תוצאות עבור "

עב

"
| (374)
|
האם התכוונת ל- עהבעובעיב
«1234»
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עמוד ב'
פירוש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עב שפה שחום [עח]
דג ממשפחת השפתוניים (ראו: שפתוניים)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.עִם בן גילהּ
2. עִם בת גילו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עבודת הבורא
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עד בלי די
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עִם בנֵי בֵיתו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.עֶזרי בשם ה'
2. עד בלי ירֵח
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.עִם בּחיר לִבּהּ
2. עִם בּחירַת לִבּו
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עם בֶּן (בת)-זוגו, עם בֶּן (בת)-זוגהּ
פירוש
שורש של הערכים: מעַבֵּד, מַעבָּד, מַעבָּדה, מַעבְּדָן, מַעביד, מעוּבָּד, נֶעבָד, עֶבֶד, עַבדוּת, עַבדוּתי, עַבּדָן, עַבּדָנוּת, עָבוּד, עבודה, עובֵד, עוּבדה, עיבּוּד
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עֵבר הירדן
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הונאה, שכנוע מישהו בדבר שאינו נכון (עממי)
עבודה בּקַבּלָנוּת [עח]
1.שיטת שָׂכר שהתשלוּם בה מבוסס על סכום קבוע ליחידת תוצרת, בלא קשר לזמן ביצוּע העבודה: עבודת שיפוץ הבית היתה עבודה בקבלנות, על פי סכום שנקבע מראש
2. עבודה קבּלנית, המבוּצעת בקבּלנות ולפי חוזה בשביל מישהו
עבודה זָרה [תמ] 1.פסלים ודמויות המשמשים לפולחן אלילי: בת ישראל לֹא תיַלֵד את הנכרית מפני שמיַלדת בן לעבודה זָרה (עבודה זרה ב, א)
2. מסכת בסדר נזיקין שבמשנה, הדנה בהלכות הקשורות בעבודה זרה, והצורך להתרחק ממנה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כינוי מיושן לעבודה שמשתתפת באופן ישיר בתהליך הייצור של תוצרים מוחשיים כלשהם, בדרך כלל פיזית, כמו בחקלאות, בתעשייה, או בבניין (לעומת עבודת שירותים) (בלועזית: עבודה פרודוקטיבית)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עבודה לפי פירוש מילולי של הכללים שבהֶסכּם העבודה, בלי כל יוזמה או השקעה נוספת לעתים כדי לאלץ את המעסיקים לקבל את דרישות העובדים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חיבּוּר שֶנִכתַב בּמִסגֶרֶת סֵמינַריון
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עבודה לשיפור התנאים החומריים והתרבותיים של קבוצות באוּכלוּסייה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עבודה קשה שאין לה מטרה, אין בה ברכה ושאינה מביאה תועלת לעושֶׂיה. יש לציין שהדגש במונח "עבודה סזיפית" הוא על חוסר התכלית ולאו דווקא על הקושי
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עיקרון אידאולוגי של החלוצים העבריים מראשית ההתיישבות החדשה בארץ, שנועד להבטיח מקומות עבודה ליהודים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עבודה גופנית, עבודת ידיים כגון בנייה, מלאכה, חרושֶת: סלילת הכבישים הייתה עבודה פיזית קשה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עבודה יוצרת, עיסוק בדברים מועילים לפרט או לחברה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מלאכה פשוטה וקשה שאינה מצריכה השכלה וידיעה מקצועית, אלא רק כוח גופני ופעולות מכניות, כגון סבָּלות, חפירה וכו'. בדרך כלל זוהי עבודה שגרתית שאין בה סיפוק. בכל עיסוק יש פעילויות המוגדרות כעבודה שחורה.
unskilled work
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כינוי לתפילה: איזוהי עבודה שהיא בלב? הווי אומר: זו תפילה (תענית ב)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חקלאות, פַלחה: עֹשׂי מלאכת השׂדה לעבודת האדמה (דברי הימים א' כז 26)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קיום מצוות האלוהים: יקום בזריזות לעבודת הבורא (פוסקים)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עבודות יזומות הנעשות להקלת האבטלה בקרב דורשי עבודה; פועלי דחק (ראה גם: עבודה יזוּמה)
workfare
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פּוּלחן פסלים מַעשֵׂה ידֵי אָדם או פּוּלחן כּוחות הטבע: (כתובות יט.)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עבודה הנעשֵׂית לטובת המדינה: פקודת ישראל מעבר לירדן מערבה לכל מלאכת ה' ולעבודת המלך (דברי הימים א' כו 30); יצא מנחם לעבודת המלך ויצאו עמו שמונים זוגות תלמידים לבושין סיריקון (חגיגה ט, ז)
עבודַת הקודֶש [תנ]
1.קיום של מצוות הדת: עבודת הקודש כוללת קיום מצוות (על-פי במדבר ז, 9)
2. פולחן האלוהים: ולבני קהת לא נתן כי עבודת הקודש עליהם, בכתף ישאו (במדבר ז 9)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
חיבור בנושא הלימוד שמכין מתלמד לקבלת תואַר עם סיום לימודיו: עבודת הסמינריון הקצרה הורחבה לעבודת גֶמֶר לשם קבלת התואר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
1, עבודה שאינה בתוך המשפחה, המשק, המפעל וכדומה
2. עבודה הנעשית מחוץ למקום העבודה הקבוע. (גם: עבודת שדה).
field work
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כינוי לאלילוּת. אחת משלוש העבֵרות שנאמר עליהן ייהרג ואל יעבור: כל ישיבה שישבו ישראל במדבר עשו להם עבודת כוכבים ומזלות (פרקי דרבי אליעזר מז)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
העשייה הסדורה והמתואמת במִפקדה, כגון של צבא, של משטרה: עבודת מטה הבחירות התנהלה למופת
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] עבודה קשה ביותר: שבט לוי פנוי היה מעבודת פרך (מדרש רבה שמות ה)
2. [עח] עבודת כפייה המוטלת על אסיר שנידון למאסר ממושך: האסיר נידון לשבע שנות מאסר ועבודת פֶּרֶך
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עבודת עונשין; עבודה שמוטלת על עברייני חוק. נעשית מחוץ לבית הסוהר, כמו: עזרה בבית חולים, בבתי אבות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. (בסטיסטיקה) איסוּף נתוּנים ראשוניים מפי עֵדים וכד' לצורֶך מֶחקר
2. עבודה הנעשית תחת כיפת השמים (ראה: עבודת חוץ)
field work
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.פעילות בשטח, במרחב, שלא במשרד
2. פעילות שכנוע והסברה בציבור
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. עבודה שקדנית וממושכת תוך שימת לב לכל הפרטים
2. בהשאלה) עבודה מתמדת וּממוּשכת הדורשת טיפּוּל בִּפרָטים קטנים אך נעשֵׂית בהתמדה (בנימה עממית): עבודת נמָלים נעשתה כדי לשחזר במדויק את הפסיפס
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] חֶבל עבֶה וקלוּע: וַיַּאַסְרֻהוּ בִּשְׁנַיִם עֲבֹתִים חֲדָשִׁים וַיַּעֲלוּהוּ מִן הַסָּלַע" (שופטים טו, 3); הנוגע בעול ובקַטרָב, בעין ובעבות, אפילו בשעת מלאכה טהור (כלים כא, ב); שענפיו קלועים כעבותות וכחבלים (רש"י ויקרא כג 40)
2. [תנ] ענף עבה: הנה אשור ארז בלבנון יפה ענף... ובין עבֹתים היתה צמרתו (יחזקאל לא 3); נשרו רוב עָלָיו ובלבד שתהא עבותו קיימת (סוכה לב)
3. [עח] חֶבל עבה לגרירה או לעיגון של אנייה או לרתימתה במִספָּן
4. [עח] סמיך, מסובך
5. [עח] בעל ענפים מרובים, ענפים סבוכים, סבך ענפים
6. [עח] שני החבלים העבים שבהם קשרו את הבהמה למַחרֵשה או לעגלה משני צִדיה והם נמשכו משני צִדי הבהמה: העבות מחוזק ואפשר לצאת לחרישה
7. סוג של קשרים בין אנשים; קשר אמיץ או כובל, בביטוי: קשורים זה לזה בעבותות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] מי שהוא יהודי, ישראלי, אדם מזֶרע אברהם, יצחק ויעקב: מילדי העברים זה (שמות ב 6); מה עברייה אינה יוצאת בראשי איברים, אף עברי אינו יוצא בראשי איברים (מכילתא פרשת משפטים)
2. [תמ] לשון עברית: ד' לשונות נאים שישתמש בהן העולם,ואלו הן: לעז לזמר, רומי לקרב, סורסי לאילייא, עברי לדיבּוּר (ירושלמי מגילה א יא)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] של הלשון העברית: תרגום עברי, ספרות עברית
2. [תנ] של היהודים: ויאמר מלך מצרים למיַלדֹת העבריֹת (שמות א 15); עד אחד עברי ועד אחד יווני (גטין ט ו); לשון עברי של חומש (רש"י מגילה ג)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
אופי עִברי, צוּרה עִברית
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עִבְרִית

1.[תמ] שׂפה שֵמית, אשר הידיעות הקדומות ביותר עליה נמצאות בכתבי תל־עמרנה מן המאה הארבע־עשרה לפנה"ס. עברה פיתוחים וגלגולים רבים. תקופה ארוכה נחשבה כ"שפה מתה" מבחינת היותה שפת דיבור אך עם ראשית הציונות הוחייתה מחדש. בה נכתבו כתבי הקודש: גֵּט שֶׁכְּתָבוֹ עִבְרִית וְעֵדָיו יְוָנִית, יְוָנִית וְעֵדָיו עִבְרִית, עֵד אֶחָד עִבְרִי וְעֵד אֶחָד יְוָנִי (גיטין ט, ח);
הלועזים אשר אינם מדברים עברית כלל (ספר הרקמה 3)
2. [עח] לשון הדיבור של עַם ישראל. הלשון הראשית בבתי הספר בָּארץ היא העברית
3. [תמ] כינוי ללשון הארמית שהייתה נהוּגה בפי היהודים בתקופת התַנאים והאָמורָאים: קראה (את המגילה) גיפטית, עברית, עֵילמית, מדית, יוונית, לא יצא (מגילה יח); עִברית, לשון עֵבר הנהר (רש"י מגילה יח)
4. [תמ] עברייה: ראה ריבה אחת מלקטת שׂעורים מתחת רגלי הסוס, אמר להם רבן יוחנן בן זכאי: ראיתם ריבה זו, מה היא? - אמרו לו עברית (מכילתא פרשת יתרו)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.מַתַן צוּרה עברית לשמות לועזיים, הפיכה לעִברית
2. הקניית הלשון העברית: העִברוּת נחקקה על דגלם של הסופרים והמשוררים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.מַתַן צורה עברית לשמות לועזיים
2. הקניית הלשון העברית
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. מקום עבֶה ודחוּס, כגון: עבי היַער (תן דעתך להבדל בין עבי ובין עֳבי - סמיכות של עובי): בכיכר הירדן יצָקָם המלך בַּעבי האדמה (דברי הימים ב' ד 17)
2. עומֶק, כאמור בפסוק: "בכִכַּר הירדן... בַּעבִי האדמה" (דברי הימים ב' ד 17)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד במדבר ז 9) (במקור) קיוּמן של מצווֹת עשֵׂה. (בהשאלה) מלאכה חשובה ואנושית מאוד עבוּר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תנ] עשייה, עיסוק, מלאכה הדורשים מאמץ גופני ורוחני: וימררו את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה (שמות א 14); כל אוכל נפש דוחה יום טוב ואין כל עבודה דוחה יום טוב (מכילתא פרשת בוא); הטה לבבי לעבוד עבודת מלכותך (מלשון הפיוט)
2. [תנ] מִשׂרה, עיסוק במקצוע מסוים לשם פּרנסה: מלא שבועה זו ונתנה לך גם את זאת בעבודה אשר תעבוד עמדי (בראשית כא 27)
3. [עח] (בכלכלה) אחד מגורמי הייצור הכולל את כל סוגי העבודה - ידנית, רוחנית או פקידותית, למעט ניהול
4. [עח] מחקר, חיבור בנושא מסוים: בסיום הקורס נדרשו התלמידים להגיש עבודת גמר הקשורה לנושא שנלמד
5. [תמ] הקרבת הקרבנות בבית המקדש; השם העברי המקביל לפולחן במקרא המציין פעולות ריטואליות, המוטלות על כל איש מישראל, וגם פעולות, הקשורות במקדש שהיו מוטלות על הלוויים והכוהנים בלבד. העבודה בישראל הצטיינה בהעדר פסל ותמונה: ויהיו משרתים לפני משכן אוהל מועד בשיר עד בנות שלמה את בית ה' בירושלים ויעמדו כמשפטם על עבודתם (דברי הימים א' ו 17); אין אדם נכנס לעזרה לעבודה אפילו טהור עד שיטבול חמש טבילות (יומא ג, ד); עבודות התלויות בכוהן (רש"י ויקרא יד 13)
6. [עח] (במכניקה) ההשפעה המצטברת של פעולת כוח לאורך דרך
7. [תמ] הברכה הראשונה משלוש הברכות האחרונות ב"שמונה עשרה", ברכת "רצה": ומברך עליה שמונה ברכות: על התורה ועל העבודה ועל ההוצאה ועל מחילתה עוון... (יומא ז, א); טעה ולא הזכיר של ראש חודש בעבודה, חוזר לעבודה (ברכות כט)
8. [יב] פיוט המתאֵר את עבודת יום הכיפורים בבית המקדש
9. [עח] משימה שנקבעה על-ידי המשתמש, ומיועדת לביצוע, כגון במַחשֵב: מוטלת עלי עבודה רבה שעלי להספיקה בזמן קצר
10. [עח] (בפיזיקה) העברת אנרגיה כתוצאה מהזזת הכוח בכיווּן שאינו ניצב לכוח, ומדידתה על־ידי מַכפֵּלה של רכיב הכוח בכיוון הדרך שלאורכה הוא פועל
11. [עח] ראה: תעסוּקה
12. [תמ] עיבּוּד, הכשָרה: הייתה שדהו זרועה תבואה וביקש ליטע לתוכה שורה של צילועין, נותנין לה לעבודתה שישה טפחים (כלאיים ג, ז)
13. הפעלת כוחות גופניים ונפשיים לשם עשיית או יצירת מוצר או שירות בעלי ערך חברתי או כלכלי כלשהו.
labor
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עשׂוּי, נהוּג, רָגיל: מִלְתָא דַעבִידָא לְאִגְלוּיֵי לָא מְשַקְרֵי בַּהּ אנָשֵי (ראש השנה כב.) = דבר העשוי להיגלות לא משקרים בו אנשים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד רש"י שמות א 13) עבודת פָּרך, עבודה קשה מאוד מְפַרְכֵּס
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עבודה לאֵל זר, עכו"ם, ייחוס כוח ושליטה למי שאינו אלוהי ישראל (על יסוד סנהדרין ה א)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מַשכּון, עֵירָבון, חֵפץ שהמַלווה לוקח מהלווֶה להבטיח את החזרת החוב בַּמועד: לא תבוא אל ביתו לַעבוט עבֹטו (דברים כד 10); עבוט עני, השב! (רשב"ג)
pawn
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד הושע יא 4) קשרים של אהבה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(בתקשורת) מילה הנאמרת בסוף קשר אלחוטי שמשמעותה: סיימתי לדבר ואני מעביר את השידור אליך: עליך לצאת מיד לפעולה! עבור!
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. האיכות או המצב של היות עָביר: עבירוּת הדרך תלויה בגשמים
2. יכולת שטח או קרקע לאפשר תנועת רכב רציפה: עבירוּת קשה בסבך הג'ונגל
3. (בבנקאות) היכולת של חוב, רכוש, או נכס אחר, להיות מועברים מישות אחת לשניה (להרחבה ראה מעות)
transferability
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(כתיב לא תקני) ראה: עבֵרה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1.[תמ] גמַר פעוּלה: יתרות עליהן הכוהנות בשעה שהן אוכלות בתרומה... אף בשעת עבָרָתָן מלאכול תרומה (נידה א, ז)
2. [תנ] מַעבּורֶת, מֵעין רפסודה, כאמור בפסוק: "וְעָברה הָעבָרָה לַעבִיר את בית המלך" (שמואל ב' יט 19); ויש מפרשים: מעבר, מקום לעבור את הנהר; צלחה העבָרה להעביר יופייה (מלשון הפיוט)
3. [עח] (בצבא) תנועה לא מבוקרת של כלי רכב; תנועת רכב יחיד או בקבוצות מטַעַם היחידה השולחת את הרכב
4. [יב] אישה מעוּבּרת: אמנם על שלוש עבֵרות הנשים עוברות ומתות עבָרות: על חלת קודש על נר שבת־קודש ועל נידת עונש (מלשון הפיוט)
[נ'] (עבר)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תמ] מַעבָר: כדי עבירת אדם (ירושלמי עירובין א, א); נתית דֵי עבירה מבקשים ויענוּם דברים קשים (מלשון הפיוט)
2. [עח] כללית: סיומה של זכות או של תקיפות וכד' משום שזו לא נוצלה או לא נתבקש חידושה
3. [עח] ביטול זמינותם של כספים להוצאה בעתיד.
4. [עח] העברה של רכוש מבעלים אחד לאחר בשל רשלנות או מוות.(גם: פקיעה)
lapse
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מסוגל או מתאים להיות מעוּבּד בִּמכונה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
(על יסוד שמות רבה ל) שפיטה שלא ביושר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מפני ש-: סלַח נא היום עבוּר כּי פָּנה יום (נעילה, אב ידעך)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
תבוּאה, יבוּל האדמה: ויאכלו מעבוּר הארץ ממחרת הפסח מצות וקלי (יהושע ה 11)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. בִּשביל בּבּיטוּי: בַּעבוּר, בִּגלַל, בּשֶל (סִפרוּתי): והרביתי את זרעך בעבור אברהם עַבדי (בראשית כו 24); שמש הבאה בעבורו זרחה בַּעבוּרו (חולין צא)
2. למַען, כּדֵי ש- (השימוש בצורה עבוּר - בלי בּ- - נחשב בעבר ללא תקני): וַעשֵׂה לי מטעַמים... בעבור תבָרֶכְךָ נפשי (בראשית כז 4)
3. בִּשביל, בעד: על מִכרָם בכסף צדיק ואביון בעבור נעליים (עמוס ב 6); ותבע אותו בעבור ממונו (ספרות ימי הביניים)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
קשרי אהבה וידידוּת: בחבלי אדם אמשכם, בעבודות אהבה (הושע יא 4); מי ימשכני בעבותות אהבה, מי יתמכני עת צעדיי צרו? (רשב"ג)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [תנ] כינוּי לחֶלקהּ של ארץ ישׂראל שבצִדו המזרחי של היַרדֵן: אלה הדברים אשר דיבר משה אל כל ישראל בעבר הירדן (דברים א 1)
2. [עח] שמה בעבר של ממלכה ערבית בַּצד המזרחי של הירדן, מ-1949 שמה: הממלכה הירדנית ההאשמית
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פֶּשע חמוּר בדיני ממונות או בדיני נפשות: גנֵבה היא עברה פלילית
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עבֵרה על מִצווה הקשוּרה ביַחס האדם אל הבּרִיות: עברות שבין אדם לחברו אין יום הכיפורים מכפֵּר עד שירַצה את חברו (יומא ח, ט)
«1234»

עב פרוש | עב פירוש | עב מילון | עב הגדרה מילונית | עב מילון עברי | עב מילון אנציקלופדי | עב אנציקלופדיה | עב תרגום
עב פירוש השם | עב פירוש המילה | עב משמעות המילה | עב ביטויים | עב דקדוק | עב לשון | עב ניבים | עב אטימולוגיה
עב מילים נרדפות | עב ניגודים | עב חריזה | עב חרוזים | עב צירופים | עב פתגמים | עב ניבים | עב תחביר
עב ביטויים | עב ציטוטים | עב ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי