתוספת שמרים טָקִין [ז'] יונק מתת-משפחת היעֵלים, מֵעֵין אַנטילופַּת עֵז שאורכו שני מ' וגובהו כמטר. צבעו צהוב עד חום, גופו כבד ורגליו קצרות ועבות. שוכן בעדרים בהרים גבוהים בהודו ובסין B. taxicolos
פירוש
שורש של הערכים: טֶקֶס, טִקסי, טִקסִיוּת, טַקסָן, מטוּקָס
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(ברפואה) הענף העוסק במיָילדוּת מיוונית toka ) = יולֶדֶת)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בעת לידה; פחד לא רציונלי מהריון ומלידה
אנגלית: tocophobia
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מכס;
2. מחיר קצוב, מִכסה;
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

טַקְסִי

(מילון לועזי)
טַקְסִי
מונית; רכב ציבורי קטן המשרת נוסעים בין שתי נקודות, תמורת תשלום
אנגלית taxi
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. אידוּר, פִּחלוּץ; מילוּי בעלי חיים שמֵתו ושימוּרם כפסלים;
2. מקצוע הפּוּחלְצָנוּת
אנגלית מיוונית: taxidermy
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מונֵה נסיעה; מונה המציין את המרחק שעברה מונית בנסיעה מסוימת ושעל פי זה נקבע התשלום
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

טַקְסִיס

(מילון לועזי)
(בביולוגיה) תנועת אורגניזם או תא בתגובה לגירוי חיצוני. טַקְסִיס חִיּוּבִי - התנועה בכיוון מקור הגירוי; טקסיס שלילי - תנועה בכיוון מנוגד למקור הגירוי (יוונית (taxis
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מיסוי; הטלת-מס (לטינית (taxatio
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

טַקְסָה

(מילון לועזי)
גזע של כלבי-ציד קטנים המשמשים בציד שועלים וחולדות (גרמנית) טַקְסוֹנוֹמְיָה
1. תורת המיון; ענף במדעי החיים העוסק בּמִיוּן אורגָניזמים וצמחים;
2. מחקר בדרך של איסוף, מיון וסיווג (יוונית) טֵקְסְט .1 נוֹסח כתוּב של סֵפר או של תעודה וכד'; 2.מילים של יצירה ספרותית או עממית שהותאמו למוזיקה, תמליל (לטינית textus ) = אריגה, רקמה, קשר מילים)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

טָקוֹ

(מילון לועזי)
מאכל לאומי של מקסיקו שהוא תערובת בשרים מתובלים בשעועית כהה מבושלת (ספרדית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

טָקונָאו

(מילון לועזי)
(במחול) עבודת עקבים בריקוד ספרדי המבוצע על-ידי צוענים (ספרדית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אמנות מקסיקנית נוצרית המבוצעת על- ידי אינדיאנים ובהשפעת תרבותם (ספרדית (tequitqui
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בגאולוגיה) תהליכי היווצרות קליפת כדור הארץ, או מתייחס לתהליכים אלה שיֵש בהם שינויים בגלל פעולתם של כוחות פְּנים, כגון התפרצות הרי געש, קימוט והעתקה (יוונית tektonikos = השייך לבנייה, tekton ) = בנייה)
טַקְטוֹנְיַית הַלוּחוֹת (בגאולוגיה) תאוריה האומרת שקליפתו החיצונית של כדור הארץ בנויה מלוחות גדולים הנמצאים בתנועה איטית והם אחראים למבנה ולשינויים של היבשות וקרקעית האוקיינוס טַקְטִי
1. שיש בו טקט, מנומס, המגלה הבנה בהתנהגות עם הבריות;
2. של ניהול קרב, טוב מבחינת ניהול קרב;
3. השייך לטקטיקה ומתאים לחוקיה טַקְטִיקָה .1 העקרונות ודרכי הביצוע של פעולות קרביות; 2.(בהשאלה) כלל האמצעים להשגת מטרה בכל תחום; 3.תכסיסנות בקרב (להבדיל מאסטרטגיה) (רוסית (taktika
פירוש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

טֶקִילָה

(מילון לועזי)
משקה חריף מקסיקני המופק ממיץ מותסס של צמח האגבה בתוספת מים ולעִתים בתוספת שמרים (ספרדית Taquilla )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בסיס המס; האלמנטים שעליהם מוטל מס, כפי שהם מנויים בחוק מס הכנסה (אנגלית tax (base
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ספר-לימוד
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אריג; שם כולל לכל סוגי האריגים (כותנה, צמר, פשתן, ניילון ועוד), שעשויים מסיבים, מנימים או מחוטים מחומרים טבעיים או מלאכותיים (לטינית textilis )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
התייחסות אל ההורה דרך צאצאו, כגון: אמא של־ או כינוי האב על־שם בנו־בכורו (כנהוג אצל הערבים) (יוונית teknon ) = צאצא + onoma ) = שם)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
במחשבים, מערכת היוצרת קישורים בין אלמנטים שונים (טקסט, תמונות, מוזיקה וכד’) ומאפשרת לעבור ביניהם בצורה לא־לינארית (בלועזית: הִיפֶּרְטֶקְסְט)
hypertext
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בעיצוב מבנים, כוך בבית יפני אשר בו מוצגים לראווה חפצי אמנות וחן, בו נתלה ציור ויש בו אגרטל פרחים
toko-no-ma
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הטקטיקות השונות הננקטות במגמה להַנביר את התשואות על השקעה בבורסה בניירות ערך. (ראה גם: אִסטרטגיות).
investment tactics

טוקו פרוש | טוקו פירוש | טוקו מילון | טוקו הגדרה מילונית | טוקו מילון עברי | טוקו מילון אנציקלופדי | טוקו אנציקלופדיה | טוקו תרגום
טוקו פירוש השם | טוקו פירוש המילה | טוקו משמעות המילה | טוקו ביטויים | טוקו דקדוק | טוקו לשון | טוקו ניבים | טוקו אטימולוגיה
טוקו מילים נרדפות | טוקו ניגודים | טוקו חריזה | טוקו חרוזים | טוקו צירופים | טוקו פתגמים | טוקו ניבים | טוקו תחביר
טוקו ביטויים | טוקו ציטוטים | טוקו ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי