תוצאות עבור "

נא

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- נואניא
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.נביאים אחרונים
2. נוסַח אַחֵר
3. נוסח אַשכְּנָז
4. נֶגד אָדם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] בבקשה, אנא, כגון: שֵב נא, נא לשֶבת (גם לפני מילת בבקשה, כגון: שֵב נָא, בבקשה): שא נָא עיניך וראה (בראשית יג 14); אבינו מלכנו נָא אל תשיבנו ריקם מלפניך (מלשון התפילה); נָא לסגור את הדלת;
2. [תנ] מילת קריאה הבּאה לעורר וּלהטות לחֶפצו את הזוּלת: הָבה נלכה נָא דֶרך שלושת ימים (שמות ג 18);
3. [תנ] אֵפוא, הִנֵה: הנה נָא זקנתי לא ידעתי יום מותי (בראשית כז 2); למה יאמרו הגויים: איה נָא אלוהיהם! (תהילים קטו 2)
4. [תנ] עכשיו, עתה: הנה נָא ידעתי כי אישה יפה את (בראשית יב 11); אהללה נָא, אנשי חסד, את אבותינו בדורותם (בן סירא)
אנגלית: please, let's
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] צָלוּי קצת, מבוּשל למֶחצָה: אל תאכלו ממנו (מבשר קרבן הפסח) נָא ובשל מבושל במים כי אם צלי אש (שמות יב 9); ובשעה שהוא נָא ומבושל מבעוד יום (מכילתא פרשת בוא); נָא פירושו בלתי מבושל (ספרות ימי הביניים); הוא אוהב לאכול בשר נָא
2. [תמ] (בהרחבה) אפוּי קצָת: יוצאין במצה נָא ובמצה העשויה באִלפס (מנחות עח:)
3. [תמ] שלא נשרף בכבשן כל צורכו: פוטסות נָאות מגופרות (תוספתא בבא בתרא ו, ג); כשבא לבשלן מביא גפרית ונותן בהן עם האור ומלחכתן האור עם אותו הגפרית ונראות מבושלות והן נָאות (רגמ"ה בבא בתרא צז);
אנגלית: rare, underdone

נא פרוש | נא פירוש | נא מילון | נא הגדרה מילונית | נא מילון עברי | נא מילון אנציקלופדי | נא אנציקלופדיה | נא תרגום
נא פירוש השם | נא פירוש המילה | נא משמעות המילה | נא ביטויים | נא דקדוק | נא לשון | נא ניבים | נא אטימולוגיה
נא מילים נרדפות | נא ניגודים | נא חריזה | נא חרוזים | נא צירופים | נא פתגמים | נא ניבים | נא תחביר
נא ביטויים | נא ציטוטים | נא ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי