תוצאות עבור "

סונו

"
| (339)
|
האם התכוונת ל- סאונוסוונוסנו
«1234»
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. סגַן ניצב
2. סימַן נקבה
3. סכָּנת נפשות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מַד קול; מכשיר לבדיקת השמיעה
2. מַד צליל; מכשיר לחקירת תנודות המיתרים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
צוללוּת; (במוזיקה) בהירוּת הצליל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הוראה מוזיקלית שמשמעה: בִּמלוא הצליל
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סִנְווּר [עח]

1. פּגיעה בָּעֵינַיים בִּגלַל אור חָזָק, עיווּר: סִנווּר מִפנסי המכונית; משקפי שמש נגד סִנווּר
2. עשִׂייַת רושֶם חָזָק על-ידֵי פּאֵר רָב: הם התפארו במכוניתם הנוצצת לשם סִנווּר חבריהם
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סֵנֵגָל
לוחם סנגלי
רפּוּבּליקה במערב אפריקה שקיבּלה עצמאות בשנת 1960. שטחה 196,191 קמ"ר, ומספר תושביה כ-14 מיליון נפש; בירתה: דקר, וערים גדולות נוספות בה הן תִ'יס וקָאוֹלָק; שׂפתה הרשמית: צרפתית; הדת העיקרית: אסלאם (מוּסלְמים סוּנים 92%); תעשׂייתה: עיבּוד מזון, פוספטים, זיקוק נפט, מלט ודַיִג; תל"ג לגוּלגולת: 2,597 דולר; המַטבֵּעַ: פרָנק
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.עיגוּן גַלגַל רֶכֶב בּמקומו בּאֶמצָעוּת סַד גַלגַל או גַלגַל דֶנוֵור: סִנדוּל המכוניות שאינן חונות כחוק
2. נעילַת סַנדָלים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. הַשמָעַת דִברֵי סָנֵגוריה: הסִנגוּר בַּמשפט נמשך זמן רב
2. דיבּוּר בִּזכוּתו שֶל אָדָם המוּאשָם בִּדבַר-מה: סִנגוּר האֵם על ילדיה הפרועים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בירת המונַרכְיה אַנטיגה שבַּקָריבּיים. מספר תושביה כ-27 אלף נפש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בירת גרָנָדה. מספר תושביה כ-30 אלף נפש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מדינה בַּים הקָריבִּי שקיבלה עצמאות בשנת 1979. שטחה 388 קמ"ר, ומספר תושביה כ- 120 אלף נפש; בירתה: קינגְסְטָאוּן; שׂפתה הרשמית: אנגלית; הדת העיקרית בה היא נַצרוּת: אנגליקנים (47%), נוצרים אחרים (A); תעשׂייתה: חקלאות ותיירות; תמ"ג לגוּלגולת: 11,800 דולר; המַטבֵּעַ: דולר מזרח קָריבּי; חבֵרה בחֶבר העמים הבריטי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מהגבוהים שבהרי העולם הנמצא באָלַסקה-קַנָדה. גובהו 5,490 מ'
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הר געש פעיל הנמצא במדינת וושינגטון (ארצות-הבּרית). גובהו 2,530 מ'
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
נהר בקנדה שאורכו 2.510 ק"מ, הנשפך למפרץ סֵנְט לוֹרֵנְס
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מדינה בַּים הקָריבּי שקיבּלה עצמאות בשנת 1979. שטחה 616 קמ"ר, ומספר תושביה כ-180 אלף נֶפֶש; בירתה: קַסטְריס; שׂפתה הרשמית: אנגלית; הדת העיקרית בה היא נצרות (קתולים). תמ"ג לנפש: 12,396 דולר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מדינה בַּים הקָריבּי שקיבּלה עצמאות בשנת 1983. שטחה 262 קמ"ר, ומספר תושביה כ- 45 אלף נֶפֶש; בירתה: בַּסטֵר; שׂפתה הרשמית: אנגלית; הדת העיקרית בה היא נצרות (פרוטֶסטַנטים v); תעשׂייתה: תיירות ועיבוד סוּכָּר; תל"ג לגולגולת: 10,400 דולר; המַטבֵּעַ: דולר מזרח קָריבּי; חבֵרה בחֶבר העמים הבריטי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הנוהֵג מִנהָג שֶל סנובּ: חוג חברתי סנובי ויומרני
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הִתנַהגוּתו שֶל הסנובּ, התנַשׂאוּת: המשפחה נהגה בסנוביות ושמרה על מרחק מהשכנים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בכימיה) חימום ללא הַתָכה של אבקות חומרים, עד שהאבקה הופכת לגוש מוצק
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
לִגלוּג, הַכעָסה, קִנטוּר (סִפרוּתי): סניטָתו של מבקר התאטרון פגעה בשחקנים; מעשי סניטה והצקה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מַצַב הסֵנילי, תשישוּת מֵחמַת זִקנה
2. זִקנה, זוקֶן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] מוסָד (בַּנק, בֵּית מִסחָר וכד') התָלוּי בּמוסָד מֶרכָּזי; מַחלָקה, שלוּחה שֶל אִרגוּן מֶרכָּזי: סניף ראשי; החברה פתחה סניף בדרום הארץ
2. [תמ] נִספָּח, מוּסָף, תוסֶפֶת: קטן עושין אותו סניף לעשרה (ירושלמי ברכות נג, א); הסניף מצורף לחוברת
3. [תמ] חֵלֶק מִשָלֵם, חוּליה, אֵיבָר: ארבעה סניפין של זהב היו שם (מנחות יא, ו); סניפֵי הלב
4. מקום מחוץ למשרד הראשי שבו הארגון מנהל חלק מענייניו, כגון משרד בחוץ לארץ המוקם על ידי החברה האם שעוסקת בפעולות הארגון גם בארצות אחרות. (גם: שלוחה).
5. משרד של תאגיד, המהווה חלק או שלוחה של מוסד מרכזי ושאינו המשרד הראשי שלו. במשרד זה העובדים הם שכיריו של התאגיד ותפקידם הוא לפעול בשם התאגיד ולהוציא לפועל את מטרותיו באזור שבו הוא ממוקם. סמכויות של סניף הן כסמכויות שהמשרד הראשי נותן לו, ואלה יכולות להיות רחבות או מוגבלות. דרך פעולתו של סניף קובעת את ההתייחסות אליו מבחינת החוק.
field office branch office
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
האיכות או המצב של היות סָנין: הסנינוּת פוחתת כאשר הנוזל צמיג מדי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מִשׂחק הנערָך על-גבי שולחן גדול ממוּסגר וסביב מַעקהו חורים, ויש להכניס כַּדוּרים לחורים בּעֶזרת מַקל ארוך
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אֶגרופָן: קרב סנוקרָנים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. דחיפה בּלַחַץ - בּעיקָר כּדֵי להַעלות מַיִם בּמַשאֵבה וכד': סניקַת המים מהבּאֵר
2. דחיפה וּדחיקה: סניקת החומר לתוך קופסאות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַכַּת אֶגרוף: הרי אמרו לרכובה - שלוש, ולבעיטה - חמש, ולַסנוקֶרֶת - שלוש עשרה (בבא קמא כז.); התנפל עליו בבעיטות, בסטירות ובסנוקָרות
punch, box
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. שֶנִפגַע מִניווּן שֶל זִקנה המִתבַּטֵא בּעיקָר בּטִשטוּש הזיכָּרון.
2. מראה ירידה ביכולת החשיבה ובכושר השכלי בגלל זִקנה, זקוּני
senil
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סְנוּנִית [תמ]
ציפּור שיר קטַנה וּמהירה בִּמעוּפהּ, מַקורהּ קצר, בצורת משולש; זנבה בדרך כלל גזור, נוצתה כהה. היא נודדת בלהקות גדולות. מין אֶחָד בּמִשפַּחתהּ - סנוּנית הרפָתות נָפוץ מאוד בּיִישוּבֵי האָדָם (משַמֶשֶת סֵמֶל לִתחילַת האָביב).
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סְנוּנִיתִיִּים  [עח]
טסית ערים
משפחת עופות בסִדרת ציפורי שיר. בני המשפחה עדינים, מיטיבים לעוף וניזונים מחרקים קטנים המעופפים באוויר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סְנוּנִיתָן  [עח]
סנוניתן רונדלט
סוג דגים ממשפחת הדָאונִיִים. סנפיר גבָּם מפוצל, ומכאן שמם. בחופי הארץ שני מינים: סנוּניתָן ים־סוּפִי וסנוּניתָן רונדֶלְט
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סינוּן באמצעות בד דקיק (כגון מוּסלין)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סרטים על הוצאה לַהורג (עממי)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עשִׂייַת סִינתֵזָה, הַרכָּבַת יסודות שונים לתִרכּובֶת אַחַת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מִזנון לאוכל מהיר וקל (עממי מאנגלית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סְנַפִּיר

1.[תנ] אֵיבַר השׂחִייה של הדָג: כל אשר לו סנפיר וקשקשת תאכֵלוּ (דברים יד 9)
2. [עח] אַבזָר בצורת סנפיר דג שמחברים לכף הרגל כדי להגדיל את מהירות התנועה במים
3. [עח] חֵלק המוצמד לגוף מטוס, מכונית ואנייה ומשמש להגדלת יַציבוּת התנועה;
אנגלית: flippers
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סדרה או תת-סדרה של טורפים הנפוצים בעיקר ביַמים הקרים והממוזגים. ובכללם: כַּלבֵּי־ים, אריות־ים וסוסי־ים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סְנָאִי [עח]
יונֵק מכַרסֵם ממשפחת הסנָאִיִים. תפוצתו באסיה, באירופה ובאמריקה; שוכֵן עַל עֵצים וניכָּר בִּזנָבו האָרוך והשָׂעיר Sciurus
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סְנָאִיִּים [עח]
משפחה של מכרסמים, שרובם הסתגלו לטיפוס על עצים ואחרים אף לגלישה באוויר. חֵלק גדול מהם חי במאורות בקרקע. שתי תת־משפחות: סנָאים וסנָאים דואים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. בֵּית מחוקקים עֶליון בּאַרצות-הבּרית וּבִמדינות רַבּות אחֵרות
2. מועָצה נבחֶרֶת בּמוסָדות שונים, כּגון בָּאוּניבֶרסיטה
3. (בּרומא הקדוּמה) מועֶצֶת הזקֵנים - המועָצה העֶליונה שֶל הרֶפּובליקה הרומית. אמריקנית: senate
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חָבֵר בַּסֵנָט
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] שׂיחַ קוצָני שֶלפי המסוּפָּר בַּתורה נִגלה מִתוכו ה' למשֶה בּלַבַּת האֵש: והִנה הסנֶה בֹּעֵר בָּאֵש והסנֶה איננוּ אכָּל (שמות ג 2)
2. [עח] צֶמח רפואה גבוה ממשפחת הקִטניות, מוצאו מאפריקה. מעליו ומתרמיליו מופקים סמים משלשלים המכילים גליקוזיד
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בספורט) גלישת צוקים. גלישה או השתלשלות, או החלקה ממקומות גבוהים באמצעות חבלים המשמשים כציר גלישה;
אנגלית: absailing, rappeling
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תמ] נַעַל פּתוּחה לַקַיִץ, שֶיֵש בּהּ רַק סוּליה וּרצוּעות: יום הכיפורים אסור באכילה... ובנעילת סַנדָל (תוספתא יומא ד, א); קניתי סַנדָלים לקיץ
2. [עח] סַד לגַלגַל שֶל כּלי רֶכֶב (עממי)
3. [תמ] כּסוּת מַתֶכֶת לרַגלֵי רָהיט או לִטלָפַיים שֶל בּהֵמה: סַנדָל של עריסה (אהלות יב, ד); סַנדַל ברזל לטלפי הסוס
4. [תמ] (בּהשאלה) עוּבָּר שֶלא הִתפַּתֵחַ כָּרָאוּי וצוּרָתו דומה לסַנדָל (סכורות ח א)
5. שֶקע או לוח ממתכת לקבלת דחף (כגון שַרתוּעַ, מַגבֵּהַ)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סַנְדְּלָר [תמ]
תופֵר וּמתַקן נַעלַיים: ר' יוחנן הסַנדְלָר (אבות ד, יא); הבאתי את הנעליים לסַנדְלָר לתיקון
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מלֶאכֶת הסַנדְלָר, אוּמָנוּת תפירַת נַעלַיים ותיקוּנָן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סַנְדָּל<sup>2 [תמ] </sup>
דַג מַאכָל שָטוּחַ ממשפחת הסנדליים השוכֵן בּקַרקָעית היָם. שתי עיניו בצִדו השמאלי בולטות החוצה. ניזון מתולעים ומסרטנים. מצוי בארץ בחוף הים התיכון (נקרא בפי העם: דַג מֹשֶה רַבֵּנוּ) (בּלועזית: סולית, סוֹל): סנדל - דג שבים (תוספתא נידה ד, ג)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סַנְדָּלִיִּים  [עח]
סנדל פזלן
משפחת דגים מסִדרת דגֵי מֹשֶה רַבֵּנוּ. עיניהם ממוקמות בצד השמאלי של הגוף, פיהם ישר ופונה כלפי מעלה. הם ניזונים מתולעים ומסרטנים. בחופי הארץ 6 סוגים, ביניהם סַנְדָל, סַנְדָלוֹן וגִלְדִית (גם: סוליתִיים)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
יצוּר חַד-תָאי מִסוּג הריסָנִיות, המָצוּי הַרבֵּה בּמִקוֵוי מַיִם מתוּקים. ניזון מיצורים קטנים, המוכנסים לגופו דרך השֶקע שבצִדי גופו (בלועזית: פָּרָמֶצְיוּם)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
בֵּית מלָאכה שֶל סַנדְלָר, בֵּית מלָאכה לתיקוּן נַעלַיים
«1234»

סונו פרוש | סונו פירוש | סונו מילון | סונו הגדרה מילונית | סונו מילון עברי | סונו מילון אנציקלופדי | סונו אנציקלופדיה | סונו תרגום
סונו פירוש השם | סונו פירוש המילה | סונו משמעות המילה | סונו ביטויים | סונו דקדוק | סונו לשון | סונו ניבים | סונו אטימולוגיה
סונו מילים נרדפות | סונו ניגודים | סונו חריזה | סונו חרוזים | סונו צירופים | סונו פתגמים | סונו ניבים | סונו תחביר
סונו ביטויים | סונו ציטוטים | סונו ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי