תוצאות עבור "

סימן

"
| (2)
|
האם התכוונת ל- סמן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] אות, צִיוּן שֶאֶפשָר להַכּיר דָבָר עַל-פּיו: מצא דבר שיש בו סימָן בצד דבר שאין בו סימן - חייב להכריז (תוספתא בבא מציעא ב, ב); סימָנֵי דרך
2. [עח] צִיוּן מוּסכָּם לִדבָרים כּתוּבים, כגון: סימָנֵי ניקוד; סימָנֵי פּיסוּק
3. [יב] פִּסקה או סעיף המצוּיָנים בּמִספָּרים או בּאותִיות: ר' יהודה היה נותן בהן סימָנים (ספרי כי תבוא קכח)
4. [יב] מַזָל, בּבּיטוּי: סימָן טוב: החתונה תיערך בקיץ, בסימָן טוב ובמזל טוב
5. [תמ] מַצָב, בּבּיטוּי: סימַן בּרָכה: כל הלומד תורה מרב אחד אינו רואה סימן ברכה (עבודה זרה יט.)
6. [תמ] תכוּנה שֶיֵש בָּהּ כּדֵי להָעיד עַל אופי (נדרים ב); המרדנות היא סימן של גיל ההתבגרות
7. [תמ] כּינוּי לקָנֶה ולַוֵושֶט לעִניַין שְחיטה: עוף... הכשרו בסימָן אחד (חולין כז:)
8. [עח] (בּצבא) ציון דַרגה: סימָנֵי קצין על החולצה
9. [עח] תנועה או פעולת גוף המַבּיעה משאלה, אות להתנהגות: התינוקת מראה סימָנֵי רעב
10. [עח] תו, הֶתקן, תווית או אות אחֵר לשם זיהוי: סימן חתימה; סימָן של היצרן
11. [עח] שׂריד למה שהיה, צַלֶקת, כֶּתם: לא נשאר סימָן וזֵכר למלחמה
12. [עח] תַסמין (בלועזית: סִימְפְּטוֹם): חום - סימָן ראשון להתפרצות המחלה
13. אותיות ספרות מלים דמויות או אותות אחרים, או צירופם של אלה, בשני ממדים או בשלושה ושנועד לזהות דבר־מה.
14. סימן שמטביע אדם שאינו יודע קרוא וכתוב על מסמך כספי;
15. אות, מספר או סימון אחר המשמשים כדי לייצג נתון או מידע.
16. (במחשבים) יחידה המציינת את תחילתה או את סופה של יחידת מידע, כמו שדה, רשומה וכד'.
17. תו או קבוצת תווים המשמשת לציון מצב מסוים.
18. בתקשורת: פעימה במעגל ניטרלי הגורמת לסגירת לולאה או לשינוי כיוונה.
19. ֹׁ(במתימטיקה) סימן מתמטי המציין אם מספר הינו בעל ערך חיובי ( ) או ערך שלילי (-)
character, mark sign

סימן פרוש | סימן פירוש | סימן מילון | סימן הגדרה מילונית | סימן מילון עברי | סימן מילון אנציקלופדי | סימן אנציקלופדיה | סימן תרגום
סימן פירוש השם | סימן פירוש המילה | סימן משמעות המילה | סימן ביטויים | סימן דקדוק | סימן לשון | סימן ניבים | סימן אטימולוגיה
סימן מילים נרדפות | סימן ניגודים | סימן חריזה | סימן חרוזים | סימן צירופים | סימן פתגמים | סימן ניבים | סימן תחביר
סימן ביטויים | סימן ציטוטים | סימן ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי