תוצאות עבור "

מסיח

"
| (3)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מֵסִיחַ [תמ]
מדַבֵּר, משׂוחֵחַ, מסַפֵּר (נכתב גם: מֵשׂיחַ): הנחש הראשון היה מסיח כבני אדם (מדרש רבה דברים ה); אין מסיחין על כוס של ברכה (ברכות נא:); האיש הסיח לפני חברו את דאגותיו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מסַלֵק, מרחיק, עוקֵר - בעיקר את הדַעַת מעִניָין או עִניָין מן הדַעת: על מצחו תמיד (יהיה הציף) שלא יסיח דעתו ממנו (יומא ה.); חייב אדם למשמש בתפיליו כל זמן שהם עליו שלא יסיח דעתו מהם אפילו רגע אחד (רמב"ם תפילין ד, יד); בדיחותיהם של חבריו הסיחה את דעתו מצרותיו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בפסיכולוגיה) מַשֶהוּ מַטעֶה

מסיח פרוש | מסיח פירוש | מסיח מילון | מסיח הגדרה מילונית | מסיח מילון עברי | מסיח מילון אנציקלופדי | מסיח אנציקלופדיה | מסיח תרגום
מסיח פירוש השם | מסיח פירוש המילה | מסיח משמעות המילה | מסיח ביטויים | מסיח דקדוק | מסיח לשון | מסיח ניבים | מסיח אטימולוגיה
מסיח מילים נרדפות | מסיח ניגודים | מסיח חריזה | מסיח חרוזים | מסיח צירופים | מסיח פתגמים | מסיח ניבים | מסיח תחביר
מסיח ביטויים | מסיח ציטוטים | מסיח ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי