תוצאות עבור "

מקנה

"
| (7)
|
האם התכוונת ל- מוקנה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.קנִייה: יליד ביתךָ ומִקנת כספךָ (בראשית יז 13)
2. מחיר, שָוויו של דָבָר שנִמכּר: לפי רֹב השנים תרבה מקנתו, ולפי מעֹט השנים תמעיט מקנתו (ויקרא כה 16)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.כּלַל בּהֵמות הבַּיִת, צֹאן וּבָקָר: במקנךָ אשר בשדה - בסוסים, בתמרים, בגמלים, בבקר ובצאן (שמות ט 3)
2. קנִייה: מקנה השדה והמערה אשר בו (בראשית מט 32)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] מעביר לרשוּתו של אַחֵר, מעניק (זכוּת וכד'), מסַגֵל: התעודה מקנה לאדריכל רשות לחתום על תָכניות
2. [עח] מֵביא (מיוּמָנוּת וכד') לידֵי ידיעה על-ידי לימוּד ואימוּן
3.[תמ]מוכֵר: אין אדם מקנה דבר שלא בא לעולם (בבא מציעא לג:)
4. [תנ] מפקיד, מיַיעֵד: כי אדם הקנני מנעורי (זכריה יג 5)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. קנייה, קניין, כאמור בפסוק: לאברהם למקנָה לעֵינֵי בני חֵת" (בראשית כג, 18)
2. הנֶכס שנִקנה, כאמור בפסוק: "ואת כל מִקנת כספּו" (בראשית יז, 23)
3. מחיר, תשלום, כאמור בפסוק: "לפי רֹב השנים תַּרבֶּה מִקְנָתוֹ" (ויקרא, כח, 16)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. קנייה, כאמור בפסוק: "מִקְנֵה השָׂדֶה והמערה" (בראשית מט, 32)
2. שם כולל לצאן ובקר, שאר בהמות, כאמור בפסוק: "אנשי מִקְנֶה היו עבָדֶיך" (בראשית מו, 34)
3. לעִתים מציין המקרא כמקנה את בהמות הבית, כאמור בפסוק: "מקנך אשר בשדה" (שמות ט, ג) - הכוונה לסוסים, חמורים, גמלים, בקר וצאן. ולעתים ישנה הבחנה בין מקנה צֹאן למקנה בקר (בראשית כו, 14) הבקר כלל את בהמות החרישה: שור ופרה (ויקרא ג, 1), והצאן כלל כבשים ועזים - שהם בהמה דקה (ויקרא א, 10)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מיַיעֵד, מפקיד, כאמור בפסוק: "כי אדם הִקְנַנִי מִנְּעוּרָי" (זכריה יג, 5)

מקנה פרוש | מקנה פירוש | מקנה מילון | מקנה הגדרה מילונית | מקנה מילון עברי | מקנה מילון אנציקלופדי | מקנה אנציקלופדיה | מקנה תרגום
מקנה פירוש השם | מקנה פירוש המילה | מקנה משמעות המילה | מקנה ביטויים | מקנה דקדוק | מקנה לשון | מקנה ניבים | מקנה אטימולוגיה
מקנה מילים נרדפות | מקנה ניגודים | מקנה חריזה | מקנה חרוזים | מקנה צירופים | מקנה פתגמים | מקנה ניבים | מקנה תחביר
מקנה ביטויים | מקנה ציטוטים | מקנה ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי