מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

מחיקה

"
| (2)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] העלָמת הכּתָב על-ידי גֵירוּד או על-ידי שִפשוּף במכשיר רַך וכד', מחִייה: וזו (המגילה) למחיקה ניתנה (ירושלמי סוטה יח, א)
2. [עח] ביטול רישוּם או פּעוּלה: הבנק דאג למחיקת חובותיו; בסוף השנה מחק רואה החשבון את כל הנכסים שערכם אפס
3. [עח] העברת קו על הכתוב כדי לבטלו: מחיקת השורה נעשתה בשוגג
4. [עח] סילוק מהזיכרון של מחשב
5. לבטל או לשחרר מתמורה. למחוק באופן מוחלט נכס המופיע בספרים של פירמה, לאחר שמוכח כי ערכו האמיתי הוא אפס, כגון: חוב רע שהוכח כי לא ניתן לגבותו. המחיקה נעשית בדרך כלל לחשבון הוצאות ברווח והפסד או להפרשות מתאימות, במידה שכלולות בספרים. (ראה: סילוק).
6. באופן כללי, רכוש שאיבד את ערכו ואין לו תקנה.
7. פינוי שטח ביחידת אחסון ששימש לאחסון נתונים או קובץ לצרכים אחרים.
8. סילוק באופן מוחלט של נכס המופיע בספרים של פירמה לאחר שמוכח כי ערכו האמיתי הוא אפס.
9. אִתחול מחדש של משתנה או מצרף.
10. המרת הנתונים ביחידת האחסון בקודים המייצגים תווים ריקים או אפסים.
erase, scratch, write off, clear

מחיקה פרוש | מחיקה פירוש | מחיקה מילון | מחיקה הגדרה מילונית | מחיקה מילון עברי | מחיקה מילון אנציקלופדי | מחיקה אנציקלופדיה | מחיקה תרגום
מחיקה פירוש השם | מחיקה פירוש המילה | מחיקה משמעות המילה | מחיקה ביטויים | מחיקה דקדוק | מחיקה לשון | מחיקה ניבים | מחיקה אטימולוגיה
מחיקה מילים נרדפות | מחיקה ניגודים | מחיקה חריזה | מחיקה חרוזים | מחיקה צירופים | מחיקה פתגמים | מחיקה ניבים | מחיקה תחביר
מחיקה ביטויים | מחיקה ציטוטים | מחיקה ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications