תוצאות עבור "

מסורה

"
| (3)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַערֶכת ההוראות למסירת נוסַח סִפרֵי המִקרָא (הכּתיב, הניקוּד, הטעמים, החלוּקה לפִסקָאות וכד'): כי יש שכר לפעולות בעלי המסורה שהם כשומרי חומות העיר (ספרות ימי הביניים)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
המסורה היא מכלול הערות וציונים שצורפו אל טקסט המקרא לשם הבטחת השמירה על דיוקו. בעלי המסורה שפעלו בעיקר בטבריה מהמאה השישית עד המאה העשירית הם שקיבצו וסידרו את החומר. מטרתם הייתה לקבוע נוסח אחיד של כתבי הקודש מבחינים בין המסורה הקטנה המורכבת מהערות קצרות ביותר ובין המסורה הגדולה שמכילה הערות מפורטות יותר. המסורה הקטנה מציינת את הכתיב המלא או החסר; את האותיות הכתובות בצורה מיוחדת כגון אותיות הנכתבות גדולות מהאחרות; מציינת תופעות יוצאות מן הכלל כגון נקודות מעל לאותיות. כן היא מציינת את הקרי, כלומר אותם מקרים שהקריאה שונה מהכתיבה. העדיפות היא לקרי שהשתרש מדורי דורות. המסורה הגדולה משלימה את הקטנה. תקופת בעלי המסורה הגיעה לשיאה במאה העשירית במפעלו של אהרון בן מנשה, שנתן לטקסט המקראי את צורתו הסופית מבחינת הניקוד, פּיסוּק הטעמים וסידור ההערות המסורתיות

מסורה פרוש | מסורה פירוש | מסורה מילון | מסורה הגדרה מילונית | מסורה מילון עברי | מסורה מילון אנציקלופדי | מסורה אנציקלופדיה | מסורה תרגום
מסורה פירוש השם | מסורה פירוש המילה | מסורה משמעות המילה | מסורה ביטויים | מסורה דקדוק | מסורה לשון | מסורה ניבים | מסורה אטימולוגיה
מסורה מילים נרדפות | מסורה ניגודים | מסורה חריזה | מסורה חרוזים | מסורה צירופים | מסורה פתגמים | מסורה ניבים | מסורה תחביר
מסורה ביטויים | מסורה ציטוטים | מסורה ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי