תוצאות עבור "

עבַריין צעצוע

"
| (1)
|
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עבריין טירון. עבריין זוטר בראשית דרכו: פלוני עשה דרכו מעבריין צעצוע - לראש משפחת פשע (עממי)

עבַריין צעצוע פרוש | עבַריין צעצוע פירוש | עבַריין צעצוע מילון | עבַריין צעצוע הגדרה מילונית | עבַריין צעצוע מילון עברי | עבַריין צעצוע מילון אנציקלופדי | עבַריין צעצוע אנציקלופדיה | עבַריין צעצוע תרגום
עבַריין צעצוע פירוש השם | עבַריין צעצוע פירוש המילה | עבַריין צעצוע משמעות המילה | עבַריין צעצוע ביטויים | עבַריין צעצוע דקדוק | עבַריין צעצוע לשון | עבַריין צעצוע ניבים | עבַריין צעצוע אטימולוגיה
עבַריין צעצוע מילים נרדפות | עבַריין צעצוע ניגודים | עבַריין צעצוע חריזה | עבַריין צעצוע חרוזים | עבַריין צעצוע צירופים | עבַריין צעצוע פתגמים | עבַריין צעצוע ניבים | עבַריין צעצוע תחביר
עבַריין צעצוע ביטויים | עבַריין צעצוע ציטוטים | עבַריין צעצוע ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי