תוצאות עבור "

נטילה

"
| (1)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נְטִילָה [תמ]

1.(של חֵפץ) לקיחה: לא סידור הקנים ולא נטילָתם דוחה את השבת (מנחות יא, ו); נטילה אחת לכאן ולכאן (רש"י פרדס); נטילַת אחריות
2. (של רשוּת, של עצה וכד') קַבּלה: נטילת רשות לעשות מעשה
3. (של ציפּורניים) הסָרה, חיתוּך, קיצוץ: שפם כנטילַת ציפורניים לכל דבר (ירושלמי מועד קטן ג, א); כשמת ארכות הציפורניים נדרשת נטילתן
4. (של הידיים) רחיצה לפני הארוּחה. לפי דיני היהדות, זהו מעשה של היטהרות שיש לקיימו לאחר השֵנה; לאחר עשיית צרכים; לפני אכילה; בתום סעודה שבה נאכל לחם ולאחר יציאה מבית הקברות: אין נטילת ידיים אלא סמוך לסעודה (תוספתא ברכות ו, ב); נטילת ידיים של שחרית (ספרות ימי הביניים); נטילת הידיים חשובה לבריאות
5. (של לוּלָב) (בַּהלָכה) בִּרכַּת ארבּעת המינים בחג הסוּכּות: כל היום כָּשֵר לקריאת המגילה ולקריאת ההלל ולתקיעת שופר ולנטילַת לוּלב (מגילה ב, ה)

נטילה פרוש | נטילה פירוש | נטילה מילון | נטילה הגדרה מילונית | נטילה מילון עברי | נטילה מילון אנציקלופדי | נטילה אנציקלופדיה | נטילה תרגום
נטילה פירוש השם | נטילה פירוש המילה | נטילה משמעות המילה | נטילה ביטויים | נטילה דקדוק | נטילה לשון | נטילה ניבים | נטילה אטימולוגיה
נטילה מילים נרדפות | נטילה ניגודים | נטילה חריזה | נטילה חרוזים | נטילה צירופים | נטילה פתגמים | נטילה ניבים | נטילה תחביר
נטילה ביטויים | נטילה ציטוטים | נטילה ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי