תוצאות עבור "

כ

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- כאכהכוכי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
האוֹת האַחת עֶשׂרה באָלף-בית העברי; שמהכָּ"ף; עֶרכָּהּ המספרי 20;
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] דומֶה, כּמו: כתפוח בין עצי היער כן נדודי בין הבנים (שיר השירים ב 3)
2. [תנ] בּעֵרך, בּקֵירוּב: ויֵשבו שם כעשר שנים (רות א 4); בכיתה כעשרים תלמידים
3. [תנ] רווֵחַ בהוראת בּתור, בּחֶזקַת, בִּבחינת, בּתַפקיד וכד', כגון: עובֵד כּפָקיד
4. [תנ] (עִם צורת מָקור או עִם ש- או אשר) בִּזמן ש-, כגון: כַּעלות השחַר; כּשֶעָלה השחר, כּאשר עלה השחר (ראה גם: כּאשר)
5. [תנ] (עִם צִיוּן זמַן מיוּדָע) ב... הזה, כגון: כָּרֶגַע בָּרֶגַע הזה, עכשיו; כַּיום ביום הזה, בּיָמֵינוּ
6. (עם שֶ-) משַמֵש פּתיחה לתיאוּר מַצָב, כגון: נִכנָס לבֵיתו כּשפָּניו כּועסות
7. משַמֵש בּבּיטוּיים: כּאילוּ; כּגון; כּדֵי; כַּהלכה; כּעֵין; כּפי; כּשֵם ועוד
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כּבוד (וּנטיותיו)

כ פרוש | כ פירוש | כ מילון | כ הגדרה מילונית | כ מילון עברי | כ מילון אנציקלופדי | כ אנציקלופדיה | כ תרגום
כ פירוש השם | כ פירוש המילה | כ משמעות המילה | כ ביטויים | כ דקדוק | כ לשון | כ ניבים | כ אטימולוגיה
כ מילים נרדפות | כ ניגודים | כ חריזה | כ חרוזים | כ צירופים | כ פתגמים | כ ניבים | כ תחביר
כ ביטויים | כ ציטוטים | כ ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי