תוצאות עבור "

כוא

"
| (100)
|
האם התכוונת ל- כאואכהואכא
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד משלי טז 27) אש לוהטת אש שׂורפת הַשּׁורפת הכּול בְּדרכָּהּ צוֹרְבָא
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.כּ"ף אל"ף
2. כּוחַ אָדָם
3. כּי אם
4. כּל אֶחָד, כּל אַחַת
5. כּך אָמַר
6. כּלל אֶחָד
7. כָּתוּב אֶחָד, כָּתוּב אַחֵר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. כּל אחד אומר
2. כָּתוּב אחד אומר
פירוש
שורש של הערכים: הַכאָבה, כּאֵב, כָּאוּב, כּואֵב, מַכאיב
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. כל אחד ואחד
2. כיבוד אב ואם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כל אחד בפני עצמו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
משתתף בצערו של מישהו, מזדהה עם סבלו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כרצונו, ככל שלבּו חפֵץ: עשה כאוות נפשך
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כך אמרו חכמינו זכרם לברכה
פירוש
שורש של הערך נִכְאֶה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ביטוי ממציין מקום בו הבליע ר' יהודה הנשיא עיקרון או הלכה הידועים מדברי אמוראים או מן הברייתא.
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כּשֶ-, בִּזמַן ש-, בּשעה ש-: ויהי כַּאשר ראה יעקב את רחל (בראשית כט 10); כַּאשֵר הילד הבחין בי הוא רץ לעברי
2. [תנ] כּמו שֶ- (סִפרוּתי): כאשר עשה כן יֵעשה לו (ויקרא כד 19)
3. [עח] אם
4. [עח] באופן ש-: תַכנֵן בַּיִת כאשר מרפסתו הגדולה תפנה לרחוב הראשי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כוח אלקטרומוטורי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כל אומה ולשון
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. כאב באשכים בשל גירוי מיני ללא התפרקות מינית
2. בהשאלה) רצון עז לדבר, ללא הגעה לסיפוק (עממי)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צַעַר, דיכָּאון: הנה עבדי ירונו מטוב לב, ואתם תצעקו מכאב לב (ישעיה סה 14), כּאֵב לִבּהּ של האֵם על בּנה החולה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כּאב עז המוּרגש לאורך מסלולו של עצב מסוים.
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מיחוש ראש
2. (בהשאלה) בִּלבול מוח, טִרדה מרובה (עממי): עבודה זאת כרוכה בכאב ראש רציני
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כאב שנובע ממחלה, מניתוח וכו'.
Clinical pain
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תמ] תחוּשה מציקה בּחֵלק של הגוּף בִּגלַל פֶּצַע או מַחלה או הפרעה
2. [תנ] צער: כי ראו כי גדל הכאב מאד (איוב ב 13)
pain
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מכאוב קשה שאינו מַרפֶּה (על יסוד ישעיה יז 11)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מֵציק לו, מעורר בּו כַּעס או קִנאה: כואב לו שאין שמים לב לדבריו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תחושת כאב באיבר שנקטע (בלועזית: כְּאֵב פַנְטוֹם)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מנת ייסורים (על יסוד בן סירא לא 49)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] הגורם כאב
2. [יב] מלוּוֶה כאבים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כאב המתלווה לדימוּם וסתי. בּדרך כּלל מטוּפל במשככי כאבים Dysmenorrhea
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מכאוב לוואי, כּאב קל שאדם חש לעִתים לאחר שכבר עבר הכאב העיקרי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כאבים קשים מנשוא
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. קול צפצוּף כאוֹב (על יסוד ישעיה כט 4)
2. (בהשאלה) קולך נשמָע כבָא מרחוק
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כּמי שאין לו, כאמור בפסוק: "וּכְאֵין עֵינַים נְגַשֵשָה" (ישעיה נט, 10)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד ירמיה יד 40) נבוך, מתפלא נְדוּדִים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מעניק לאחרים ואינו יוצא נפסד (על יסוד במדבר רבה יג)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מדבֵּר או מתנהג כאילו שהדבר הוא רכוּשו הפרטי (על יסוד בבא בתרא כא:)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד שמואל א יט 7) כְּמקּודם, כִּבימים עברו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(תהילים צב 13) משגשג, צומח, גדֵל כמו עץ הארז
מִן הָאֶרֶז אשֶׁר בַּלְּבָנוֹן וְעַד הָאֵזוֹב אשֶׁר יוֹצֵא בַּקִּיר (על יסוד מלכים א ה 13) מן הדָבר הגדול ועד הקָטוֹן ביותר לְגִימָה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מָשָל לדָבָר הנמשך זמן רב, בלי סוף או תכלית, כּמו גלוּת עַם ישראל: נאומו היה ארוך כאורך הגלות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יַחד, בּפַעם אַחת: הזורע חיטה ושעורה כאחת (כלאיים א, ט)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כּלא כלוּם, הֶבל וָריק: יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך (ישעיה מא 12)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כמעט: כאין שפכו אשרי (תהילים עג 2)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] מרגיש כּאֵב, חולֶה, סובֵל ייסוּרים גוּפָניים: אך בשרו עליו יכאב, ונפשו עליו תאבל (איוב יד 22); שכל איבריהם כואבים עליהם (ירושלמי שבת ס, א)
2. [עח] (אֵיבָר בַּגוּף) יֵש בּו כאֵב, גורם כּאֵב, כגון: בִּטנו כּואֶבֶת; רווֵחַ גם: כּואֶבֶת לו הבֶּטן, כּואֵב לו בַּבֶּטֶן (לא תקני)
3. [תנ] מִצטַעֵר, סובל סֵבל נַפשי רב: ואני עני וכואב (תהילים סט 30); ורישם כואבים ישכָּחו (מלשון הפיוט)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שסובֵל כּאֵב גוּפָני או נַפשי: ויהי ביום השלישי בהיותם כֹאבים (בראשית לד 25)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
משל לאדם עצוב הנמצא בחברת אנשים שמחים (שבת קיד.)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] דומה ל-, מילה המשמשת לדימוי או להשוואה למצב דִמיוני: חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממִצרַיִם (פסחים י, ה)
2. [עח] מילה המשמשת לצִיוּן העמדת פָּנים או הידַמוּת למשהו, כמו בביטויים: עשה את עצמו כאילוּ, העמיד פנים כאילוּ
3. [עח] מילה המשמשת להשלת סָפֵק בדברי האחֵר (עממי): הוא תמיד מגיע בזמן, כּאילוּ!
4. מֵעֵין, בּעֵרך (עממי): פתאום הרגשתי כּאֵב, כאילו סכּין חותכת את ידי
5. [עח] מילת הסתייגות להחלשת האַחרָיוּת לנאמר, כּדֵי לחַפּות על מבוּכה או כמילת חלל הנאמרת ללא כל סיבה (עממי): אתה רצית לבוא כּאילו?
6. [עח] בתמחיר, ניסיון להתגבר על העובדה שלמרכיבים מסוימים אין מחיר כלכלי קבוע, חיצוני, על ידי קביעת מחיר שהיה נקבע כאילו על פי כוחות השוק החופשי. (ראה: מחיר צל).
as if
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כל אשר לך שלום
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
דומה ל-, מילה המשמשת לדימוי או להשוואה למצב דמיוני: חיָיב אדם לראות את עצמו כּאילוּ הוא יצא ממִצרַים (פסחים י ה)
2. [עח] מילה המשמשת לציון העמדת פָּנים או הידַמות למשהו, בצירופים: עשה את עצמו כאילו, העמיד פנים כאילו
3. [עח] מילה המשמשת להטלת סָפֵק בדברי האחֵר (רימוז על אמירה אירונית) (עממי): הוא תמיד מגיע בזמן, כּאילוּ
4. [עח] מעין, בערך (עממי): פתאום הרגשתי כאֵב כּאילוּ סכין חותכת את ידי
5. [עח] מילת הסתייגות להחלשת האחריות לנאמר, כדי לחפות על מבוכה או כמילת חלל הנאמרת ללא כל סיבה גלויה (עממי): אתה רצית לבוא כאילו?
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
[מש} הרבצה על עורף הזולת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
משל לדבר המונח במקומו ואיש אינו נוגע בו (סנהדרין יד.)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יחד: כל הקהל כאחד (עזרא ב 64); ברכנו אבינו כולנו כאחד (מלשון התפילה)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חִיוּני ביותר, הֶכרֵחי: הגשם שיורד כעת הוא לנו כאוויר לנשימה; אני זקוקה לחופשה כאוויר לנשימה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד שמות א 12) ככל שמתנכלים לו יותר הוא מצליח יותר, ככל שרבּים המכשולים הכוח שהוא מוצא בעצמו גדול יותר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד עמוס ה 19) מצב בריחה מצרה גדולה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד עובדיה טו) תקבל כִּגמוּלך
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בין כה וכה אין דרך להצלה, ואין לי מה להפסיד אם אפעל כך (על-פי אסתר ד 16)
לַאשֶר [תנ]
1. למי: ויאמר לאשר על ביתו (בראשית מג 16)
2. למה: שמע לאשר אני מצוֶה אותך (בראשית כז 8)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כּמה שהוּא מוּכן לתרום: את כל איש אשר יִדבֶנוּ לבו תקחו את תרומתי (שמות כה 2); וגם פנחס אשר נדבו לבו ויכפר על בני ישראל (בן סירא מה מא-מג); תרום כאשר יִדבֶךָ לבך
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. כמו שֶ-, כאמור בפסוק: "כאשר צוה אלֹהים את נֹח" (בראשית ז, 9)
2. בּשָעה שֶ-, כאמור בפסוק: "ויהי כאשר הקריב לָבוֹא" (בראשית יב, 11)
3. כֵּיוָון שֶ-, כאמור בפסוק: "כאשר אינם יודעים את משפט.." (מלכים ב' יז, 26)
4. בכל שֶ-, כאמור בפסוק: "וכאשר יְעַנּוּ אותו כן יִרְבֶּה" (שמות א, 12)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [יב] סובֵל כּאֵב, מלוּוֶה כאב
2. [עח] (בהשאלה) מצער: בעיה כאובה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מכוער, מָאוּס
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ככל האנשים, רגיל בּיותר: וחליתי והייתי כאחד האדם (שופטים טז 7)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כּפי שכּבר נאמר: כאמור לעיל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תמ] פֹּה, בַּמקום הזה: הלך ועבר על פתח ביתו. אמר: מי כאן הילל? (שבת לא.)
2. עכשיו, בָּעניָין הזה: כאן - בזמן שישראל עושין רצונו של מקום (ברכות לה:)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מונח רווח בתיאור מימוש הפוטנציאל האנושי. הטענה היא, שהתנהגויות לא הולמות ונירוזות רבות מקורן בהתמקדות מתמדת בעבר במקום להתענג על הרגע
Here and now
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
זו נקודת התורפה: כאן קבור הכלב, זה כל הסיפור
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כָּאוס; של תוהו ובוהו, מצב של אי-סדר, פרוע
אנגלית: chaotic
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עושה או אוסף את הדברים בלי מאמץ (על יסוד ישעיה י 14)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נושאות הנסך; מחזה מאת הטרגיקון האתונאי איסכילוס. מתוך הטרילוגיה אורסטיה: אורסטס נוקם את מות אביו אגממנון, ורוצח את אמו ומאהבה (יוונית (khoephoroi
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

כָּֿאוֹס

(מילון לועזי)

1. (במיתולוגיה היוונית ובאגדות) המצב או החומר ההיולי של העולם קודם בריאתו- תהום אינסופית וחשוכה שקדמה להשלטת הסדר על היקום בידי האלים - מצב המקביל ל"תהו ובוהו" המתואר בספר בראשית;
2. (בהשאלה) אי-סדר, אנדרלמוסיה;
3.(במתמטיקה) תחום מחקר הקרוי גם "מדע לא- ליניארי" ו"מערכות־דינמיות" ונוגע בתחומי הפיזיקה, הכימיה, הביולוגיה, ההנדסה ועוד, שחוקריו מתמחים במערכות אקראיות לכאורה שקשה לתארן, מערכות ששורר בהן אי-סדר;
4. פתרון משוואה מתמטית שאינו ניתן לתיאור מדויק
chaos
פירוש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נִדכָּא, מר-נפש, אומלל, כאמור בפסוק: "ונפל בַּעצוּמָיו חֵל כָּאִים (כת' חלכָּאִים)" (תהילים, י, 10). (ראה גם: חֵלְכָה)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

כאב וסֶֿבֶל

(ביטוח וניהול סיכונים)
(בביטוח) חלק מנזק שאינו נזק ממון. על פי חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים אדם שנפגע בתאונת דרכים זכאי לקבל פיצויים בשל כאב וסבל בסכום שלא יעלה על זה שנקבע בחוק.
pain and suffering
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מצב של נייר ערך שהודיעו עליו בציבור, אבל טרם הונפק באופן פורמלי, שאז מותר להתחיל לסחור בו בארה"ב, דבר האסור בינתיים בישראל.
when issued

כוא פרוש | כוא פירוש | כוא מילון | כוא הגדרה מילונית | כוא מילון עברי | כוא מילון אנציקלופדי | כוא אנציקלופדיה | כוא תרגום
כוא פירוש השם | כוא פירוש המילה | כוא משמעות המילה | כוא ביטויים | כוא דקדוק | כוא לשון | כוא ניבים | כוא אטימולוגיה
כוא מילים נרדפות | כוא ניגודים | כוא חריזה | כוא חרוזים | כוא צירופים | כוא פתגמים | כוא ניבים | כוא תחביר
כוא ביטויים | כוא ציטוטים | כוא ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי