תוצאות עבור "

סונו

"
| (340)
|
«1234»
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [יב] אָדָם המַחזיק עַל בִּרכָּיו תינוק בִּזמַן שזה נימול: יפֶה כוח הסַנדָק מכוח המוהל (ספרות ימי הביניים); הסב היה הסַנדָק של נכדו
2. [עח] (בּהשאלה) פַּטרון, שושבין, שַליט עַל קבוּצַת אנָשים: הצייר הידוע הוא סַנדָקה של קבוצת ציירים צעירים; סַנדַק הפֶּשע המאוּרגן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תַפקיד הסַנדָק או מַעמָדו: הסב קיבל על עצמו את הסַנדָקוּת; הסַנדָקוּת על קבוצת הצעירים שמוּרה לאמן הוותיק
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.בֵּית הדין הגָדול בּיִשׂרָאֵל בּתקוּפַת השִלטון הרומי
2. שֵם שֶל מַסֶכֶת בּסֵדֶר נזיקין הדָנה בּסַמכוּת בָּתֵי הדין בּיִשׂרָאֵל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] סִנווּר, פּגיעה בָּעֵינַיים בִּגלַל אור חָזָק: קרני השמש מכות בסַנוֵורים את הספורטאים
2. [תנ] עיוָורון: ואת האנשים אשר פֶּתח הבית הִכּו בסַנוֵרים (בראשית יט 11)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(גם סַנדַל אֵילַת) [עח] סנדָל שֶהרצוּעה בּו עובֶרֶת בֵּין הבּוהֶן לָאֶצבַּע הסמוּכה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בירת הרפּוּבּליקה הדומיניקנית. מספר תושביה כ-2.5 מיליון נפש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בירת מדינת צ'ילֶה. מספר תושביה כחמישה וחצי מיליון נֶפֶש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מטבע קטן השווה לחֵלק המאה של הפרנק (הצרפתי, הבלגי ועוד)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שיח נוי ממשפחת המורכבים. גִבעוליו נמוכים וריחניים. צבע הגבעולים כָּסוּף, ותִפרחתו צהובה. מוצָאו באֵזור הים התיכון
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סַנְטֵר [תמ]
חֵלֶק הפָּנים הקִדמי שֶבקצֵה הלֶסֶת התַחתונה: וכשהוא מפהק היה מניח ידו על סַנטֵרו (ברכות כד:); סַנטֵר מצמיח זָקָן דליל;
אנגלית: chin
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. רצועת הסַנטֵר (של סוס)
2. רצועה בעלת מחזיק סנטר המשמשת לריתום קסדת המגן לראש
3. הֶתקן ששָׂמים בצד הסנטר להקָלת ההחזקה בכינור בשעת הנגינה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בעל סַנטֵר בולט: פנים סַנטְרָנִיות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סוג עצים ירוקי עד ממשפחת הסַנטָלִיִים. מן העֵצה מפיקים שמן אתרי ריחני המנוצל בתעשׂיות הבּשָׂמים Santalum
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
משפחה במַחלֶקת הדוּ-פסיגיים. בני המשפחה עשבים, שׂיחים או עצים הנטפלים בשורשיהם לצמחים אחרים ויונקים דרכם מים ומוּמָסים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סנדלים פּתוּחים בּעלי רצוּעה רחבה לרוחַב הרֶגל: כובע טמבל וסנדלים תָנָ"כִיִים הם מן הסמלים שייצגו את הצבר הישראלי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בּסיס כַּף התָמָר: אעלה בתמר אֹחזה בסַנסִנָיו (שיר השירים ז 9); פרי תמרה זו אין בה פסולת... סַנסַנים לכברה (מדרש רבה בראשית מא)
אנגלית: base of a palm frond
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בֵּית דין של 71 חבֵרים, שיָשַב בּימֵי בַּית שֵני בּירוּשָלַים בּלִשכַּת הגָזית ודָן בּעִניְינֵי המדינה והדָת, בדינֵי נפָשות וכו'
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בֵּית דין של 23 חבֵרים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. עיצומים. ביחסי עבודה: אמצעי לחץ שנוקטים עובדים נגד מעבידים, שאינם בגדר שביתה, בניסיון להכריח אותו להיענות לתביעות מסוימות שלהם (industrial action)
2. פעולת ענישה שנותן מוסד סמכותי לצד המֵפר את התחייבותו
3. מתן אישור של גוף עליון
4. תנאי המבטיח מילוי חוק או חוזה.
אנגלית: sunction
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הר געש פעיל הנמצא בגוּאָטֶמָלה. גובהו 3,768 מ'
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קֵפל בשׂר שוּמָני מתחת לסנטר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. עורֵך דין המֵגֵן על נֶאשָם בּמִשפָּט, פּרַקליט: אין קָטֵגור נעשה סָנֵגור (ראש השנה כז.); הסָנֵגורית נקטה קו הגנה תקיף במשפט
2. המדַבֵּר בִּזכוּתו שֶל אָדָם המוּאשָם בִּדבַר מה: הס קטגור, וקח, סָנֵגור, מקומו (מלשון התפילה); לעבריין המס יש סָנֵגורים רבים בין חבריו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הגָנה עַל נֶאשָם בּמִשפָּטו: הסָנֵגוריה חקרה את עד ההגנה במשפט
2. דבָרים בּזכוּתו שֶל אָדָם המוּאשָם בּדבַר מה: בני משפחתו משמיעים דִברי סָנֵגוריה עליו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תַברוּאה; כלל האמצעים המעשיים המכוונים לשמירת ניקיונו של הציבור ובריאותו (גם: סָניטַציה)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. ראה הנרדף העברי: תַברוּאָן
2. עובד בשירותי הבריאות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הקשור או המסייע לבריאות
2. (באקולוגיה) היגייני, מונח שגור במפעלי מים בהקשר לניקיונם של המים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שאפשר לסננו: הנוזל סָנין בטמפרטורה גבוהה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] שייך לדבר-מה, מסונף אל משהו: חטיבת ביניים זו סנופה לתיכון; הפועלים סנוּפים לאִרגון העובדים
2. [יב] מחובר, משולב: ראשי כניסה של כותלי קטנה סנופים לצד כותלי אורך גדולה (רש"י עירובין ט.); חלקי המתכת סנופים לכדי פסל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. בֵּית הברָאה המסַפֵּק טיפּוּל רפוּאי לָאורחים
2. מוסד לטיפול בחולים כרוניים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מין קשר לחיבור יריעות אוהל וכדומה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. תחילית ליחידות מידה ומשקל בהוראת: מֵאִית, כגון: סֶנטיגְרָם, סֶנטילִיטֶר, סֶנטימֶטֶר
2. משַמֵש גם בהוראת סֶרֶט מידה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יחידת מידה לכמות השווה למאית הגרם. (נכתב בר"ת: ס"ג)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יחידת לחץ אטמוספֵרי השווה למאית בַּר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יחידת נֶפח השווה למאית הליטר או לעשרה ס"מ מעוקבים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יחידת מדידת אורך השווה ל-0.01 מ'. נכתב בר"ת: ס"מ
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הוראה מוזיקלית שמשמעה: בקלילוּת ובִפזיזוּת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. חוש, רגש, תחושה, תודעה, שכל, תבונה;
2. (בהנדסה) מגמה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. רגישוּת, פגיעוּת, דַקוּת הבחנה: הֵגיבה בסֵנסיבּילִיוּת
2. יכולֶת לחוש באמצעות איברי החושים: הוא בעל סנסיביליות גבוהה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מכשיר המודד את מידת התחושה בעור, למשל באזורים מורדמים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הגורם סֶנסַציה; שיש בו כדי לעורר רעש והתרגשות ציבוריים: עיתון סֶנסַציוני; פרשייה סֶנסַציונית
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מִרעַש. חדָשה מַרעישה וּמַפתיעה: צהובון מפרסם רק סֶנסַציות
2. רושֶם מידיעה, מִמאורָע וכד' המֵביא להִתרַגשוּת רַבּה: חתונת הידוענים הייתה סנסציה. אנגלית: sensation
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חומר שהסתנן: סֶנן ח למְכלים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(במשטרה) סגַן ניצָב
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סנדוויץ', סֶנְדְּוִיץ'

1. ראה הנרדף העברי: כָּרִיךְ
2. (בהשאלה) שני עצמים שביניהם נתון עצם שלישי, שונה: יֶלד סֶנדוויץ בין אח גדול לאחות קטנה
3. כָּרוז פרסומת הנושא על גבו ועל חזהו לוחות פרסומת (עממי)
sandwich
«1234»

סונו פרוש | סונו פירוש | סונו מילון | סונו הגדרה מילונית | סונו מילון עברי | סונו מילון אנציקלופדי | סונו אנציקלופדיה | סונו תרגום
סונו פירוש השם | סונו פירוש המילה | סונו משמעות המילה | סונו ביטויים | סונו דקדוק | סונו לשון | סונו ניבים | סונו אטימולוגיה
סונו מילים נרדפות | סונו ניגודים | סונו חריזה | סונו חרוזים | סונו צירופים | סונו פתגמים | סונו ניבים | סונו תחביר
סונו ביטויים | סונו ציטוטים | סונו ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי