מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

מכריע

"
| (3)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] (בהשאלה) מנַצֵחַ (במִלחמה או במחלוקֶת), מכניע, מֵביס: ותַזרֵני חַיִל למלחמה תכריע קָמַי תַחתֵני (שמואל ב' כב 40)
2. [תמ] מַטֶה (את כף המֹאזנַיים) כּלַפֵּי מַטָה מרוב מִשקל: אם יהיו כל חכמי ישראל בכף מאזניים ואליעזר בן הורקנוס בכף שנייה - מכריע את כולם (אבות ב, ה)
3. [תמ] (בהשאלה) משַמֵש נימוּק משַכנֵע, פּוסֵק סופית בביטוי: מַכריעַ את הכַּף: הדבר עדיין שקול, מי מכריע? (תוספתא פסחים ב, ז); שני כתובין המכחישים זה את זה, עד שיבוא הכתוב השלישי ויכריע ביניהם (ספרא פתיחתא א, ב); ולא הכריעו בה חכמים אם מין חיה הוא (התַחַש), אם מין בהמה הוא (שבת כח:); הנימוק שלו הכריע את הכף בשאלה הנדונה
4. [תנ] מוריד על הבִּרכַּיִים (ובהשאלה:) מכניע, מֵביס, כאמור בפסוק: "אהה בִתִּי הַכְרֵעַ הִכְרַעְתִנִי" (שופטים יא, 35)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] (דֵעה, קרָב) שקובֵע את הניצחון, פוסק: הלכה כדברי המכריע (שבת לט:)
2. [עח] גורם לתוצאה הסופית ולהכרעה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בּמשקל השירה) אַמפי בּרָכוּס, קֶצֶב של שלוש תנועות שרק השנִייה מוּטעמת בו

מכריע פרוש | מכריע פירוש | מכריע מילון | מכריע הגדרה מילונית | מכריע מילון עברי | מכריע מילון אנציקלופדי | מכריע אנציקלופדיה | מכריע תרגום
מכריע פירוש השם | מכריע פירוש המילה | מכריע משמעות המילה | מכריע ביטויים | מכריע דקדוק | מכריע לשון | מכריע ניבים | מכריע אטימולוגיה
מכריע מילים נרדפות | מכריע ניגודים | מכריע חריזה | מכריע חרוזים | מכריע צירופים | מכריע פתגמים | מכריע ניבים | מכריע תחביר
מכריע ביטויים | מכריע ציטוטים | מכריע ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications