תוצאות עבור "

מסורג

"
| (1)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מסוּרָג, מְסֹרָג

1.[תמ] שלא רָצוּף, שעָשׂוּי לסירוּגין: רצוף שעשאה מסורג, מסורג שעשאה רצוף (מסכת סופרים א, י)
2. [עח] שֶיֵש בּו סורֵג: חלונות מסורגים כנגד פורצים
3. [תמ] סָרוּג, קָלוּעַ, עָשׂוּי כּמעשֶׂה רֶשֶת, כּמעשֶׂה סבָכה: מסורג בחבלים (תוספתא אוהלות יג, ה)
4. [עח] שֶיֵש לו סָריג

מסורג פרוש | מסורג פירוש | מסורג מילון | מסורג הגדרה מילונית | מסורג מילון עברי | מסורג מילון אנציקלופדי | מסורג אנציקלופדיה | מסורג תרגום
מסורג פירוש השם | מסורג פירוש המילה | מסורג משמעות המילה | מסורג ביטויים | מסורג דקדוק | מסורג לשון | מסורג ניבים | מסורג אטימולוגיה
מסורג מילים נרדפות | מסורג ניגודים | מסורג חריזה | מסורג חרוזים | מסורג צירופים | מסורג פתגמים | מסורג ניבים | מסורג תחביר
מסורג ביטויים | מסורג ציטוטים | מסורג ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי