תוצאות עבור "

עיב

"
| (76)
|
האם התכוונת ל- עב
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
התבייש! אוי לאותה בוּשה!
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הוספת חודש לשנה העברית ההופכת אותה לשנה מעוברת. ההוספה היא משיקולים חקלאים, כמו למשל מועד נביטת השעורה.
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הוספת יום לשנה מעוברת כדי למנוע מצב בו ראש השנה יהיה בימים אד"ו או פסח בימים בה"ו (לא אדו ראש ולא בהו פסח)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הפיכת תמוּנה אנָלוגית לסִפרָתית על- ידי סריקה, על־פי כַּמוּת האור הגורמת השחָרה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עיבוד של מתכות על-ידי מכשירי כרסום וחריטה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כתיבה, עריכה והדפסה של מסמך באמצעות מעבד תמלילים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עיבּוּד אדמה, הפיכת קַרקַע או תיחוּמהּ על־ידי חרישה, שׂידוּד, עידוּר ועוד, והכנתהּ לזריעה וּלגידוּל יבוּלים חקלאיים
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] התאמה לצורֶך מיוּחד על- ידי שינוּיים מסוּיָמים, כגון: התאמה של יצירה מצורה אומנתית אחת לצורה אחרת, עיבוד הסיפור למחזה
2. [עח] הפיכת חומר גֶלם למוּצָר: עיבוד הכותנה ללבד
3. [עח] שִכלוּל: החומר עבר עיבוד ועכשיו הוא עדין יותר
4. [תמ] התקנת עורות והכשרתם: מה עיבוד היה במשכן? שהיו משרטטין בעורות (ירושלמי שבת ז, ג); יגיעה וטורח בּעיבּוּד העורות (חובות הלבבות); עיבוד עורות
5. [עח] התאמה בין הצלילים השונים ביצירה לבין כלי ביצוע, והעברה של קטע מוזיקלי שנכתב לכלי מסוים, לכלי נגינה אחר: העיבוד של היצירה לפסנתר משאיר את השומע פּעוּר פה
6. [עח] גידול צמחים לצורכי אדם, בעיקר בגלל הפֵּרות, הזרעים, העלים והסיבים. (גם: השבָּחה)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
מידת היכולת לעבֵּד בתהליך, הקלוּת היחסית שניתן לעבד בה חומר גולמי בעזרת מכונות מיוחדות
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הפיכת קו (כגון במַפּה) לעבֶה יותר
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [יב] הבָאת דָבר לידֵי צפיפוּת או סמיכוּת גדולה יותר וגרימה שיהיה עבה: על-ידי התרחקותו וירידתו הוא (האור) מתעבה עיבוי אחר עיבוי (ספרות ימי הביניים)
2. [עח] אִכלוּס יִישוּב באנשים נוספים
3. [עח] הפיכת אֵד לנוזל באמצעות קירור
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הוספת יום לחודש, קביעת חודש מלא: חודש אין תוספת עיבורו אלא בסוף (מכילתא פרשת בוא)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עבֵרה על מידת הדין, שפיטה שלא בצדק: "וכי ימכור איש את בתו לאמה" מי גרם לו כך?" אלא עיבור הדין שעבר על אחרים (מדרש רבה שמות ל')
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הרחבת השנה, הוספת חודש (לָרוב, אדָר שני) לשנה, על מנת שתהא השנה בת שלושה־עשר חודש. הסיבה לעיבּוּר הייתה התאמה לאביב ולתקופות השנה: עיבור השנה - בשלושה (סנהדרין א, ב); ואילולא עיבור השנים יבואו המועדים שלא בזמנים אלו (ספרות ימי הביניים)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. [עח] שינוי המידות והצורה של גוף עֵקב כוחות הפועלים עליו או מַאמַצים המתעוררים בו
2. [תמ] הֵירָיון: וימי עיבורה מצטרפין בתוך ימי מניקותה (תוספתא נידה א, י); שהכניסה עין הרע בעיבורה של הגר והפילה עוּבּרהּ (רש"י בראשית טז 5)
3. [עח] הפריית ביצית בזרע
4. [תמ] הכנסת חודש אדר ב' בלוח העברי, על-מנת להתאים את לוח הלבָנה ללוח החַמה: ומימים שהיה בית המקדש קיים, לא היה עיבור השנה תלוי לקבוע אדר ואדר אלא בחכמי ארץ ישראל ובארץ ישראל (ספרות ימי הביניים)
5. [עח] הכנסת יום נוסף בחודש פברואר מִדֵי ארבע שנים, פרט לשנים המתחלקות ל-100
6. [תמ] תוסֶפת לָעיקר, כגון עיבור השָנה - תוסֶפת חודֶש (אדר ב') לשנים־עשר חודשי השנה, או עיבור החודש - תוספת יום על עשרים ותשעה הימים בחודש (חודש מלא): עיבור החודש - בשלושה (סנהדרין א, ב)
7. [תמ] שינוי בביטוי: עיבּור צורה קלקוּל: אפילוּ פיגוּל טעוּן עיבּוּר צוּרה (פסחים לד:)
8. [תמ] מֶשך הזמן עד שענפי העץ מתחילים ללבלב ולהניב פֵּרות: חרוב זה משעת נטיעתו עד שעת גמר פֵּרותיו - שבעים שנה וימי עיבּוּרו - שלוש שנים (בכורות ח'.)
9. [עח] שיבוץ בין מַרכּיבי טוּר סודֵר
10. [עח] הפרעת דיבור, שבּה משובצים צלילים או מילים לא הולמים
11. [עח] מַתַן צוּרה עִברית: עיבּוּר השמות הלועזיים
12. [תמ] חישוב מדויק של החודשים והשנים המעוברים: דתניא בסוד העיבור: נולד קודם חצות או נולד אחר חצות (מסכת ראש השנה כ:); ומחכמת העיבור... מי ידע? (מלשון הפיוט)
13. [תמ] תבואה: בית סאה אחת הניח לי אבא ממנה משָח (בשמן) ממנה חֶמר (יין) ממנה עיבּוּר, ממנה קטניות (כתובות קיב.)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שכונות או פַּרוָורים נוספים בשוּלי העיר: הנותן את עירובו בעיבּוּרה של עיר, לא עשה ולא כלום (עירובין ה, ז); שעיבורה של עיר, דינו כעיר (רד"ק יהושע ה 13)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
הר בשומרון ליד העיר שכם, כאמור בפסוק: "ואת הקללה על הר עיבל" (דברים יא, 29). נקרא היום ג'בל אסְלאמַיֶה. גובהו 940 מ'. מולו נמצא הר גריזים שעליו ניתנה הברכה. על פסגתו בנה יהושוע מזבח כפי שנצטווה בפי בידי משה - "מזבח אבנים שלמות אשר לא הניף עליהן ברזל" (יהושוע ח, (30-32
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
איש מזרע החוּרי, כאמור בפסוק: "ואת עֵיבָל ואת אבִימָאֵל" (דברי הימים א' א, 22)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עִיבּוּד

(ייצור ותיפעול)
תהליך שבו הופך חומר אחד למוצר אחר, כתוצאה מסדרה עקבית ומתמשכת של פעולות, שבה עובר החומר משלב לשלב עד להשלמתו.
processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ביצוע של שתי משימות או יותר באותו זמן.
simultaneous processing
פירוש
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבוד באצווה

(ייצור ותיפעול)
שיטת עיבוד שבה מיצרים או מעבדים את חומר הגלם במנות במשך תקופות זמן נתונות. המנה נקבעת, למשל, לפי גודל המכלים בתהליך (בדרך כלל תהליך כימי). לשון אחר: שיטה שבה ניתן לזהות את תקופת העיבוד עם תפוקה מסוימת, בניגוד לתהליך רציף.
batch processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבוד

(כלכלה וסטטיסטיקה)
תהליך שבו הופך חומר אחד למוצר אחר, כתוצאה מסדרה עקבית ומתמשכת של פעולות, שבה עובר החומר משלב לשלב עד להשלמתו. התהליך קובע לעתים קרובותת את אופיו של המוצר הסופי (למשל, בזיקוק דלק). בשל העובדה שיש צורך בעיבוד בשלבים, יכולות תעשיות רבות לעשות שימוש ניכר באוטומציה לביצוע התהליך.
processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבוד מידע

(כלכלה וסטטיסטיקה)

1. כל ביצוע של סדרת פעולות עוקבות לגבי נתונים עסקיים הנותן מידע להנהלה, או לציבור, בדבר מצבה של הפירמה, או משמש את הפירמה בקבלת החלטות.
2. מונח אחר לעיבוד נתונים. (ראו גם: תורת עיבוד מידע) (להרחבה ראה מעות)
information processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבוד נתונים ענפי

(כלכלה וסטטיסטיקה)
עיבוד נתונים על פי צרכיו של ענף כלכלי מסוים.
industrial data processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבוד באצווה

(מחשבים ומערכות מידע)
שיטה של עיבוד נתונים במערכת ממוחשבת במנות הנאגרות לצורך עיבוד. גודל המנה יכול להיקבע לפי גודל הזיכרון לאחסונה. בניגוד לעיבוד נתונים בזמן אמת, ברגע הגעתם.
batch processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבוד מידע, תהליך

(מחשבים ומערכות מידע)
ראו: תהליך עיבוד מידע.
information processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבוד משותף

(מחשבים ומערכות מידע)
שיטת עבודה, המאופיינת למערכות מבוזרות בנות יותר ממחשב אחד, כמו מחשב Mainframe ומיקרו־מחשב, והיכולות להשתמש בחלקים שונים של אותה תוכנה או לעבוד במקביל על אותם הנתונים
cooperative processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

1. רישום, אחסון, עיבוד, העברה, שליפה ודיווח של מידע על ידי שימוש במחשבים או ציוד אלקטרוני אחר.
2. השם שמכנים את מרכז הנתונים להבדיל מפעילותן של מחלקות התיכנות (תיכנות מערכות ותכנות יישומים).
electronic data processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד אחורי

(מחשבים ומערכות מידע)
עיבוד שעדיפותו בביצוע נמוכה, המתבצע אחרי עיבוד קדמי.
background processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד אַצווה

(מחשבים ומערכות מידע)
צורת עיבוד נתונים במחשב שבה קבוצת התנועות נצברת במשך זמן, ומעובדת במרוכז בסוף תהליך צבירתה, לעומת עיבוד תנועות שבו כל נתון מעובד עם הגעתו. (גם: עיבוד במכלול).
batch processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד אַקרָאי

(מחשבים ומערכות מידע)
הטיפול בנתונים בלי קשר למיקומו בהחסן החיצוני, אלא בסדר שרירותי כלשהו.
random processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד הידַבּרוּתי

(מחשבים ומערכות מידע)
שימוש במהדר הידברותי; שיטה שבה כל משפט תכנית מהודר לשפת מכונה עם הזנתו למחשב, בנפרד ממשפטי התכנית האחרים. עיבוד הידברותי מאפשר למשתמש לגלות שגיאות במשפטי התכנית מיד עם הזנתם למחשב. (ראה גם: עיבוד תנועות הידברותי).
interactive processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד בִּזמַן אמֶת

(מחשבים ומערכות מידע)
צורת עיבוד נתונים במחשב שבו מוזן למחשב מידע לגבי המערכת בזמן פעולתה, ומתקבלות מהמחשב תוצאות מיידיות במהירות המאפשרת להשפיע על החלטות ואירועים במערכת האמיתית.
real-time processing
פירוש
פירוש

עיבּוּד בּמִכלול

(מחשבים ומערכות מידע)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד בּמַקבּיל

(מחשבים ומערכות מידע)
מצב שבו שתי משימות או יותר מאוחסנות בזיכרון לביצוע באותו פרק זמן, וביצוע המשימות נעשה בו-זמנית.
parallel processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ביצוע שתי פעולות או יותר בו־זמנית, כך שכל פעולה מתבצעת על־ ידי יחידה אחרת במחשב.
simultaneous processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד בּשוּרה

(מחשבים ומערכות מידע)
עיבוד נתוני קלט לפי סדר קבלתם ללא עיבוד מוקדם שלהם.
inline gnissecorp
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שיטת עיבוד שבה סדרת תכניות מוזנת למחשב כיחידה אחת ומבוצעת על פי סדר נתון.
stacked-job processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד טוּרי

(מחשבים ומערכות מידע)

1. עיבוד רשומות בקובץ נתונים בסדר שבו הן ממוקמות ביחידת האחסון. לעומת עיבוד סדרתי, שבו מעובדות הרשומות על־פי סדר הופעתן בקובץ, ואינן בהכרח ממוקמות ברצף ביחידת האחסון.
2. קריאה או כתיבה של הפריט המופיע פיסות אחר הפריט האחרון שעובד.
serial processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד מִיָידי

(מחשבים ומערכות מידע)
עיבוד נתונים המתבצע מיד עם היקלטותם במערכת.
demand processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד לא־מקוּוָן

(מחשבים ומערכות מידע)
ביצוע עיבוד על נתונים באמצעות התקן שאינו מחובר אל המעבד המרכזי ישירות, כך שהוא אינו מצוי תחת תכנית בקרה.
off-line processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד מֵרָחוק

(מחשבים ומערכות מידע)
עיבוד מסרים המועברים למחשב דרך קו תקשורת מיחידות המרוחקות ממנו.
remote processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד מַגנֶטי הָפיך

(מחשבים ומערכות מידע)
תהליך שבו הזרם בחומר המגנטי חוזר למצבו הקודם כאשר מוסר ממנו השדה המגנטי.
reversible magnetic process
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד מקוּוָן

(מחשבים ומערכות מידע)
עיבוד נתונים עם הגעתם אל המערכת ועל־ידי ציוד המצוי תחת פיקוחו הישיר של המעבד המרכזי.
on-line processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד סִדרָתי

(מחשבים ומערכות מידע)
עיבוד של מידע או של רשומות נתונים לפי סדר התרחשותם או סדר הופעתם בקובץ. (גם: עיבוד רציף).
sequential processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד עבודה

(מחשבים ומערכות מידע)
במחשב: קריאת הוראות בשפת בקרת עבודות ונתונים מתוך זרם תשומה, ייזום צעדי עבודה המוגדרים בהוראות וכתיבת הודעות תפוקה של המערכת.
job processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד פִּלחֵי זמַן

(מחשבים ומערכות מידע)
שיטת תזמון בזיכרון הראשי שבה לכל תכנית מוקצה פלח זמן שבו היא מבוצעת. עם סיומו תאוחסן התכנית מחוץ לזיכרון הראשי, ותמתין לפלח הזמן הבא שלה.
time slicing processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד תַמלילים

(מחשבים ומערכות מידע)
כלל הפעולות המבוצעות על תמליל, כולל יצירתו, עריכתו, הדפסתו ואחסונו במחשב. עיבוד התמלילים נעשה באמצעות תכנית יישום מיוחדת, הנקראת מעבד תמלילים או עורך.
word processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד תמונה

(מחשבים ומערכות מידע)

1. שיטה לזיהוי וניתוח תמונות גרפיות הנקלטות ומומרות לנתונים ספרתיים.
2. ניתוח, עריכה, אחסון והצגה של תמונות גרפיות ממקורות שונים באמצעות מחשב
image processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שיטת עיבוד נתונים שבה כל תנועה מעובדת בעת קליטתה. לעומת עיבוד אצווה. ראה (גם: עיבוד הידברותי).
interactive processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד נתוּנים

(מחשבים ומערכות מידע)

1. השיטה שבה מידע עסקי מנותח באמצעות מחשב וציוד עזר. פעילות עיבוד נתונים מאופיינת על ידי שלושה מרכיבים: הראשון, מאגר נתונים; ניהול הנתונים במאגר, ניצולם באופן שיאפשר הפקת מירב התועלת לארגון בביצוע משימותיו, ואבטחתם מפני שיבושים; השני, פעולות קלט המכילות מידע על שינויים שיש לבצע במאגר הנתונים בעקבות פעולות שונות שנעשו בארגון; השלישי, פעולות פלט הכוללות הוראות לביצוע פעולות שגרתיות, כמשלוח חשבונות ודיווחים המכילים מידע עדכני על מצבו של הארגון - לצורך פעילותו השוטפת.
2. במחקר שיווק, השלב שבו מידע שנאסף במסגרת המחקר מעובד כמידע רלוונטי לקבלת החלטות, אשר יצביע על הצעדים החילופיים המתבקשים. עיבוד הנתונים נעשה בכלים סטטיסטיים המאפשרים להציג את הקשרים בין המשתנים הנמדדים ולציין את מגמתם, את עוצמתם ואת חשיבותם. עיבוד הנתונים נעשה בעזרת סילום, עריכה וקידוד, ליווח המשתנים, ניתוח מתאם וניתוחים אחרים, כשלבסוף מוצגים הנתונים כמידע.
3. ביצוע סדרת פעולות עוקבות על נתונים לצורך קבלת מידע שיסייע לקבלת החלטות.
4. כינוי לכלל הפעולות שמבצע המחשב על נתונים, כגון: פעולות חשבון, השוואה, העתקה, עריכה. (גם: עיבוד מידע).
data processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
כל עיבוד המתבצע באמצעות ציוד אוטומטי; עיבוד נתונים ממוחשב.
automatic data processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עיבוד נתונים הנעשה באמצעות מחשבים שונים, כך שכל מחשב מעבד בנפרד את הנתונים הדרושים לו.
decentralized data processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עיבוד נתונים במחשבים שונים, הקשורים ביניהם ברשת תקשורת, כך שכל מחשב מבצע חלק מהעיבוד הכולל.
distributed data processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
שיטת עיבוד נתונים באופן המאפשר את השימוש בהם למטרות ויישומים שונים.
integrated processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עיבוד נתונים המיישם דרישות מסחריות.
commercial data processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עיבוד אלקטרוני של נתונים המשמשים לפתרון פונקציות ומשוואות מדעיות.
scientific data processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
ריכוז כל העיבודים הנדרשים במערכת לעיבוד נתונים במעבד מרכזי אחד.
centralized data processing
פירוש

עיבּוּד רָציף

(מחשבים ומערכות מידע)
ראה: עיבוד סדרתי.
sequential processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד קִדמי

(מחשבים ומערכות מידע)

1. במערכת רבת-גישות: עיבוד המשתמש בהתקנים מקוונים.
2. עיבוד שעדיפותו בביצוע גבוהה, המתבצע לפני עיבוד אחורי.
foreground processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד קובֶץ

(מחשבים ומערכות מידע)
כלל הפעולות המבוצעות על קובץ, כולל יצירתו, אחזקתו והשימוש בו.
file processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד קדימות

(מחשבים ומערכות מידע)
בסביבה רבת־תכניות: תהליך הקובע את סדר עיבוד התכניות, כלומר איזו תכנית תעובד ראשונה, איזו שנייה וכן הלאה.
priority processing
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עיבּוּד־רַחַק

(מחשבים ומערכות מידע)
עיבוד נתונים על־ידי שילוב של מחשבים ואמצעי בזק. (גם: תקשוב).
teleprocessing

עיב פרוש | עיב פירוש | עיב מילון | עיב הגדרה מילונית | עיב מילון עברי | עיב מילון אנציקלופדי | עיב אנציקלופדיה | עיב תרגום
עיב פירוש השם | עיב פירוש המילה | עיב משמעות המילה | עיב ביטויים | עיב דקדוק | עיב לשון | עיב ניבים | עיב אטימולוגיה
עיב מילים נרדפות | עיב ניגודים | עיב חריזה | עיב חרוזים | עיב צירופים | עיב פתגמים | עיב ניבים | עיב תחביר
עיב ביטויים | עיב ציטוטים | עיב ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי