תוצאות עבור "

עמוד

"
| (4)
|
האם התכוונת ל- עימוד
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
עַמּוּד
עמוד חשמל

1. [תנ] עֶצם זקוף מחומֶר קשה כגון אֶבן, עֵץ וכדומה שממנו יִמתחוּ חוט חשמל או טלפון או להציב עליו תַמרוּרים או כדי שישמש כתמיכה מִבנֶה וכדומה: כל עמודי החצר סביב מחושקים כסף (שמות כז 17); לא היה שם כבש אלא עמודים של שיש היו קבועין (תוספתא פרה ז, ז); אשר בנה עלי ארץ מעונים ובתי שן והכין בם עליות ועמודים עלי בתים רצופים (מלשון הפיוט); עמוד חשמל, עמוד טלפון
2. [תנ] (בהשאלה) כל אחד מהיסודות, שהעולם עומד עליהם: נמוגים ארץ וכל יֹשביה אנֹכי תִכַּנתי עמודיה (תהילים עה 4)
3. [יב] צַד אחד של דַף, עיתון, מכתב וכדומה: ראובן הלך והביא פנקס אביו והיה כתוב בו בעמוד א' חוב השטר (שו"ת)
4. [תנ] תופעה הנראית כגוף זקוף, כגון עמוּד אֵש: יומם בעמוד ענן... ולילה בעמוד אש (שמות יג 21)
5. [עח] עמוד עיתון המֵכיל בקביעוּת מאמר בנושא מסוים
6. [עח] (בפיזיולוגיה) עָצָב הנמשך לאורך מַערכת העצַבּים המרכזית
7. [תמ] גבעול מחוּסר עלים, נושא פרח או תפרחת: והעמוד שהוא מכוון כנגד האוכל (עוקצים א, ב); העמוד שבתוכו, שמתעגל בראשו כמין גבעול ומתקבץ בו זרע הבדל, אותו העמוד נקרא נחש של בצל (ספרות תשובות גאוני בבל)
8. [תמ] שולחן קטן גבוהּ בבית הכּנֶסת הניצב לפני הַחַזן להניח עליו סידור תפילה: ואדם נכנס לבית הכנסת ועומד אחורי העמוד ומתפלל בשקט (ירושלמי ברכות ט, א)
9. [עח] (בהשאלה) דָבר המאַחֵד פּרטים רבּים לשלֵמוּת אחת: עמוד התָווך של החברה
10. [תנ] קתֶדרה, דוּכָן, בימה: ותרא והנה המלך עומד על עמודו במבוא והשרים והחצֹצרות על המלך וכל עם הארץ שׂמֵח (דברי הימים ב' כג 13)
11. [יב] טוּר שלֵם כּתוּב בספרי תורה
12. [תמ] גליל עץ שכּורכים עליו מגילה: ועושין עמוד לספר בסופו... מיכן ומיכן (ירושלמי מגילה א, א)
13. [תמ] קילוּח של נוזלים: ספק מי רגליים... לא אסרה תורה אלא כנגד עמוד בלבד (ברכות כה.); המערה כד של שמן... עד שיפסוק העמוּד (רמב"ם הלכות תרומות יא 15)
14. [תמ] מַעמָד: ועל כל משמר ומשמר היה עמוד בירושלים של כוהנים ושל לוויים ושל ישראל (ירושלמי תעניות ד, ב)
15. [יב] (בהנדסת ימי הביניים) אנָך, גובַהּ
16. [יב] (בספרות) יחידת המשקל הקטנה ביותר בשירת ימי הביניים, רגל משקלית. עמוד ייחשב לקצר כשהוא מורכב מיתֵד ומתנועה או משתי תנועות. עמוד ייחשב לארוך כשהוא מורכב משלוש תנועות או מיתד ומשתי תנועות בסֵדר מסוים. צֶלע מכילה מספר עמודים שההפרדה ביניהם מסומנת בקו אנכי קצר (גם: רגל)
17. [עח] שולחן צר בבית המדרש, שעליו מניח הלומד את ספרו
column, pillar
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה
על עָמדו (קרי: עוֹ-): על מקומו, על מקום עמידתו (ספרותי): ותכון העבודה ויעמדו הכהנים על עָמדָם והלוויִם על מחלקותם כמצוַת המלך (דברי הימים ב' לה 10); וכאשר כילה זמירותיו עמד על עָמדו לערוך תהילותיו (רבי יהודה חריזי, תחכמוני כד)
פירוש
דקדוק
ניבים וצירופים
אטימולוגיה
נרדפות וניגודים
חריזה

עמוד

(תיקשורת)
ראו: דף.
page

עמוד פרוש | עמוד פירוש | עמוד מילון | עמוד הגדרה מילונית | עמוד מילון עברי | עמוד מילון אנציקלופדי | עמוד אנציקלופדיה | עמוד תרגום
עמוד פירוש השם | עמוד פירוש המילה | עמוד משמעות המילה | עמוד ביטויים | עמוד דקדוק | עמוד לשון | עמוד ניבים | עמוד אטימולוגיה
עמוד מילים נרדפות | עמוד ניגודים | עמוד חריזה | עמוד חרוזים | עמוד צירופים | עמוד פתגמים | עמוד ניבים | עמוד תחביר
עמוד ביטויים | עמוד ציטוטים | עמוד ראשי תיבות
דפדוף במילון
תוספת נופך:
מילון ספיר | מילון עברי עברי | מילון אנציקלופדי