תוצאות עבור "

כסף

"
| (6)
|
האם התכוונת ל- כוסף
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] צורֵף כֶּסף, עושׂה כֵּלים מכֶּסף או מצַפּה אותם בּכֶסף: ולא היו יושבין מעורבין, אלא זהבין בפני עצמן, וכספין בפני עצמן (סוכה נא:)
2. חַלפַן כּספים של מדינות שונות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כֶּֿסֶף

1. [עח](בכימיה) יסוד מתכתי לבן, גמיש וחשיל מאוד, מצטחצח בקלות, חד־ערכי ובעל מוליכות תרמית
2.[תנ] מתכת יקרה לבָנה-אפורה (סמלה: Ag) המשַמֶשֶת למַטבְּעות ולתכשיטים: כְּלֵי כֶסֶף וּכְלֵי זָהָב וּשְׂמָלֹת" (שמות ג, 22)
3.[תנ] מַטבְּעות וּשטָרות המשמשים כאמצעי חליפין ומהווים הילך חוקי במדינה
4.[תנ] סכוּמֵי כֶּסף
5.[תנ] (בּימֵי קֶדֶם) כּינוּי ליחידת כֶּסֶף בעלת ערך מסוּים
6.[עח] (בנסמך לשמות) כָּסוּף, כּצֶבַע הכֶּסֶף
7. קיצור של "שֶקל כסף", כאמור בפסוק: "הנה נָתַתִּי אלף כסף לאָחִיך" (בראשית כ, 16) (ראה גם: מטבע) הכסף היה נשקל במאזניים כשנעשו עסקות שערכן הכספי גדול. במשא ומתן רגיל היו משתמשים במטילי כסף שגודלם או משקלם היו ידועים לכול (שמואל א' ט, 8)
8. שטרות ומטבעות המשמשים כאמצעי חליפין והמהווים הילך חוקי במדינה, שאותם אנשים יקבלו כתשלום עבור סחורות, שירותים והסדר הדדי של התחייבויות. במשקים מפותחים משמש הכסף כחולית ביניים בתהליך החליפין בין מוצרים לשירותים כך ששער החליפין של כל מוצר ושירות נקבע בערכים כספיים וקרוי מחיר.
10. מבחינה מוניטרית, כסף מוגדר כמזומן בידי הציבור פלוס פקדונות עובר ושב בבנקים ובמוסדות כספיים (למעט הבנק המרכזי). הוא אינו כולל נכסים נזילים פחות כמו פקדונות לזמן קצוב, פקדונות בתוכניות חסכון, ניירות ערך ממשלתיים וכדומה
11. בלשון יום יום, מונח מקביל למזומן כדי לציין תשלום שאינו בעין. (להרחבה ראה מעות)
silver ,money
פירוש
שורש של הערכים: הַכסָפה, כּוסֵף, כּוסֶף, כּיסוּף, כָּסוּף, כָּסיף, כֶּסֶף, כַּסָף, כַּספִּי, כַּספּית, כּסַפסַף, כַּספָּר, כַּסֶפֶת, מוּכסָף, מַכסִיף, נִכסָף
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

כסף, בסיס

(כלכלה וסטטיסטיקה)
ראו: בסיס כסף.
silver basis

כסף פרוש | כסף פירוש | כסף מילון | כסף הגדרה מילונית | כסף מילון עברי | כסף מילון אנציקלופדי | כסף אנציקלופדיה | כסף תרגום
כסף פירוש השם | כסף פירוש המילה | כסף משמעות המילה | כסף ביטויים | כסף דקדוק | כסף לשון | כסף ניבים | כסף אטימולוגיה
כסף מילים נרדפות | כסף ניגודים | כסף חריזה | כסף חרוזים | כסף צירופים | כסף פתגמים | כסף ניבים | כסף תחביר
כסף ביטויים | כסף ציטוטים | כסף ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי