תוצאות עבור "

עב

"
| (7)
|
האם התכוונת ל- עהבעובעיב
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עמוד ב'
פירוש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] עָנָן: ארץ רעשה גם שמים נטפו גם עבים נטפו מים (שופטים ה 4); ועצר השמים מן העבים ומן הרוחות (תענית ג)
2. [תנ] משל לדָבָר שעובר מהר, דָבָר הממהר לחלוף:מחיתי כעב פשעיך (ישעיהו מד 22)
3. [תנ] מַעבֵה היער: מקול פרש ורֹמֵה קשת בֹרחת כל העיר, בָּאוּ בּעָבים ובַכֵּפים עָלו כל העיר עזובה (ירמיהו ד 29); עבים סתר לחַייתו יער (ספרות ימי הביניים)
4. [תנ] קורה עבה: ואת אולם העמודים עשה, חמישים אמה אורכו ושלושים אמה רוחבו... ועמודים ועב על פניהם (מלכים א' ז 6)
5. [תמ] לֶבֶד או עור עָבֶה: עַב כּסוּת ותַכריך כּסוּת, מדרס, עַב אַרְגמן ותכריך ארגמן... מדרס (כלים כו ו)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תמ] עָבֶה, שאינו דק: העבים והרכים, אין בהם משום שלוש על שלוש (כלים כח, 8); ור' שמעון ברבי היה קולו עָב (ספרות ימי הביניים)
2. [עח] שָמֵן; רווח בביטויים: עַב בשר, עב כרס
3. [יב] גס: שהוא עף עב וגדול (אברבנאל מלכים א' ז 6)
פירוש
ראה: עוב
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עָב<sup>1 </sup>

1. עָנָן, כאמור בפסוק: "הנה עָב קְטַנָּה... עֹלָה מִיָם" (מלכים א' יח, 44)
2. מַעבֵה היער, בין עצים ושיחים עבותים, כאמור בפסוק: "בָּאוּ בֶּעָבים וּבַכֵּדים עָלוּ" (ירמיה, ד, 29)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קורה עָבָה המחַזקת את חלקי הבניין, כאמור בפסוק: "ועמדִּים וְעָב על פניהם" (מלכים א' ז, 6)

עב פרוש | עב פירוש | עב מילון | עב הגדרה מילונית | עב מילון עברי | עב מילון אנציקלופדי | עב אנציקלופדיה | עב תרגום
עב פירוש השם | עב פירוש המילה | עב משמעות המילה | עב ביטויים | עב דקדוק | עב לשון | עב ניבים | עב אטימולוגיה
עב מילים נרדפות | עב ניגודים | עב חריזה | עב חרוזים | עב צירופים | עב פתגמים | עב ניבים | עב תחביר
עב ביטויים | עב ציטוטים | עב ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי