תוצאות עבור "

נורמה

"
| (1)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.תֶקן, כּלָל; אמת מידה הנקבעת כרצויה: הוא מתנהג לפי הנורמה החברתית המקובלת
2. מודל המייצג מצב טיפוסי
3. ציון שמו של ספר באותיות קטנות בכל דף ודף שלו
4. (באסטרונומיה) סרגל מערכת הכוכבים
5. (בסטטיסטיקה) ערך המייצג בסיס להשוואה עם מקרים פרטיים. הנורמה מציינת את הנטייה המרכזית, ובדרך־ כלל סטיית תקן אחת או שתיים נחשבות לנורמה
6. (בכלכלה) התפוקה ליחידת זמן או הזמן ליחידת תוצרת ברמת ביצוע מוגדרת השווה בדרך־כלל לסף הפרמיה או ל-75 אחוזים מן הביצוע התקני
7. בעסקים, כלל או תקן אוטוריטטיבי או מצב טיפוסי. קבוצות חברתיות משפיעות על היחיד בתחום האמונות והעמדות, כדי שיתנהג על פי הנורמות המקובלות בקבוצה. מבחינה שיווקית פירוש הדבר כי הקבוצה החברתית יכולה להשפיע על חבריה בהחלטות שונות הנוגעות לרכישה ולצריכה. הקבוצה החברתית לוחצת על חבריה לציית לנורמות המקובלות בה. אם היחיד אינו מציית לנורמות הוא נתקבל בהסתייגות ו/או בלעג.
8. בייצור, שיעור מסויים של זמן הדרוש לביצוע של יחידת עבודה על ידי פועל בעל כושר גופני ומקצועיות מסויימים, העובד בקצב המאפשר הפקת מלוא התועלת מהמאמץ בלי שייגרם לו נזק פיסי.
9. בעסקים ובתעשייה, תקן ביצוע, כגון מכסה של ייצור או מכירות שאותו מצפים לקבל מעובד. אם העובד מבצע יותר מהנורמה הוא מקבל תגמול בצורת פרמיה או בצורה אחרת כלשהי. זוהי צורת תגמול המשלבת חישובי שכר לפי זמן ושכר קבלני.
10. בסטטיסטיקה, הממוצע בהתפלגות נורמלית.
norm

נורמה פרוש | נורמה פירוש | נורמה מילון | נורמה הגדרה מילונית | נורמה מילון עברי | נורמה מילון אנציקלופדי | נורמה אנציקלופדיה | נורמה תרגום
נורמה פירוש השם | נורמה פירוש המילה | נורמה משמעות המילה | נורמה ביטויים | נורמה דקדוק | נורמה לשון | נורמה ניבים | נורמה אטימולוגיה
נורמה מילים נרדפות | נורמה ניגודים | נורמה חריזה | נורמה חרוזים | נורמה צירופים | נורמה פתגמים | נורמה ניבים | נורמה תחביר
נורמה ביטויים | נורמה ציטוטים | נורמה ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי