תוצאות עבור "

מגדל

"
| (5)
|
האם התכוונת ל- מוגדל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מִגְדָּל

1. [תנ] בִּניין גָבוהַּ - בעיקר לשֵם הִסתַכּלוּת למֶרחקים, צָריחַ: הָבָה נִבנה לנוּ עיר וּמגדָל ורֹאשו בַשָמַיִם (בראשית יא 4)
2. [תנ] תֵיבה, בּימה, דוּכָן: וַיעמֹד עזרא הַסֹפֵר על מגדַל עֵץ (נחמיה ח 4)
3. [תמ] ארון גָבוהַּ: הַצָד ציפּור לַמִגדָל (שבת יג, ה)
4. [עח] גורד שחקים, בניין גבוה מאוד
5. [עח] תצוּרה או ערמה גבוהה מאוד, כּגון של מסלעים
6. [עח] מבנה אנכי בּגובה משתנה שדרכּו מעבירים נוזלים או גזים, בּייחוּד לשם טיהוּר, ייבּוּש, הקטעה או ספיגה
7. [תנ] מבנה ארעי לנוטר בכרמים, כאמור בפסוק: "ויבנו להם במות בכל עריהם ממגדל נוצרים עד עיר מבצר" (מלכים ב', יז, 9)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מטַפֵּל בּיֶלד או בצמחים וכד', מטַפֵּחַ: בָּנים גדלתי ורוממתי (ישעיה א 2); האם גידלה את בניה במסירות ובאהבה
2. משַבֵּחַ, מהַלֵל: גַדלוּ לַה' אִתי וּנרוממָה שמו יַחדָו (תהילים לד 4)
3. מרומם, מַעלֶה למַדרֵגה גבוהה: גִדַל המלך אחשורוש את המן (אסתר ג 1)
4. עושה שיגדל, מחַזֵק, כאמור בפסוק: "וביָדךָ לְגַדֵל ולחַזֵק לַכֹּל" (דברי הימים א' כט, 12)
5. מַצמיחַ, כאמור בפסוק: "גַּדֵּל פֶּרַע שְׂעַר ראשוֹ" (במדבר י, 5)
6. מטַפֵּחַ, מטַפֵּל, כאמור בפסוק: "וּלגדלם שָנִים שָלוֹש" (דניאל א, 5)
פירוש

מגדל פרוש | מגדל פירוש | מגדל מילון | מגדל הגדרה מילונית | מגדל מילון עברי | מגדל מילון אנציקלופדי | מגדל אנציקלופדיה | מגדל תרגום
מגדל פירוש השם | מגדל פירוש המילה | מגדל משמעות המילה | מגדל ביטויים | מגדל דקדוק | מגדל לשון | מגדל ניבים | מגדל אטימולוגיה
מגדל מילים נרדפות | מגדל ניגודים | מגדל חריזה | מגדל חרוזים | מגדל צירופים | מגדל פתגמים | מגדל ניבים | מגדל תחביר
מגדל ביטויים | מגדל ציטוטים | מגדל ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי