מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

מפלל

"
| (5)
|
האם התכוונת ל- מופלל
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים
חריזה
תפילה: וקַבל ברצון מפלל (מלשון התפילה)
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] מִתפַּלל, מתחַנן, מבַקֵש בתפילה: ויעמֹד פִנחס ויפלל ותֵעָצר המגֵפה (תהילים קו 30); היש מי יפלֵל וישיב חֵמה (מלשון התפילה)
2. [תנ] [בּצוּרת העבר] מַעלֶה על דַעתו, מאמין, צופֶה: ראֹה פניךָ לא פִללתי (בראשית מח 13); גבורותיו מי ימלל, גודלו מי יפלל (מלשון התפילה); איש לא פילל שתגיע כל כך מהר
3. [תנ] שופט, דן: אם יחטא איש לאיש ופִללו אלֹהים (שמואל א' ב 25)
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים

1. שופט, כאמור בפסוק: "כְּלִמָּתֵך אשֶר פִּלַּלְתִּ לַאחוֹתֵךְ" (יחזקאל טז, 52)
2. מעלה על הדעת, חושב, כאמור בפסוק: "רְאֹה פָנֶיךָ לֹא פִלָּלְתִּי" (בראשית מח, 11)
3. מתחנן, מבקֵש מאוד, כאמור בפסוק: "וַיַעמֹד פִינחָס וַיְפַלֵּל" (תהילים קו, 30)

מפלל פרוש | מפלל פירוש | מפלל מילון | מפלל הגדרה מילונית | מפלל מילון עברי | מפלל מילון אנציקלופדי | מפלל אנציקלופדיה | מפלל תרגום
מפלל פירוש השם | מפלל פירוש המילה | מפלל משמעות המילה | מפלל ביטויים | מפלל דקדוק | מפלל לשון | מפלל ניבים | מפלל אטימולוגיה
מפלל מילים נרדפות | מפלל ניגודים | מפלל חריזה | מפלל חרוזים | מפלל צירופים | מפלל פתגמים | מפלל ניבים | מפלל תחביר
מפלל ביטויים | מפלל ציטוטים | מפלל ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications