מייסד ועורך ראשון: איתן אבניאון
מילון המקרא
מילון ספיר
תוצאות עבור "

עודף

"
| (2)
|
האם התכוונת ל- עדף
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
נרדפות וניגודים
חריזה
עֿודֶף, עֹֿדֶף

1. [תנ] כמוּת עודֶפת, דָבר עודֵף, שארית: ואת כֹּל העודף הניחו לכם למשמרת עד הבֹקר (שמות טז, 23); קיבלתי עודף משטר של עשרים ש"ח
2. [עח] (בפוליטיקה) כינוי ליִתרת הקולות שנשארו לאחר קביעת ה"מודֵד" - לאחר חלוקת המַנדטים לרשימות לפי המודד, יינתן העודף לרשימה שקיבלה את "מודד הרשימה" הגדול. ראו: הסכם עודפים
3. [תמ] כּיסוּי, מִכסה רחב ששוּליו עוברים על פּי הכּלי: נֶסֶר שהוא נתון... על גבי הכלים שכנגד העודף מכאן ומכאן טמאין (תוספתא אהילות יב, ז)
4. [עח] יתרה חיובית, הנוצרת מניכוי שני נתונים או תזרימים (למשל: עודף נכסים על התחייבויות, שבחברה יוצרים את השווי הנקי של בעלי המניות; או עודף הכנסות על הוצאות, שכללית, יוצרים את הרווח וכדומה). היפוכו של עודף הוא גירעון
5. [עח] יִתרה הנוצרת מתוספת שווי (לדוגמה: עודף משיערוך וכו')
6. [עח] סכום כסף שמקבלים חזרה עבור שירות או סחורה כאשר משלמים מעל הדרוש
7. [עח] מונח המשמש לעתים במקום המונח קרן לגבי סכומים הניתנים לשימוש או לחלוקה כדיבידנד
אנגלית: change, surplus
פירוש
דקדוק
נרדפות וניגודים
חריזה

1. נשאר, נותר, כאמור בפסוק: "ואת כל הָעֹדֵף הַנִּיחוּ... למשמרת" (שמות טז, 23)
2. שיֵש בו יותר מן הדָרוּש, שיש בו יותר מדי, גדוש: וסרח הָעֹדֵף בִּיריעֹת האֹהל חצי היריעה העֹדֶפֶת תסר על אחֹרֵי המשכן (שמות כו 12); אין מעמידין את הציוּן על־גבי הטומאה אלא יהי עודף מכאן ומכאן בצִדי הטומאה (רמב"ם, טומאת המת)
אנגלית: remaining; too much

עודף פרוש | עודף פירוש | עודף מילון | עודף הגדרה מילונית | עודף מילון עברי | עודף מילון אנציקלופדי | עודף אנציקלופדיה | עודף תרגום
עודף פירוש השם | עודף פירוש המילה | עודף משמעות המילה | עודף ביטויים | עודף דקדוק | עודף לשון | עודף ניבים | עודף אטימולוגיה
עודף מילים נרדפות | עודף ניגודים | עודף חריזה | עודף חרוזים | עודף צירופים | עודף פתגמים | עודף ניבים | עודף תחביר
עודף ביטויים | עודף ציטוטים | עודף ראשי תיבות

דפדוף במילון

≋ כל הזכויות שמורות לאיתאב © 2020 | פיתוח: Dynamic Network Applications