תוצאות עבור "

נכס

"
| (5)
|
האם התכוונת ל- נוכס
פירוש
שורש של הערכים: נוכֵס, נֶכֶס, ניכּוּס, נכיסה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] רכוּש, כלל הדברים שבבַעלוּת אדם, דבר הנמצא בבעלוּת אדם: בנכָסים רבים שובו אל אהליכם (יהושע כב 8); ועכשיו הם באים ובוזזים את נכָסֵינוּ ומחרבים ארצנו (מכילתא פרשת בשלח); נִכסֵי חוץ לארץ אינן כדאי לי (רש"י, בראשית מו 6); הוא צבר נכסים רבים
2. [עח] (בהשאלה) דָבר יקר או חשוב, הֶישׂג תרבּוּתי וכד' (של האוּמה, של החֶברה): טוב לבו הוא נֶכֶס; יצירתו היא נֶכֶס לחברה כולה
3. [עח] (במשפטים) דבר שבאמצעותו אפשר לרכוש זכויות קניין;
4. משאבים המצויים בבעלות הפירמה והנתונים לשליטתה המלאה בעת מילוי הפונקציות הכלכליות שהיא מופקדת עליהן. 2. משפטית: כל דבר שניתן לרכוש בו זכות קניין.
5. בפירמה: (ברבים) שם כולל לצד האקטיווה במאזן.
6. כל מקור ליצירת ערכים בעתיד לבעלים, בין אם אלה נכסים מוחשיים ובין אם אלה נכסים בלתי מוחשיים.
asset, property
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נכס, כאמור בפסוק: "לְעַנַש נִכסין" (עזרא ז, 26)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

נֶכֶס, סִיוּוּג

(בנקאות ושוק ההון)
ראו: סיווג נכסים.
assets classification

נכס פרוש | נכס פירוש | נכס מילון | נכס הגדרה מילונית | נכס מילון עברי | נכס מילון אנציקלופדי | נכס אנציקלופדיה | נכס תרגום
נכס פירוש השם | נכס פירוש המילה | נכס משמעות המילה | נכס ביטויים | נכס דקדוק | נכס לשון | נכס ניבים | נכס אטימולוגיה
נכס מילים נרדפות | נכס ניגודים | נכס חריזה | נכס חרוזים | נכס צירופים | נכס פתגמים | נכס ניבים | נכס תחביר
נכס ביטויים | נכס ציטוטים | נכס ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי