תוצאות עבור "

כניסה

"
| (2)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כְּנִיסָה <sup>1</sup>

1. [תמ] ביאה: בכניסתו לבית המדרש וביציאתו (ברכות ד, ב)
2. מָבוא, פֶּתח, פרוזדור: כניסת הבית, חדר שלפני הטרקלין (רש"י ברכות כב)
3. [תמ] אספה, התכנסות: מגילה נקראת באחד-עשר אלא שהכפרים מקדימין ליום הכניסה (מגילה א, א)
4. [תמ] זמן ההתחלה, כגון: כניסת השבת: זוכרהו על היין בכניסתו (של יום השבת) (פסחים קו.)
5. [יב] בית כנסת של קראים או כנסייה של נוצרים
6. שקע: וכנס בו אמה לפנים והניח על אותה כניסה ראשי קורות (רש"י מלכים א' ו 6)
7. פתח למים או לנוזל אחר, כגון: לתעלה או למשאבה
8. [עח] נקודה במחזור פעולות של מכונת קיטור או בדיאגרמת מחוון, שבה נכנס קיטור לתוך צילינדר
9. פס מים צר החודר לתוך היבשה או בין איים - במיוחד מעבר דרך או מחסום ריפים
10. [עח] מען או תווית של הפקודה הראשונה המתבצעת כשנכנסים לתכנית מחשב
11. מַעבָר פנימה (ההפך: יציאה)
entrance
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

כּניסה 2

(מחשבים ומערכות מידע)

1. (במחשבים) מענה של ההוראה הראשונה שתבוצע בשגרה, בתת-שגרה או בתכנית.
2. נקודה המקשרת בין מעבד לבין יחידה אחרת במחשב, כגון הזיכרון הראשי, או בין המחשב ליחידה היקפית או לגורם חיצוני כלשהו כגון: ערוץ התקשורת, כבל החשמל וכד'. (גם: נקודת חיבור, יציאה).
port, entry point, entry

כניסה פרוש | כניסה פירוש | כניסה מילון | כניסה הגדרה מילונית | כניסה מילון עברי | כניסה מילון אנציקלופדי | כניסה אנציקלופדיה | כניסה תרגום
כניסה פירוש השם | כניסה פירוש המילה | כניסה משמעות המילה | כניסה ביטויים | כניסה דקדוק | כניסה לשון | כניסה ניבים | כניסה אטימולוגיה
כניסה מילים נרדפות | כניסה ניגודים | כניסה חריזה | כניסה חרוזים | כניסה צירופים | כניסה פתגמים | כניסה ניבים | כניסה תחביר
כניסה ביטויים | כניסה ציטוטים | כניסה ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי