תוצאות עבור "

משפט

"
| (1)
|
האם התכוונת ל- מישפט
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] בֵּירוּר טעָנות של יריבים לשֵם הוצאת פּסק דין
2. [תנ] עִניָין שנָדון על-ידי שופט או שופטים: לא תעשו עול במשפט (ויקרא יט 15); משפט דור המבול שנים-עשר חודש (עדויות ב, י); משפטם של המחבלים החל בשמיעת עדויות
3. [תנ] פּסַק דין: וישמעו כל ישראל את המשפט אשר שפט המלך (מלכים א' ג 28)
4. [תנ] דין צדק, ללא עיווּת ועָוֶול: ושמתי משפט לקו וצדקה למשקלת (ישעיהו כח 17), צִיּוֹן בְּמִשְׁפָּט תִּפָּדֶה וְשָׁבֶיהָ בִּצְדָקָה (ישעיהו א, כז).
5. [תנ] רשוּת חוּקית: לו משפט הבכרה (דברים כא 17)
6. [תנ] חוק, מִצווה, בּעיקר בין אדם לַחבֵרו: ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם (שמות כא 1)
7. [תנ] מִנהָג, הִתנַהגוּת: כה עשה דוד וכה משפטו כל הימים אשר ישב בשדה פלישתים (שמואל א' כז 11)
8. [עח] (בּדִקדוּק) מַבָּע שֶיֵש בּו רַעיון שָלֵם - המאוּפיָין בּקִיוּם מפורש או מרוּמז של נוֹשֵׂא וּמה שנֶאמָר על הנושֵׂא: משפט שאלה
9. [עח] (בּמָתֵמָטיקה) טַענה שאפשר להוכיחה
10. [עח] מערכת של כללי התנהגות, שהשלטונות כופים, הנוגעים לפעולותיהם של האנשים במדינה או ליחסים שבין מדינה למדינות אחרות (גם: חוק);
אנגלית: law, justice, trial

משפט פרוש | משפט פירוש | משפט מילון | משפט הגדרה מילונית | משפט מילון עברי | משפט מילון אנציקלופדי | משפט אנציקלופדיה | משפט תרגום
משפט פירוש השם | משפט פירוש המילה | משפט משמעות המילה | משפט ביטויים | משפט דקדוק | משפט לשון | משפט ניבים | משפט אטימולוגיה
משפט מילים נרדפות | משפט ניגודים | משפט חריזה | משפט חרוזים | משפט צירופים | משפט פתגמים | משפט ניבים | משפט תחביר
משפט ביטויים | משפט ציטוטים | משפט ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי