מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

סוכן

"
| (3)
|
האם התכוונת ל- סכן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] מסוּגל, מַצליח, מתאים (ספרותי): לא יִסכּון לתַפקיד; מַחבַת זו תִסכּון לטיגוּן לביבות
2. [תנ] מועיל, עוזֵר: מה יסכָן לך מה אֹעיל מחטאתי (איוב לה 3); מקום לא יועיל הון ולא יִסכּון קִניין (חובות הלבבות)
3. [יב] שולֵט, מושֵל: אָמנם כֵּן... יֵצר סוכֵן בנו (מלשון התפילה); רצון אחד סוכֵן בו - להתעשר
4. [נ] סוכנת, ממונה על כַּלכּלת (משק) הבית, כאמור בפסוק: "לֶך בֹּא אל הסֹכֵן הזה" (ישעיה כב 15) וכן בפסוק: "וַתהי למלך סֹכֶנת וַתשרתהו" (מלכים א' א, 4)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] ממוּנֶה עַל ניהוּל עִניָין, מנַהֵל: הסֹכֵן הזה...אשר על הבית (ישעיה כב 15); ותהי למלך סֹכֶנֶת ותשרתהוּ (מלכים א' א 4); סוכֶנֶת הבַּית מנהלת את מֶשק הבַּית
2. [עח] נָציג שֶל חֶברה מִסחָרית או שֶל חֶברַת בּיטוּחַ, בָּא כּוחַ: סוכֵן ביטוח; סוכנים של החֶברה מפיצים מוּצָר חדש; סוכֶנֶת נסיעות
3. [עח] כל גורם ביניים בעל סמכות חוקית לעשות עסקות בשם השולח, כגון יצרן. סוכן מכונה גם 'מורשה'. (להרחבה ראה מעות)
4. יחיד או תאגיד המורשים על ידי צד שני לייצגו ביחסים חוזיים עם צד שלישי, או לשם קנייה ומכירה של סחורות ושירותים ברציפות ובכפיפות להוראות מסוימות והוא חייב בדין וחשבון על מעשיו
5. באינטרנט, דפדפן או כל תוכנה אחרת שיש לה גישה לשרתים והיכולה לקרוא בהם תוכן.
אנגלית: agent

סוכן פרוש | סוכן פירוש | סוכן מילון | סוכן הגדרה מילונית | סוכן מילון עברי | סוכן מילון אנציקלופדי | סוכן אנציקלופדיה | סוכן תרגום
סוכן פירוש השם | סוכן פירוש המילה | סוכן משמעות המילה | סוכן ביטויים | סוכן דקדוק | סוכן לשון | סוכן ניבים | סוכן אטימולוגיה
סוכן מילים נרדפות | סוכן ניגודים | סוכן חריזה | סוכן חרוזים | סוכן צירופים | סוכן פתגמים | סוכן ניבים | סוכן תחביר
סוכן ביטויים | סוכן ציטוטים | סוכן ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications