תוצאות עבור "

סאון

"
| (3)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] רַעַש, מהוּמה, שָאון: כי בִּסאון רֶשע מַחרָשו (מגילת הסרכים ג 2); ויסבול סאון שָׂריו ורִגשת המוּלותיו (מלשון הפיוט)
2. [תנ] נַעַל של חַיָיל: כי כל סאון סואֵן ברעש ושִׂמלה מגולָלה בדָמים (ישעיה ט 4)
3. [עח] נַעַל, סַנדָל מסוּמָר
4. [עח] הפרעה חולפת בּתֶדר נמוך בּמַתמר או בּמערכת אקוּסטית, המתבטאת ברעש של חבַטה או הַקָשה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מילה יחידאית במקרא בפסוק: "כי כל סְאוֹן סֹאֵן בְּרַעַש" (ישעיה, ט, 4) ופירושיה האפשריים הם:
1. נַעַל צבאית. יש הטוענים שהכוונה למגף שמסמריו משמיעים קול נקישה; או:
2. שָאוֹן; או:
3. כלי נשק כשם כולל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. רועֵש: עיר גדולה הומה וסאוּנה ביום ובלילה
2. נָעוּל

סאון פרוש | סאון פירוש | סאון מילון | סאון הגדרה מילונית | סאון מילון עברי | סאון מילון אנציקלופדי | סאון אנציקלופדיה | סאון תרגום
סאון פירוש השם | סאון פירוש המילה | סאון משמעות המילה | סאון ביטויים | סאון דקדוק | סאון לשון | סאון ניבים | סאון אטימולוגיה
סאון מילים נרדפות | סאון ניגודים | סאון חריזה | סאון חרוזים | סאון צירופים | סאון פתגמים | סאון ניבים | סאון תחביר
סאון ביטויים | סאון ציטוטים | סאון ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי