תוצאות עבור "

מסורת

"
| (2)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תמ] עֶרכֵּי תַרבּוּת (מִנהגים, אגדות, אמוּנות וכד') העוברים מדור לדור ומאופיינים בהעדר שינוי ממשי לאורך זמן (בלועזית: טְרָדִיצְיָה): מסורת בידם מאבותיהם ששם הארון נגנז (שקלים ו, א); בראשונה גזרו שמד ביהודה, שכן מסורת להם מאבותם שיהודה הרג את עשו (ירושלמי כתובות כה, ג); עוף טהור נאכל במסורת, נאמן הצייד לומר: עוף זה טהור מסר לי רבי (חולין סג:)
2. כינוי לערכי היהדות, מנהגיה ומצוותיה
3. דפוסי התנהגות או מחשבה קבועים: הדלקת מדורה בל"ג בעומר בחצרנו כל שנה, הפכה למסורת
4. [תנ] קֶשֶר, התחייבוּת (תן דעתך שהצורה מָסורות היא גם ריבוי של מָסורה ושל מָסור): והבאתי אתכם במסֹרת הברית (יחזקאל כ 37)
5. [תמ] מָסורה, מערכת ההוראות למסירת נוסַח סִפרֵי המִקרָא: קרי וכתיב מלא וחסר, מספר הסדרים הפסוקים, התבות והאותיות וכד': מסורת-סייג לתורה (אבות ג, יג); "ירשה" לשון ציווי, ובמסורת הגדולה, מצינו באלפא ביתא לשון צווי דטַעמיהון מלעיל (רש"י דברים לג, כג); וכן בעלי המסורת שכותבין ומחברין להודיע הפתוחות והסתומות (רמב"ם ספר התורה ח, ד)

מסורת פרוש | מסורת פירוש | מסורת מילון | מסורת הגדרה מילונית | מסורת מילון עברי | מסורת מילון אנציקלופדי | מסורת אנציקלופדיה | מסורת תרגום
מסורת פירוש השם | מסורת פירוש המילה | מסורת משמעות המילה | מסורת ביטויים | מסורת דקדוק | מסורת לשון | מסורת ניבים | מסורת אטימולוגיה
מסורת מילים נרדפות | מסורת ניגודים | מסורת חריזה | מסורת חרוזים | מסורת צירופים | מסורת פתגמים | מסורת ניבים | מסורת תחביר
מסורת ביטויים | מסורת ציטוטים | מסורת ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי