תוצאות עבור "

סירחון

"
| (1)
|
האם התכוונת ל- סרחון
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
סֵירָחון, סֵרָחוֹן [תמ]

1. רֵיחַ רָע, צַחנה: שאין באין לידי חימוּץ אלא לידי סֵירָחון (פסחים לה.); המפעל הכימי מֵפיץ סֵירחונות
2. חֵטא, עָוון, אַשמה: שבכל מקום שמזכיר מיתתם, שם מזכיר סֵירחונָם (ספרי פנחס נא:)

סירחון פרוש | סירחון פירוש | סירחון מילון | סירחון הגדרה מילונית | סירחון מילון עברי | סירחון מילון אנציקלופדי | סירחון אנציקלופדיה | סירחון תרגום
סירחון פירוש השם | סירחון פירוש המילה | סירחון משמעות המילה | סירחון ביטויים | סירחון דקדוק | סירחון לשון | סירחון ניבים | סירחון אטימולוגיה
סירחון מילים נרדפות | סירחון ניגודים | סירחון חריזה | סירחון חרוזים | סירחון צירופים | סירחון פתגמים | סירחון ניבים | סירחון תחביר
סירחון ביטויים | סירחון ציטוטים | סירחון ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון אבניאון | מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי