תוצאות עבור "

סונו

"
| (340)
|
«1234»
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הר געש פעיל הנמצא באֶקוָודוֹר. גובהו 230,5 מ'
פירוש
שורש של הערכים: מסוּנדָל, מסַנדֵל, סִנדוּל, סַנדָל1, סַנדָל2, סַנדָלית, סַנדלָר, סַנדלָרוּת, סַנדלָרִייה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
לאו: לוח סנלן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
לאו: לוח סנלן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סנוּנית רִאשונה [עח]
כּינוּי לִמבַשֵׂר דבַר-מָה שֶאחֵרים עוד יָבואו בּעִקבותָיו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
שורש של הערכים: מסַנגֵר, סִנגוּר, סָנֵגור, סָנֵגוריה
פירוש
שורש של הערכים: הִסתַנוְורוּת, מסוּנוָור, מסַנוֵור, מִסתַנוֵור, סִנווּר, סַנוֵורים
פירוש
שורש של הערכים: סונֵט, סניטה
פירוש
שורש של הערכים: סנָאי, סנֶה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בֵּית דואַר שֶאֵינו דואַר רָאשי
פירוש
שורש של הערך: סינכְּרוּן
פירוש
שורש של הערכים: מסוּנָן, מסַנֵן, מַסנֵן, מִסנֶנֶת, מִסתַנֵן, סינוּן, סנוּנית
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַעמַד הסנובּים (עממי): כל הסנובה אוכלת במסעדה הזאת
פירוש
שורש של הערכים: מסַנסֵן, סַנסַן
פירוש
שורש של הערכים: מסוּנָף, מַסניף, סניף
פירוש
שורש של הערך סנַפּיר
פירוש
שורש של הערכים: מסַנתֵז, סִנתוּז
פירוש
שורש של הערכים: מסוּנָר, סינָר, סינָרית
פירוש
שורש של הערכים: סונֵק, סניקה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(במוזיקה) בקול רם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מהדהד, מצלצל, משמיע צליל (אנגלית מלטינית (sonorous
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שחצנות, יהירות, זלזול בבני אדם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סְנוֹבּ [מש]
שחצן, יהיר; כּינוּי לאָדָם המִתנַשֵׂא מֵעַל למַעמָדו וּבָז לַאנָשים הפּשוּטים יותֵר בּעֵינָיו; אדם חסר אצילות מלידה המחקה את האצולה ובשל מוצא מזלזל במי שאינו אציל. במקור: מתנשא אף שאינו אציל. בשפת יום יום: שוויצר
אנגלית snob
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שחצנות, יהירות (ראו: סנוב)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בספורט החורף) מגלש דמוי סקטבורד המאפשר ביצועים מסוכנים וחופשיים יותר מאלה המבוצעים במגלשיים (אנגלית (snow board
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בדואר אלקטרוני) כינוי לדואר הרגיל בפי משתמשי הדוא"ל = חילזון)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. פעולה לתיאום של שתי פעולות שונות על מנת שתעשנה בעת ובעונה אחת;
2. (בקולנוע) תֵיאוּם הַקלָטַת הקול עִם צילוּם השׂפָתַיים, שֶמִלכַתחילה מַקליטים וּמצַלמים בּאֶמצָעים שונים. התאמת פס הקול לפס התמונה
אנגלית: synchronization
פירוש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מין נעלי ספּורט חצאיות, נעלי התעמלות עם גפה מקנבס וסוליה מגומי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

סְנוּקֵר

(מילון לועזי)
מִשׂחק הנערָך על גבֵּי שולחן גדול ממוּסגר, וסביב מַעקהו חורים, ויש להכניס כַּדוּרים לחורים בּעֶזרת מַקל ארוך
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מזנון; חנות למכירת מזון שאינו מצריך הכנה מרובה, כגון כריכים, משקאות וממתקים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מיזוגם של הפולחנים הדתיים בעולם היווני־רומי. על־פי־רוב היה תהליך ספונטני, ולעתים בהתערבות הממשל. כמעט אין דת בלא השפעות סנקרטיסטיות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

סְנָף

(מילון לועזי)
סרטים המתעדים מעשי רצח אכזריים לשם בידור (ע"ש סרט בשם זה שעניינו רצח שרון טייט בידי צ'רלס מנסון)) סְנֶפְּ
1. פעולה מהירה ונחפזת, דבר הנעשה בחטף;
2. פעולה המשמיעה קול פתאומי וחד (שבירה, הצלפה, פיצוח וכד');
3. פעולה שביצועה אינו כרוך במאמץ סְנֶפּ-שׁוֹט .1 ירייה מהירה ללא כיוון מדויק; יריית חטף; 2. מִצְלָם בָּזָק; צילום שנעשה בחטף, בדרך כלל במצלמה פשוטה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בית-ספר נוצרי שניתנים בו שיעורי דת בימי ראשון בשבוע
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צייר של יום א' (שבת). כינוי לצייר חובב
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צמא דם; בעל חיים הניזון מדם (לטינית sanguivorus )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מין משקה מתובל קר מעורב עם יין
ספרדית מלטינית sangria
פירוש

סַנְט

(מילון לועזי)
ראה: סָן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

סַנְטוֹ

(מילון לועזי)
ראו: סַן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סַנְטָה קְלָאוּס
ניקולס הקדוש; בנצרות: דמות זקן לפלנדי לבוש באדום ורכוב על מזחלת איילים, שלפי סיפור ילדים מחלק מתנות לילדים בחג המולד
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קדושה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
לָשון הודית עַתיקה, המשַמֶשֶת יסוד חָשוב בַּשָׂפות ההודוּ־אֵירופּיות; הלשון האירופית העתיקה ביותר שרווחה בקרב ההינדוס שבהודו
sanskrita
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. נושא כלים, משרתו של אדון (על־שם נושא כליו של דון קישוט);
2. (בהשאלה) דמות גשמית וארצית
פירוש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קדוש (מילה שמקדימה שמות) (גם: סן, סנט)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בנצרות) פעולת חסד האל דרך רוח הקודש המטהרת את המאמין מחטא
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הלשכה הקדושה; כינוי לאינקוויזיציה הקתולית (לטינית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מקדש; קודש הקודשים (לטינית)
פירוש

סַנְקְטָה

(מילון לועזי)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
"הבתולה הקדושה"; כינוי לאמו של ישו הנוצרי, מריה (לטינית sancta virgo )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ויתוּר, פּרישוּת, שיטה להשגת השחרוּר ממעגל הסמסרא בּהינדוּאיזם (סנסקריט) סָנִיָאסִי (בּהינדוּאיזם) מוותר, פּורש; העוזב את כּל המחוּיבוּיות הגשמיות כּדי להשיג את השחרוּר מהסמסרא
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תברואה; שמירת ניקיון הציבור ובריאותו (גם:: סָנִיטַרְיָה)

פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בימי האינקוויזיציה) לבושם של הכופרים הנידונים למוות בעלייה למוקד, שהיה שחור, ועליו מצוירים להבות ושדים;
2. לבושם של החוזרים בתשובה, שהיה צהוב, ועליו מצוירים צלבים אדומים גדולים (ספרדית) סַנְקְצְיָה
1. עונש; פעולת ענישה הניתנת על-ידי מוסד סמכותי למי שמפר את התחייבותו; אמצעי לחץ וענישה, המכוּון להביא לידי שינוי החלטה או התנהגות.; 2. מתן אישור של גוף עליון;
3. תנאי המבטיח מילוי חוק או חוזה;
4.אמצעי כפייה כלכלי או צבאי - כדי לאלץ מדינה המֵפֵרה חוזה בין־לאומי (סמכות זו הופעלה בראשונה על־ידי חבר הלאומים נגד איטליה, כשפלשה לחבש); עונשים;
5. אמצעים נגד מעבידים; הִתנַגדות שנוקטים עובדים כנֶגד מַעבידֵיהם באמצָעוּת שביתה חלקית, הֶאָטת העבודה או צִמצומה וכדומה (לטינית sanctio )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. ראה הנרדף העברי: מרכז
2.(באנטומיה) גוף של בעלי חוליות
אנגלית: centre, אמריקאית: center
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(במיתולוגיה היפנית) אלוהות בעלת אלף זרועות אשר בכף כל אחת מהן ממוקמת עין אנושית (יפנית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

סֶנְט

(מילון לועזי)

1. מאית, חלק המאה ;
2. קיצור של פֶּרְסֶנְט אחוז;
3. מטבע אמריקני קטן, השווה למאית הדולר;
4. יחידת גובה הצליל המוגדרת כ-1200/1 של האוקטבה ( לטינית centum = מאה )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

סֶנְטִי-

(מילון לועזי)
תחילית במילים לועזיות ליחידות מידה ומשקל להַבָּעת מֵאִית, כגון: סנטיגְרָם מאית הגרם; סנטילִיטֶר מאית הליטר; סנטימֶטֶר מאית המֶטר (לטינית centum ) = מאה, מאית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סולם צלזיוס; סולם שנקבע על־ידי חלוקת הפרש הטמפרטורות בין נקודת ההיתוך של הקרח לנקודת רתיחתם של מים בלחץ של אטמוספרה אחת ל-100 יחידות שוות. ע"ש האסטרונום השוודי אנדרס צלסיוס (1744-1701) סֶנְטִימֶנְט
1. רגש; תַרְגִיש; עמדה, מחשבה או שיפוט המבוססים על תחושות ולא על היגיון;
2.אהדה, חיבה (צרפתית sentiment )
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
רגשני; רגשי, רגיש; של השתפכות הנפש; שיש בו רגשנות מופרזת (צרפתית sentimental ) סֶנְטִימֶנְטָלִיזְם
1. זרם בספרות שהופיע במחצית השניה של המאה ה-18 במחאה על היובש והמלל המתנשא של הפסבדוקלסיציזם. ביצירותיו הובעה הזדהות עם הטבע והדגשת הרגשות בהפרזה;
2. רגשנות יתרה שאינה משקפת רגש אמיתי אלא מחצינה אותו (צרפתית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

סֶנְיוֹר

(מילון לועזי)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ראו: סנילי סֶנְסֶאִי
1. מורה, מדריך, מאמן;
2.מורה לקרטה ולתורות לחימה אחרות (יפנית)
«1234»

סונו פרוש | סונו פירוש | סונו מילון | סונו הגדרה מילונית | סונו מילון עברי | סונו מילון אנציקלופדי | סונו אנציקלופדיה | סונו תרגום
סונו פירוש השם | סונו פירוש המילה | סונו משמעות המילה | סונו ביטויים | סונו דקדוק | סונו לשון | סונו ניבים | סונו אטימולוגיה
סונו מילים נרדפות | סונו ניגודים | סונו חריזה | סונו חרוזים | סונו צירופים | סונו פתגמים | סונו ניבים | סונו תחביר
סונו ביטויים | סונו ציטוטים | סונו ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי