מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

מקור

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- מיקור
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַקּוֹר

1.[תמ] זוּג הלסָתות המחוּדדות הנמצאות בקצה הפה של העופות: הציפור מנקרת באדמה במקורה ואוספת בו מזון
2. [תמ] מכשיר לניקוּר אַבנֵי הרֵיחַיִים: יד המקור - טִפחיים (כלים כט, ו)
3. [עח] (בכלי ירייה) זיז המנַקֵר בפיקת הכַּדוּר כשלוחצים על ההֶדק, וכך נדלק אבַק השׂרֵפה והירייה נוצֶרת
beak
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] מַעיָין, שנובעים ממנוּ מַיִם: מקור מים חיים (ירמיה ב 13)
2.[תנ]מוצָא, רֵאשית, מקום שממנו הגיע דבר-מה: ממקור ישראל (תהילים סח 27); העולה החדש התגעגע לארץ המקור שלו
3. [עח] גורֵם (לתופעה, לשִׂגשׂוּג כַּלכָּלי וכד'): מקור המחלה הוא חיידק אלים
4. [עח] חיבּוּר בלָשון שנִכתב בּהּ בּיַחַס לתַרגוּמו ללָשון אחֶרת: המתורגמנית תרגמה לעברית מהמקור הצרפתי
5. [עח] מִסמָך כּפי שיָצא מידֵי כּותבו בּיַחַס להֶעתֵקו או לתַצלוּמו (בלועזית: אוֹרִיגִינָל): המנהל צילם את המקור בשלושה עותקים
6. [יב] (בּדִקדוּק) צוּרת פּועַל שאינה מצַיֶינת זמַן, כגון: לִכתוב, בצֵאתו (מקור נטוי) או כָּתוב, יָצוא (מקור מוּחלט): הפועל והפעול נלקחים מהמקור אשר הוא שם המִקרה (ספר הרקמה לג'נאח)
7. [עח] מָקום שממנוּ התקבּלה ידיעה (סֵפֶר, חוקֵר, עֵד ראִייה וכד'): למשטרה יש מקורות בעולם הפשע
8. [עח] הדף העליון בסִדרת דפים הנכתבים בבת אחת ביד או במכונה
9. [תנ] רֶחֶם האישה: את מקֹרָה הֶערה והיא גִלתה את מקור דמיה (ויקרא כ 18); דם הנידה מן המקור (תוספתא נידה ט, י)
10. [עח] הסרט המקורי המצולם במצלמה, מפותח ומודפס ומשמש להכנת עותקים (לרוב נֶגטיב)
11. [עח] תמונה, שקופית, סרטוט וכד' המשמשים עצם לצילום
12. [עח] (בצילום לדפוס) החומר המשמש ליצירת ההדפס המשועתק
13. [עח] יצרן או סיטונאי שמהם סוחר קונה סחורה למכירה חוזרת
14.[תנ] רֶחֶם, כאמור בפסוק: "והיא גלתה את מקוֹר דָּמֶיהָ" (ויקרא, כ, 18)
15. דוגמה או נוסח ראשונים של חומר כתוב, מודפס, מצויר, מצולם וכד', המשמשים ליצירת דוגמאות נוספות
16. הדף העליון בסדרת דפים הנכתבים בבת אחת ביד או במכונה.
17. גוף תעודה או רשומה , כמות שהיא, כנגד העתק.
18. בשיווק, צינור מכירה המקבל הזמנות או לקוחות (ראה מוכר). או מי שנתקבלה ממנו ידיעה או אִרמוז ((lead)
19. כינוי לכל מי או מה שיש בידם לספק מידע על אירועים, תהליכים או אנשים שקורים או שקרו והם ומעניינים את הציבור.
20. הדבר המקורי. הציור המקורי שצייר הצייר האמן, ולא העתק או תצלום או ליתוגרפיה;
21. בצילום ובהסרטה, הסרט המקורי המצולם במצלמה, מפותח ומודפס ומשמש להכנת עותקים (לרוב נֶגטיב);
23. תמונה, שקופית, שרטוט וכד’ המשמשים עצם לצילום;
24. בצילום לדפוס החומר המשמש ליצירת ההדפס המשועתק, בין שהוא כתוב, בין שהוא מצויר ובין שהוא מצולם
25. הסרט המקורי המצולם במצלמה, מפותח ומודפס ומשמש להכנת עותקים (לרוב תשליל); 26. כל יצירה שאיננה העתק. (בלועזית: אוֹרִיגִינָל)
27. (במחשבים) המען המוחלט של תחילת התכנית או הגוש בזיכרון הראשי. הוא משמש מען־בסיס במיעון יחסי. (גם: מוצא).
origin, source, original

מקור פרוש | מקור פירוש | מקור מילון | מקור הגדרה מילונית | מקור מילון עברי | מקור מילון אנציקלופדי | מקור אנציקלופדיה | מקור תרגום
מקור פירוש השם | מקור פירוש המילה | מקור משמעות המילה | מקור ביטויים | מקור דקדוק | מקור לשון | מקור ניבים | מקור אטימולוגיה
מקור מילים נרדפות | מקור ניגודים | מקור חריזה | מקור חרוזים | מקור צירופים | מקור פתגמים | מקור ניבים | מקור תחביר
מקור ביטויים | מקור ציטוטים | מקור ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications