תוצאות עבור "

מצווה

"
| (6)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] צַו אלוהי, כָּל אחד מֵחוּקֵי התורה: ושמרתם את משמרת מִצוַת ה' אלֹהיכם (יהושע כב 4); רצה הקדוש-ברוך-הוא לזַכות את ישראל, לפיכך הִרבה להם תורה ומצוות (מידות ג, ט); הילד מקיים מצוות כיבוד אב ואם
2. [תמ] מַעשֶׂה טוב, מַעשֶׂה צדָקה - בעיקר עֶזרה לזוּלת: שלוחי מצווה אין ניזוקין (קידושין לט:); מצוות ביקור חולים היא מצווה חשובה מאוד
3.[תנ] ציווּי, צַו: נצֹר, בני מִצוַת אביך (משלי ו 20); הוֶוי רץ למצווה קלה כבחמורה (אבות ד, ב); אמלא את מצוותך
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] ניתנת לו פּקוּדה, מקַבֵּל צַו: ואַעַש כֵּן כאשר צוֵיתי (יחזקאל יב 7); החיילים צוו להישאר בעמדות
2. [תמ] מוּטֶלת עליו מִצווה: ישראל מצווין על קידוש השם (ירושלמי שביעית לה, א); הוא מצווה לנחם את האבלים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.שניתנה לו פּקוּדה
2. שמוּטֶלת עליו מִצווה: גדול המצווה ועושה יותר ממי שאינו מצווה ועושה (בבא קמא לח.)
3. מקבּל הוֹרָאָה, מִצטַוֶוה, כאמור בפסוק: "כִּי כֵן צוֵּיתִי" (ויקרא ח, 35)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.נותן פּקוּדה, נותן הוראה: ועתה בני, שמע בקֹלי לאשר אני מצווה אותךָ (בראשית כז 8); וציוונו להדליק נר של חנוכה (שבת כג.); המפקד מצווה על החיילים לנקות את הנשק
2. (את) כותב צַוָואה ליורשיו: צַו לביתךָ כי מת אתה ולא תחיה (מלכים ב' כ 1); הוא מת לפני שהספיק לצוות את רכושו
3. ממַנֶה, מַפקיד: צִוִיתי שופטים על עַמי ישראל (שמואל ב' ז 11); המשפחה ציוותה עורך דין לנציגה במשפט
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מפַקֵד, שַליט שנותן פּקוּדות: נגיד ומצוה לאמים (ישעיה נה 4)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. פּוקֵד, מוֹרֶה, כאמור בפסוק: "וכל הָעָם שָמעוּ בְּצַוֹּת המלך" (שמואל ב' יח, 5)
2. ממַנֶּה את, כאמור בפסוק: "לְצַוֹּת אֹתִי נָגִיד על עַם ה'" (שמואל ב' ו, 21)
3. מַבּיעַ את רצונו לפני מותו, כאמור בפסוק: "וַיְכַל יַעקֹב לְצַוֹּת את בניו" (בראשית מט, 33)

מצווה פרוש | מצווה פירוש | מצווה מילון | מצווה הגדרה מילונית | מצווה מילון עברי | מצווה מילון אנציקלופדי | מצווה אנציקלופדיה | מצווה תרגום
מצווה פירוש השם | מצווה פירוש המילה | מצווה משמעות המילה | מצווה ביטויים | מצווה דקדוק | מצווה לשון | מצווה ניבים | מצווה אטימולוגיה
מצווה מילים נרדפות | מצווה ניגודים | מצווה חריזה | מצווה חרוזים | מצווה צירופים | מצווה פתגמים | מצווה ניבים | מצווה תחביר
מצווה ביטויים | מצווה ציטוטים | מצווה ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי