תוצאות עבור "

עבד

"
| (7)
|
האם התכוונת ל- עובדעיבד
פירוש
שורש של הערכים: מעַבֵּד, מַעבָּד, מַעבָּדה, מַעבְּדָן, מַעביד, מעוּבָּד, נֶעבָד, עֶבֶד, עַבדוּת, עַבדוּתי, עַבּדָן, עַבּדָנוּת, עָבוּד, עבודה, עובֵד, עוּבדה, עיבּוּד
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עד בלי די
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] אדם שהוא רכושו של אדם אַחֵר (האדון), הרַשאי להשתַמש בו לצרכיו או למכור אותו לאַחֵר: ויהיו לו צאן ובקר וחמורים ועבדים ושפחות (בראשית יב 16); יוצא העבד בחותם שבצווארו (שבת נח); בארה"ב במאה התשע־עשרה שימשו שחורי העור עבדים ללִבני העור
2. [יב] אדם המשתעבד להֶרגל או לרעיון: ואיכה אעבוד יוצרי בעודי אסיר יִצרי ועֶבֶד תאוותי (מלשון הפיוט)
3. [תנ] (ביהדות) מי שמשוּעבּד למישהו: ותהי מואב לדָוִד לעבדים נֹשׂאֵי מִנחה (שמואל ב' ח 2)
4. [תנ] כינוי למי שעושה את רצון האלוהים: זכור לאברהם, ליצחק ולישראל עבדיך, אשר נשבעת בהם לך (שמות לב 13); עבד יאמר בלב נשבר: קראתי יה (מלשון הפיוט)
5. [תנ] מלאכֵי אלוהים: הן בעבדיו לא יאמין ובמלאכיו ישים תָהֳלה (איוב 3 18)
6. [תנ] עם ישראל: ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך (ישעיהו מא 8)
7. [תנ] כינוי של הכנעה בפי אדם הפונה אל נכבד ממנו: כה תאמרון לאדוני לעשיו: כה אמר עבדך יעקב (בראשית לב 5); ויקרא את כל אחיו בני המלך ולכל אנשי יהודה, עבדי המלך (מלכים א' א 9)
8. [עח] כינוי לאדם העובד בתנאים קשים ותמורת שכר נמוך (עממי)
9. [עח] (במחשבים) תחנה הפועלת תחת שליטתה של תחנה אחרת ברשת מחשבים. (גם: תחנה נשלטת).
slave
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מעשׂה, פּעוּלה, כאמור בפסוק: "והחכמים וַעבָדֵיהֶם ביד האלֹהים" (קוהלת, ט, 1)
2. עושה, מעשֶׂה: כָּל דעָבֵד רַחמָנָא לטָב עָבֵד (ברכות ס) (מילולית: כל מה שהאל (הרחמן) עושה הוא עושה זאת לטובה
3. [פ'] עובֵד, יוצֵר, עושֶׂה, כאמור בפסוק: "ועָבֵד אָתִין ותִמהין בשמַיָא" (דניאל ו, 28)
פירוש
פירוש

עבד פרוש | עבד פירוש | עבד מילון | עבד הגדרה מילונית | עבד מילון עברי | עבד מילון אנציקלופדי | עבד אנציקלופדיה | עבד תרגום
עבד פירוש השם | עבד פירוש המילה | עבד משמעות המילה | עבד ביטויים | עבד דקדוק | עבד לשון | עבד ניבים | עבד אטימולוגיה
עבד מילים נרדפות | עבד ניגודים | עבד חריזה | עבד חרוזים | עבד צירופים | עבד פתגמים | עבד ניבים | עבד תחביר
עבד ביטויים | עבד ציטוטים | עבד ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי